Přihlásit
header 1000 fit

OTÁZKA TÝDNE: K návrhu na lázně prý vzhledem k svému věku (72 let) budu potřebovat vyjádření internisty, zda jsem schopna je absolvovat. Nestačí vyjádření mého praktického lékaře, který bude lázně navrhovat? A musela bych toto vyšetření platit, nebo ho hr

ODPOVĚĎ:

 

K návrhu na jakékoli lázeňské léčení je skutečně nutné u pacienta nad 70 let doložit jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti tohoto pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Tato podmínka je ve vyhlášce MZ ČR č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Vyjádření praktického lékaře tedy nestačí.

 

Interní vyšetření nebudete platit, hradí ho pojišťovna jako každé lékařem indikované (tj. doporučené) vyšetření. Objednáte se na něj na kterékoli interní oddělení. Praktický lékař vám k tomu vystaví doporučení, kde uvede, jaké vyšetření a pro jaký účel je požadováno. Na základě toho vám bude provedeno interní vyšetření v požadovaném rozsahu, včetně EKG, protože elektrokardiografické vyšetření musí být doloženo k lázeňskému návrhu u všech pacientů nad 40 let (opět podle zmíněné vyhlášky).

 

Internista bude při vyšetření zjišťovat vaši anamnézu – to znamená, že se ptá na váš zdravotní stav a na případné aktuální potíže, dále na prodělaná onemocnění, úrazy či operace, na užívání léků, alergie apod. Samotné interní vyšetření pak má zjistit, zda netrpíte nějakým vnitřním onemocněním, které by bránilo absolvovat lázeňskou léčbu. Mohlo by jít zejména o problémy kardiovaskulární, oběhové atd. Lékař má pohledem, pohmatem, poklepem a poslechem vyšetřit nejen břicho a hrudník (srdce, plíce, trávicí orgány), ale i např. krk (uzliny a štítnou žlázu, krční tepny, hybnost krku) nebo končetiny (pohyblivost, kontrola stavu kůže, pulzace tepen). Součástí je i změření krevního tlaku a pulzu, případně odběr krve a moči pro potřebná vyšetření.

 

Rozsah prováděných vyšetření samozřejmě závisí na tom, kvůli jakému onemocnění nebo stavu máte absolvovat lázeňskou léčbu. Například u nejčastějších indikací pro lázeňskou léčbu, což jsou nemoci pohybového ústrojí, musí být k návrhům vždy přiloženo příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně rentgenového vyšetření (resp. popisu snímků) z doby kratší než 2 roky; další případné požadavky na vyšetření jsou uvedeny u jednotlivých konkrétních indikací.

 

Na to, abyste absolvovala všechna nutná vyšetření, která jsou stanovena platnou legislativou, musí dohlédnout praktický lékař, který vystavuje a podává lázeňský návrh. Návrh následně vždy prochází rukama revizního lékaře pojišťovny, který musí posoudit, jsou-li splněny podmínky pro úhradu lázeňské péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění dané platnou legislativou (přílohou č. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění a výše zmíněnou vyhláškou), jsou-li uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí VZP

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha