Přihlásit
header 1000 kapital

Historický krok ve spolupráci mezi AČPM a pojišťovnou D.A.S.

Historický krok ve spolupráci mezi AČPM a pojišťovnou D.A.S.

Předseda Asociace českých pojišťovacích makléřů Ivan Špirakus a generální ředitelka české pobočky D.A.S. Rechtsschutz AG Jitka Chizzola podepsali exkluzivní smlouvu, která členům AČPM otevírá přístup k čerpání unikátní služby právního poradenství od D.A.S., a to zcela zdarma.

Tento krok je vyvrcholením dlouhodobé spolupráce mezi makléři sdruženými v AČPM a pojišťovnou právní ochrany D.A.S.

Jak připomíná předseda AČPM Ivan Špirakus, mezi hlavní úkoly Asociace patří pomáhat členům ve zvyšování kvality služeb poskytovaných klientům a zároveň v budování jejich firem. Právě možnost opřít se o dvacetileté zkušenosti D.A.S. je jednou z cest, jak toho dosáhnout. Nároky ČNB jako orgánu státního dohledu na pojišťovací zprostředkovatele se stále zvyšují, a proto je poradenství v oblasti regulace a správního práva základním prvkem speciálního produktu pro členy AČPM. „Máme velkou radost, že se nám podařilo – díky vstřícnosti vedení D.A.S. – vytvořit unikátní produkt, který je pro členy AČPM skutečnou přidanou hodnotou a hmatatelným benefitem členství“, dodává předseda AČPM.

„D.A.S. nedávno oslavila 20. výročí své působnosti v ČR. Jako jediná specializovaná pojišťovna svého druhu na českém trhu nabízí výjimečnou službu, která klientům zajišťuje komplexní právní servis bez vynaložení dalších peněz – pojištění právní ochrany. Dohodu s AČPM považujeme za potvrzení správnosti naší dlouhodobé filozofie, že jedině kultivací vztahu pojišťovna – makléř můžeme dosáhnout společného cíle, kterým je spokojený klient“, říká Jitka Chizzola, generální ředitelka D.A.S. pro ČR.

***
Stručně o AČPM:
Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování profesionální i společenské prestiže povolání pojišťovacího makléře. Asociace se podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů, o publicitu a navazuje mezinárodní kontakty. Je členem evropské federace BIPAR,, světové federace WFII a organizace Partneři zprostředkovatelů (POI). AČPM sdružuje 76 členů, kteří podle kvalifikovaného odhadu představují zhruba 3/4 makléřského trhu v ČR. V r. 2014 zprostředkovali pojistné ve výši 20,3 mld Kč, z čehož 90% připadá na neživotní pojištění.

Stručně o D.A.S.:
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR byla založena v roce 1995 a od té doby řešila téměř 120 tisíc pojistných případů s 85 procentní úspěšností, kdy ušetřila klientům téměř 600 milionů korun. Právní problémy, které D.A.S. řeší, se mohou týkat oblastí ze soukromého i podnikatelského života. D.A.S. nabízí kompletní právní servis - telefonickou právní poradu, advokáta i zastupování v soudním řízení. Společnost má advokáty všude, klient si může vybrat svého a to nejen v rámci ČR, ale v rámci celé Evropské Unie.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha