Přihlásit
header 1000 fit

Konec manželství v Čechách?

Již několik let klesá v České republice počet nově uzavřených sňatků a rozvodovost dosahuje téměř 50 % hranice. Vše naznačuje, že díky změnám v právní úpravě účinných k 1.1.2014 lze v letošním roce očekávat ještě nižší počet nově uzavřených sňatků a ještě vyšší míru rozvodovosti. 

Můj život s gamblerem

slot machine„Kdo si hraje, ten prý nezlobí!“. Pokud jen těžko přemáháte nutkání dát souhlasným hýkáním najevo, že i vy byste se bez problémů pod podobné tvrzení podepsali, pak raději zadržte! Opravdu si myslíte, že parta předškoláků hrající si ve stohu slámy s hořícími sirkami skutečně nezlobí? Pravda, půjde-li o nezvedené haranty ze sousedství a daný stoh je dost daleko od vašeho obydlí, pak asi nezlobí. Tedy alespoň vás. Horší bude, pokud se váš hravý potomek rozhodne jen tak pro zábavu devastovat tu stěny parádního pokoje, tu domácí elektroniku, tu třeba nově uspořádat vaši roky pečlivě střeženou sbírku cenných známek. A což teprve popadne-li jakási nutkavá hravost vašeho dospělého životního souputníka? Máte-li štěstí, pak ji dokáže uspokojit třeba jen prostřednictvím synkovy autodráhy či elektrického vláčku. Pominu-li fakt, že je někdy dost obtížné jej celé dny opatrně překračovat, utěšovat plačícího frustrovaného synka a zároveň potlačovat vztek nad tím, že s ničím nepomůže, jde stále ještě o počínání celkem neškodné. Běda však, když si táž nutkavá hravost najde nebezpečnější „hračky“. Přitom nemusí jít zrovna o nevybuchlou funkční munici, ale třeba „jen“ o ony blikající příšery, kterým se bůhvíproč říká automaty výherní. Zvláště, když by si mnohem spíše zasloužily nálepku „proherní“. A že se nám těch hravých tatíků za posledních pár let hezky urodilo! Dovolíte-li, pak snad alespoň jeden příběh za všechny podobné.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha