Přihlásit
header 1000 kapital

Spojit dovolenou a práci, to si přeje rostoucí počet Čechů.

Pro svého zaměstnavatele by rádi alespoň částečně pracovali i ze zahraničí. Tato možnost však s sebou nese celou řadu komplikací. I přes značnou administrativní zátěž ji však nabízí již 44 % zaměstnavatelů z oboru IT a podnikových služeb.

„Plných 43 % zaměstnanců tohoto oboru jsou cizinci, kteří si rádi prodlouží návštěvu rodin ve své domovské zemi a pracují odtud. Častou variantou je pak i spojení dovolené s prací, kdy si zaměstnanci chtějí prodloužit dovolenou a částečně vykonávat práci z místa, kde před tím strávili dny volna,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL. Benefit v podobě možnosti částečné práce ze zahraničí má podobně jako další formy flexibility práce pozitivní vliv na spokojenost a loajalitu zaměstnanců. Z průzkumu ABSL vyplývá, že 33 % center umožňuje svým zaměstnancům práci ze zahraničí v délce 1-30 dnů, 8 % 1-3 měsíce a 3 % déle než 3 měsíce.

„Kromě center IT a podnikových služeb začaly možnost práce ze zahraničí v poslední době nabízet i firmy z oblasti e-commerce a mladé start-upy. Jde o benefit, který je mezi zaměstnanci vítán, a může tedy být zajímavým nástrojem k získání nových uchazečů o práci,“ říká Martin Malo, ředitel personální agentury Grafton Recruitment a Gi Group s tím, že dle aktuálního průzkumu benefitů o tento zájem stojí téměř 90 % zaměstnanců oboru IT a podnikových služeb, z ciziny však může pracovat jen zhruba čtvrtina. Pro zaměstnavatele totiž z umožnění práce ze zahraničí plyne řada administrativních povinností, a to i pokud jde o země Evropské unie. Řada zaměstnavatelů věří, že v této oblasti dojde brzy k zjednodušení pravidel. Z průzkumu ABSL vyplývá, že v takovém případě by benefit v podobě částečné práce ze zahraničí poskytovalo plných 80 % center.

Povinnosti se při práci na dálku ze zahraničí týkají jak zaměstnavatelů, ale i samotných zaměstnanců. „Firma by neměla podcenit možné riziko vzniku stálé provozovny, případnou povinnost registrace pro odvody záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti a s tím související povinnost vést mzdovou evidenci v zahraničí v souladu s lokálními daňovými předpisy. Je tedy důležité sledovat příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, ale i místní legislativu v daňové oblasti,“ vysvětluje Jitka Bašová ze společnosti Deloitte. Vedle daňových předpisů je pak dle ní důležité sledovat i náležitosti vyplývající z pracovněprávních předpisů a problematiku sociálního a zdravotního pojištění. V souvislosti s prací ze zahraničí může totiž vzniknout povinnost odvádět platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění v zemi, ze které zaměstnanec pracuje. Zaměstnanci zase může výkon práce v zahraničí ovlivnit jeho daňové rezidenství. „Zaměstnanec se může stát daňovým rezidentem v zemi, ve které nesídlí jeho právní zaměstnavatel, což má významný vliv na jeho konečné daňové zatížení. Daňové rezidentství ovlivňuje celá řada faktorů, jedním z nich je i celková doba strávená v zahraničí,“ vysvětluje Jitka Bašová. Zejména z tohoto důvodu firmy umožňují práci ze zahraničí na období kratší než 183 dnů, nejčastěji jde o třicet až devadesát dnů za rok.

Jednou z firem, která svým zaměstnancům tento benefit nabízí, je SAP: „SAP v České republice v rámci svého globálního flexibilního pracovního modelu umožňuje zaměstnancům krátkodobou práci ze zahraničí. Samozřejmostí je splnění imigračních a dalších legislativních požadavků. Tento benefit využívají zejména zahraniční zaměstnanci, kteří tak mají například možnost strávit více času s blízkými ve své domovině,“ říká Iveta Chválová, ředitelka SAP Services. Kvůli rostoucímu zájmu zaměstnanců pak tuto možnost zavedlo i výzkumné a vývojové centrum firmy Pure Storage anebo společnost Acamar, která pomáhá firmám stavět a rozvíjet jejich IT týmy. „Našim zaměstnancům umožňujeme pracovat vzdáleně, ať již z různých míst v ČR nebo ze zahraničí. Respektujeme individuální potřeby a zájmy našich zaměstnanců a jejich rodin, které stále méně respektují hranice jednotlivého státu. Práci ze zahraničí nyní omezuje spíše daňová legislativa než technické nebo organizační prostředí,“ říká František Mareth, ředitel společnosti.

Tento benefit je a bude stále populárnější zejména pro mladší generaci pracovníků z generace Z. Právě pro ně je totiž flexibilita a mobilita životním stylem. Nabídka benefitů v této oblasti tedy bude rozhodující při jejich rozhodování o pracovních nabídkách. Potvrzuje to i Andrea Tkačuková, ředitelka organizace Foreigners.cz: „Možnost alespoň částečně pracovat ze zahraničí představuje zejména pro cizince obrovský benefit, a to zejména díky možnosti být blíže rodině a přátelům v zemi svého původu. Dle mého názoru umožnění práce ze zahraničí dává firmám velkou konkurenční výhodu při náboru cizinců.“

www.protext.cz

Čtyři cenné kovy pro ČPP v anketě Pojišťovna roku. Osobností pojistného trhu in memoriam oceněn Jaroslav Besperát.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) uspěla v letošním 22. ročníku ankety Pojišťovna roku, když získala zlato, stříbro a dvakrát bronz ve čtyřech z pěti soutěžních kategorií. Poprvé v historii ankety udělovali organizátoři titul Osobnost pojistného trhu in memoriam, stal se jím dlouholetý šéf ČPP Jaroslav Besperát. Výsledky hlasování  zveřejnila Asociace českých pojišťovacích makléřů.

 

Také letos ČPP zabodovala v prestižní anketě Pojišťovna roku, kde se posuzování kvality služeb jednotlivých pojistitelů tradičně ujímají samotní pojišťovací zprostředkovatelé. Vítězství obhájila ČPP v kategorii Autopojištění, z posledních osmi ročníků si tak už odnesla celkem sedm zlatých ocenění. Stříbrnou příčku obsadila v kategorii Pojištění občanů. A přidala dvě třetí místa v kategoriích Pojištění průmyslu a podnikatelů a Životní pojištění. Na medailových pozicích této nejstarší hodnotitelské soutěže na pojistném trhu se ČPP umisťuje pravidelně.

 

V souladu s tradicí organizátoři rovněž udělili titul Osobnost pojistného trhu za významný počin či aktivitu ve prospěch pojišťovacích zprostředkovatelů a/nebo pojišťovnictví obecně. Poprvé v historii ankety udělovali organizátoři titul Osobnost pojistného trhu in memoriam, stal se jím dlouholetý šéf ČPP Jaroslav Besperát.

 

„Být mezi nejlepšími a oceněnými na medailových pozicích je stále náročnější, protože v pojišťovnictví vládne velmi konkurenční prostředí. O to víc mě těší, že nám se kontinuálně daří. Víme, že dobrá úroveň vzájemné spolupráce s makléři významně přispívá k našim obchodním úspěchům,“ uvedl v souvislosti s vyhlášením výsledků ankety Pavel Wiesner, předseda představenstva ČPP. „Samozřejmostí je pro nás vysoká kvalita servisu, kterou makléřům poskytujeme. Ale k tomu potřebujete tým lidí, na které se můžete spolehnout, rád bych tímto poděkoval také všem našim zaměstnancům,“ zdůraznil Wiesner. „V neposlední řadě velké poděkování patří také Jaroslavu Besperátovi, za to, jakým způsobem vedl ČPP a vybudoval z ní velmi úspěšnou značku. Byl skutečně mimořádnou osobností, výrazně přispěl k rozvoji celého pojistného sektoru,“ doplnil závěrem Pavel Wiesner.

 

Cílem ankety Pojišťovna roku je přispět ke všeobecné kultivaci českého pojišťovnictví a posílit jeho vnímání jako stabilního sektoru tuzemské ekonomiky. Hodnocení pojišťovacích makléřů vychází nejen z podrobné konkrétní znalosti nabízených produktů, ale zejména z bohatých profesních zkušeností s kvalitou služeb každého z pojistitelů. To jsou aspekty, jimiž si anketa za dobu své existence vydobyla vysokou prestiž na celém finančním trhu. Organizátory této odborné soutěže jsou Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci se Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz. Osobní záštitu 22. ročníku ankety Pojišťovna roku udělil Aleš Michl, guvernér České národní banky, která nad pojistným trhem vykonává dohled.

 

ČPP v roce 2022 potvrdila svými výsledky vysokou výkonnost a silné postavení v rámci pojistného trhu. V roce 2022 předepsala pojistné 13,4 mld. Kč. S tržním podílem 8,1 % si ČPP drží pozici páté největší pojišťovny na domácím trhu. Aktuálně spravuje 2,4 mil. smluv a její služby využívá více než 1,3 mil. klientů. S více než 1,4 mil.  pojištěných vozidel je dlouhodobě trojkou na trhu v povinném ručení.

 

 

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení. Česká podnikatelská pojišťovna je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na pojistném trhu v České republice. Společnost působí prostřednictvím 6 regionálních ředitelství, 100 poboček a 220 kanceláří na celém území ČR. Kompletní nabídka produktů je k dispozici na www.cpp.cz. Dotazům je vyhrazena klientská linka 957 444 555.

 

ČPP je součástí pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (VIG). VIG je přední pojišťovací skupina v Rakousku i v celém regionu střední a východní Evropy (CEE). Kolem 50 pojišťoven v 30 zemích tvoří skupinu s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí k zákazníkům. Akcie VIG je od roku 1994 kotována na vídeňské burze. Mezinárodně uznávaná ratingová agentura Standard & Poor's udělila skupině VIG rating „A+“ se stabilním výhledem. VIG úzce spolupracuje se skupinou Erste, největší retailovou bankou ve střední a východní Evropě.

Čtyři cenné kovy pro ČPP v anketě Pojišťovna roku. Osobností pojistného trhu in memoriam oceněn Jaroslav Besperát.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „ČPP“) uspěla v letošním 22. ročníku ankety Pojišťovna roku, když získala zlato, stříbro a dvakrát bronz ve čtyřech z pěti soutěžních kategorií. Poprvé v historii ankety udělovali organizátoři titul Osobnost pojistného trhu in memoriam, stal se jím dlouholetý šéf ČPP Jaroslav Besperát. Výsledky hlasování  zveřejnila Asociace českých pojišťovacích makléřů.

 

Také letos ČPP zabodovala v prestižní anketě Pojišťovna roku, kde se posuzování kvality služeb jednotlivých pojistitelů tradičně ujímají samotní pojišťovací zprostředkovatelé. Vítězství obhájila ČPP v kategorii Autopojištění, z posledních osmi ročníků si tak už odnesla celkem sedm zlatých ocenění. Stříbrnou příčku obsadila v kategorii Pojištění občanů. A přidala dvě třetí místa v kategoriích Pojištění průmyslu a podnikatelů a Životní pojištění. Na medailových pozicích této nejstarší hodnotitelské soutěže na pojistném trhu se ČPP umisťuje pravidelně.

 

V souladu s tradicí organizátoři rovněž udělili titul Osobnost pojistného trhu za významný počin či aktivitu ve prospěch pojišťovacích zprostředkovatelů a/nebo pojišťovnictví obecně. Poprvé v historii ankety udělovali organizátoři titul Osobnost pojistného trhu in memoriam, stal se jím dlouholetý šéf ČPP Jaroslav Besperát.

 

„Být mezi nejlepšími a oceněnými na medailových pozicích je stále náročnější, protože v pojišťovnictví vládne velmi konkurenční prostředí. O to víc mě těší, že nám se kontinuálně daří. Víme, že dobrá úroveň vzájemné spolupráce s makléři významně přispívá k našim obchodním úspěchům,“ uvedl v souvislosti s vyhlášením výsledků ankety Pavel Wiesner, předseda představenstva ČPP. „Samozřejmostí je pro nás vysoká kvalita servisu, kterou makléřům poskytujeme. Ale k tomu potřebujete tým lidí, na které se můžete spolehnout, rád bych tímto poděkoval také všem našim zaměstnancům,“ zdůraznil Wiesner. „V neposlední řadě velké poděkování patří také Jaroslavu Besperátovi, za to, jakým způsobem vedl ČPP a vybudoval z ní velmi úspěšnou značku. Byl skutečně mimořádnou osobností, výrazně přispěl k rozvoji celého pojistného sektoru,“ doplnil závěrem Pavel Wiesner.

 

Cílem ankety Pojišťovna roku je přispět ke všeobecné kultivaci českého pojišťovnictví a posílit jeho vnímání jako stabilního sektoru tuzemské ekonomiky. Hodnocení pojišťovacích makléřů vychází nejen z podrobné konkrétní znalosti nabízených produktů, ale zejména z bohatých profesních zkušeností s kvalitou služeb každého z pojistitelů. To jsou aspekty, jimiž si anketa za dobu své existence vydobyla vysokou prestiž na celém finančním trhu. Organizátory této odborné soutěže jsou Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci se Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz. Osobní záštitu 22. ročníku ankety Pojišťovna roku udělil Aleš Michl, guvernér České národní banky, která nad pojistným trhem vykonává dohled.

 

ČPP v roce 2022 potvrdila svými výsledky vysokou výkonnost a silné postavení v rámci pojistného trhu. V roce 2022 předepsala pojistné 13,4 mld. Kč. S tržním podílem 8,1 % si ČPP drží pozici páté největší pojišťovny na domácím trhu. Aktuálně spravuje 2,4 mil. smluv a její služby využívá více než 1,3 mil. klientů. S více než 1,4 mil.  pojištěných vozidel je dlouhodobě trojkou na trhu v povinném ručení.

 

 

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení. Česká podnikatelská pojišťovna je třetím největším poskytovatelem povinného ručení na pojistném trhu v České republice. Společnost působí prostřednictvím 6 regionálních ředitelství, 100 poboček a 220 kanceláří na celém území ČR. Kompletní nabídka produktů je k dispozici na www.cpp.cz. Dotazům je vyhrazena klientská linka 957 444 555.

 

ČPP je součástí pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (VIG). VIG je přední pojišťovací skupina v Rakousku i v celém regionu střední a východní Evropy (CEE). Kolem 50 pojišťoven v 30 zemích tvoří skupinu s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí k zákazníkům. Akcie VIG je od roku 1994 kotována na vídeňské burze. Mezinárodně uznávaná ratingová agentura Standard & Poor's udělila skupině VIG rating „A+“ se stabilním výhledem. VIG úzce spolupracuje se skupinou Erste, největší retailovou bankou ve střední a východní Evropě.

Martin Maláník novým Head of Market Segment v Capgemini Česká republika

Novým Head of Market Segment se v Capgemini Česká republika stal Martin Maláník. Ten v Capgemini působí od června loňského roku a již dříve se podílel na transformaci společnosti s cílem zvýšení kvality lokálně poskytovaných služeb a agilního fungování.

 „Capgemini Česká republika se bude i nadále profilovat jako důvěryhodný, praktický partner pro enterprise sféru. Rádi bychom přinášeli širokou škálu služeb Capgemini jako společnosti globální velikosti a umístili ji tak mezi 5 nejvýznamnějších konzultačních společností na českém trhu,“ vytyčil cíle Capgemini Martin Maláník.

 

Martin Maláník má v oblasti IT dvacetileté zkušenosti. Pracoval na technických, manažerských a řídících pozicích v předních IT firmách. „IT jsem si prošel, jak se říká odspodu. Začal jsem jako programátor, navázal IT architekturou, delivery managementem, a nakonec se posunul k vrcholovému managementu. Věřím, že poctivá práce a důraz na vytváření reálných hodnot, jsou tím správným receptem pro úspěch jednotlivce i společnosti,“ dodává.

 

Mimo pracovní povinnosti se Martin Maláník věnuje hlavně rodině, stále rád programuje a zajímá se o ekonomii a psychologii. Kromě toho se po letech vrací k bojovým uměním a střelbě.

 

Tipsport Czech Ladies Open: Golfistky počtvrté v Berouně

Již pátý ročník golfového Tipsport Czech Ladies Open se uskuteční od 23. do 25. června 2023. Dějištěm turnaje Ladies European Tour bude počtvrté za sebou hřiště Royal Beroun Golf Clubu.

Prize money jednoho ze 30 turnajů světové profesionální série byly letos navýšeny o padesát procent na 300 000 eur. Celkem se na Ladies European Tour 2023 hraje o rekordních 35 milionů eur.

Česko patří mezi 21 pořadatelských zemí série a letos má také rekordní zastoupení hráček na LET. Hrací karty drží loňské turnajové vítězky Jana Melichová, obhájkyně titulu na Tipsport Czech Ladies Open, a Klára Davidson Spilková po vítězství na KPMG Irish Women´s Open. Díky historickému prvenství na druhé evropské sérii LET Access má plnou hrací kartu také Sára Kousková a Tereza Melecká, které úspěšně zvládla kvalifikační školu ve španělské La Manze, kde také velmi dobře hrála Tereza Koželuhová a uhrála si tzv. částečnou hrací kartu. Účast na přibližně třičtvrtě turnajích zajišťují úspěšné výsledky z roku 2022 Kristýně Napoleaové, zejména druhé místo na Aramco Saudi Ladies.

Nejlepší v průběžném pořadí evropského žebříčku Race to Costa del Sol 2023, na 11. místě, je po třech Top 10 umístění za sebou na začátku sezony Klára Davidson Spilková. Ta spolu se všemi zmíněnými hráčkami je přihlášena právě do Berouna, kde by měly startovat zároveň další domácí profesionálky, mezi něž patří Šideri Váňová, Kateřina Vlašínová a Eva Koželuhová, spolu s minimálně nejlepšími čtyřmi českými amatérkami. Jedno hrací místo obdrží také domácí Royal Beroun Golf Club.

Ze zahraničních hráček se již ohlásily např. Jihoafričanka Lee-Anne Pace, vítězka 11 turnajů LET i žebříčku Order od Merit, třetí hráčka pořadí loňské sezony Johanna Gustavsson ze Švédska i dvě loňské turnajové vítězky, Španělka Ana Pelaez a Angličanka Liz Young. Spolu s nimi například také hvězdy Ladies European Tour – Velšanka Amy Boulden a Nuria Iturrioz ze Španělska. Do Berouna by se měla vrátit Slovinka Pia Babnik, stejně jako zde úspěšné dvě Rakušanky, Christine Wolf a velmi talentovaná mladá Emma Spitz.

Přímé přenosy ze všech tří turnajových dnů vysílá opět O2 TV Sport, který je zároveň těsně před podpisem o vysílání celé série Ladies European Tour na další tři roky, tzn. na 2024-2026. Tento projekt by měl patřit mezi šest největších sportovních projektů O2 TV Sport.

Divácké vstupenky lze zakoupit již nyní na ticketportal.cz. Jednodenní vstupenka stojí 100 korun, zatímco třídenní permanentka 200 korun.

 

Více informací naleznete na stránkách www.czechladiesopen.cz.

Sodexo Zaměstnavatel roku načíná třetí dekádu

Dvacátý první ročník soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku zahájil příjem přihlášek. Registrace, která trvá do 14. dubna, probíhá výhradně přes webový formulář na www.zamestnavatelroku.cz. Pořadatelem soutěže je už od samého začátku Klub zaměstnavatelů a jeho ředitel Pavel Hulák, hlavním partnerem pak společnost Sodexo Benefity. Letošní novinkou je záměr udělit v případě dostatečného počtu přihlášených také speciální celostátní cenu pro organizace z veřejného sektoru a státní správy.

Sodexo Zaměstnavatel roku načíná třetí dekádu

Dvacátý první ročník soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku zahájil příjem přihlášek. Registrace, která trvá do 14. dubna, probíhá výhradně přes webový formulář na www.zamestnavatelroku.cz. Pořadatelem soutěže je už od samého začátku Klub zaměstnavatelů a jeho ředitel Pavel Hulák, hlavním partnerem pak společnost Sodexo Benefity. Letošní novinkou je záměr udělit v případě dostatečného počtu přihlášených také speciální celostátní cenu pro organizace z veřejného sektoru a státní správy.

Společnost Siemens slaví 175 let od svého vzniku

  • Společnost byla založena 1. října 1847 v dílně zadního domovního traktu v Berlíně
  • Od roku 1847 až dodnes se v Siemensu celém světě vystřídalo na čtyři miliony zaměstnanců
  • Globální lídr v oblasti automatizace, digitalizace a mobility

Dne 12. října 1847 zahájila firma Siemens výrobu ručičkových telegrafů v malé dílně zadního domovního traktu v berlínské ulici Schoeneberger Strasse. Tehdy měla pouhých deset zaměstnanců. Dnes – po 175 letech – pro ni po celém světě pracuje přes 300 tisíc lidí. S ročními tržbami ve výši zhruba 62 miliard eur se tak jedná o jeden z největších technologických podniků na světě. Werner von Siemens a strojní inženýr Johann Georg Halske dokončili oficiální založení společnosti jen 11 dnů před zahájením výroby, tj. 1. října 1847.

 

Společnost Siemens je od svého založení pro miliony lidí mnohem více než jen zaměstnavatel. Představuje totiž i jejich domov a způsob života. Do dnešního dne ve firmě pracovaly přibližně čtyři miliony lidí po celém světě. Z geografického hlediska zůstává největší lokalitou, kde firma působí, Německo s 85 tisíci zaměstnanců.

 

Během posledních 175 let Siemens vytvářel historii průmyslu a technologických inovací a pomáhal měnit každodenní život lidí po celém světě. V roce 1847 zkonstruoval Werner von Siemens ručičkový telegraf, který se později stal firemním produktem číslo jedna a který představoval jeden z nejvýznamnějších vynálezů své doby. Díky využití elektřiny totiž umožnil mnohem rychlejší a spolehlivější přenos zpráv na dlouhé vzdálenosti. Mezi těmito zprávami bylo i oznámení volby německého císaře frankfurtským národním sněmem v kostele Paulskirche v roce 1849. Všechny tyto pokrokové inovace představovaly začátek globální konektivity. Neméně průlomovou událostí byl i jeho vynález dynama v roce 1866. Tato krabice, velikosti psacího stroje, byla prvním přístrojem, který dokázal hospodárně přeměnit mechanickou energii na elektřinu, což otevřelo cestu do éry elektrické energie.

 

Společnost Siemens se však zasloužila o mnohem víc než jen o milníky technologického vývoje. Svou dobu předběhla i v otázkách sociálních. Například již roku 1872 připravila pro své zaměstnance penzijní fond. Na úrovni státu byly podobné příspěvky v Německu zakotveny zákonem až zhruba o 20 let později.

 

Svoji první pobočku na území českých zemí zřídila společnost Siemens v roce 1890. Mezi první realizace patřila dodávka plynové pece harrachovské sklárně z roku 1869, velmi významný milník představuje také dodávka důmyslného osvětlení dnešního Stavovského divadla z roku 1885. Dnes má Siemens v České republice přes 10 tisíc zaměstnanců, 7 výrobních závodů, 14 vývojových oddělení a center, 10 globálních kompetenčních center, 2 centra sdílených služeb a 11 obchodních a realizačních center. 

 

„Naším cílem je neustále se zlepšovat a předvídat nové technologie a trendy, abychom zůstali agilní,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel koncernu Siemens, Roland Busch. „Chceme i v příštích 175 letech nadále hrát vedoucí roli po celém světě. Siemens je v den svých 175. narozenin připraven na budoucnost a má mimořádně dobrou pozici i z hlediska strategie, obchodu a technologií. Zůstáváme na čele v oblasti digitalizace a udržitelnosti, což jsou dva hlavní úkoly, které jsou ve stěžejním zájmu světa i našich zákazníků.“

 

„Jsme součástí epochální změny, podobné, jakou svět zažil v 19. století,“ uvedla Nathalie von Siemens, která je potomkem zakladatele společnosti. „Když se podíváme na dobu před 175 lety, byl to začátek průmyslové revoluce, u jejíhož zrodu Werner von Siemens stál. Dnes digitalizace mění naši společnost se stejnou silou, jakou se tehdy šířila industrializace a elektrifikace. Wernerovy zkušenosti jsou i dnes pro nás velmi aktuální, neboť společnost, kterou založil, pomáhá tuto epochální změnu utvářet a řídit.“

 

Siemens se dnes soustředí na nejrůznější průmyslová odvětví, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví a je předním technologickým podnikem v oblasti digitalizace. Od roku 2008 investoval deset miliard eur do různých softwarových společností. V loňském fiskálním roce vynaložil zhruba pět miliard eur na výzkum a vývoj a výzkumníci společnosti nechali zaregistrovat přibližně čtyři a půl tisíce vynálezů, což je asi dvacet vynálezů za pracovní den. Firma je hnacím motorem digitální transformace i díky spojení hardwaru a softwaru a reálného a digitálního světa v rámci provozních a informačních technologií. Na základě tohoto přístupu mohou následně zákazníci i partneři zvyšovat svou produktivitu a konkurenceschopnost a urychlit zavádění inovací.

 

 Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Siemens je rovněž držitelem menšinového podílu ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti přenosu a výroby elektrické energie. Ve fiskálním roce 2021, který skončil 30. září 2021, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 62,3 miliardy eur a čistého zisku 6,7 miliardy eur. K 30. září 2021 měla společnost po celém světě přibližně 303 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com.

Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha