Přihlásit
header 1000 kapital

NEJČASTĚJŠÍMI ZAHRANIČNÍMI VLASTNÍKY ČESKÝCH FIREM JSOU RUSOVÉ

Největší počet českých firem je v rukou tuzemských majitelů (78 %). Mezi zahraničními vlastníky tuzemských společností, z pohledu přítomnosti kapitálu z dané země, dominují Rusové, s větším odstupem následováni Slováky, Němci a Ukrajinci. „Společným jmenovatelem nejčastějších zahraničních vlastníků je geografická blízkost České republiky,“ uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

 


„Nejčastějšími zahraničními vlastníky českých firem jsou Rusové a to přes to, že počet podnikatelských subjektů kontrolovaných ruským kapitálem za poslední dva roky klesl o 9,6 %. Na druhou stranu objem ruského kapitálu upsaného v základním jmění českých firem se zvýšil o 2,2 miliardy korun, tedy o 30 %. Z toho lze usoudit, že ruští podnikatelé se v posledních letech začali zaměřovat na větší, kapitálově náročnější, projekty,“ hodnotí výsledky studie analytička Bisnode Petra Štěpánová.

 

TOP 25 nejčastějších vlastníků českých firem v letech 2015 a 2013

Květen 2015    
Země Počet firem s kapitálem z dané země* Podíl na základním kapitálu v Kč
Česká republika 342 362 1 323 200 857 727
Rusko 16 370 9 584 083 970
Slovensko 10 260 37 797 530 240
Německo 10 020 216 842 871 147
Ukrajina 9 776 2 477 395 628
Rakousko 3 710 89 006 107 385
Nizozemí 3 184 229 756 444 604
Itálie 3 166 10 329 912 022
Velká Británie 3 036 37 494 302 864
USA 2 401 28 129 377 567
Polsko 2 358 20 747 726 876
Čína 2 112 2 753 617 194
býv. Jugoslávie 1 916 2 400 315 451
Kypr 1 894 65 796 610 552
Švýcarsko 1 579 33 978 182 965
Bělorusko 1 503 197 775 271
Maďarsko 1 373 5 087 837 782
Kazachstán 1 276 396 185 101
Francie 1 136 50 574 577 244
Moldávie 1047 102 606 064
Bulharsko 968 290 036 137
Lucembursko 943 80 004 906 177
Seychelská republika 836 2 057 472 752
Belgie 722 364 828 097
Španělsko 675 13 972 334 083
     
Květen 2013    
Země Počet firem s kapitálem z dané země* Podíl na základním kapitálu v Kč
Česká republika 308 032 1 350 270 100 915
Rusko 17 010 7 354 378 825
Německo 10 271 100 048 660 467
Ukrajina 9 602 2 376 012 083
Slovensko 8 283 33 860 598 146
Rakousko 3 887 109 501 532 165
Nizozemí 3 332 250 298 000 532
býv. Jugoslávie 2 907 1 758 970 294
Itálie 2 905 10 610 345 698
Velká Británie 2 743 48 989 629 822
USA 2 280 30 712 840 912
Čína 2 255 1 500 500 719
Kypr 1 740 57 767 555 782
Polsko 1 723 16 570 225 016
Švýcarsko 1 547 37 409 420 162
Bělorusko 1 506 185 948 828
Kazachstán 1 320 328 358 893
Moldávie 1 114 104 676 108
Francie 1 078 51 424 289 152
Lucembursko 953 49 883 736 450
Maďarsko 897 4 986 003 770
Belgie 723 23 510 889 307
Izrael 655 192 047 519
Bulharsko 633 211 577 215
Španělsko 599 33 539 008 864

* Jedná se o počet společností, ve kterých je přítomen kapitál dané země, tzn. že pokud je daná společnost kontrolována například německým a rakouským kapitálem, je započítána u obou zemí.
Poznámka: Výpočty použité v analýze zohledňují výhradně primární vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, nikoli další vazby týkající se vlastníka. Do propočtů byly zařazeny jen veřejně dostupné informace o vlastnických vztazích tuzemských firem, které měla poradenská společnost Bisnode v době zpracování studie k dispozici

Zdroj: databáze Bisnode a vlastní výpočty

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha