Přihlásit
header 1000 fit

Jaká bude nadcházející chřipková sezóna a jak se před nemocí chránit?

Lékaři začali s očkováním proti chřipce. Období od října do prosince je totiž nejvhodnější  kdy si proti této nemoci nechat dát injekci. To se doporučuje zejména seniorům a lidem z rizikových skupin, jako jsou například pacienti s chronickým onemocněním nebo s poruchou imunity. Chřipka u nich totiž často vede ke zhoršení základního onemocnění, vzniku dalších komplikací a může být i životu nebezpečná.

Chřipka představuje zvýšené riziko pro více než 2 miliony lidí v České republice.1 Do této skupiny patří nejen senioři, ale také lidé s chronickým onemocněním srdce a cév, astmatici a pacienti s onemocněním plic, ledvin, jater nebo cukrovkou. Patří sem také pacienti po odstranění sleziny a transplantaci krvetvorných buněk, stejně jako lidé s vrozenými nebo získanými poruchami imunitního systému, cystickou fibrózou nebo chronickou anémií.6 

Nejohroženější jsou ti nejzranitelnější

Proočkovanost lidí z rizikových skupin proti chřipce je však u nás stále velmi nízká, ostatně to platí i pro celou českou populaci. „Každoročně se u nás nechá proti chřipce očkovat pouze přibližně 20 % lidí z ohrožených skupin, což je ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi velmi málo. Například ve Velké Británii, Irsku nebo Nizozemsku je to 60 až 75 %," říká MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.5

Jak moc jsou tyto skupiny pacientů zranitelné, ukazují statistiky. Například u kardiaků je ve srovnání
s běžnou populací až 52× vyšší riziko úmrtí v důsledku komplikací chřipky, u seniorů 60× a u astmatiků dokonce 120×. Pokud pacienti trpí plicním a současně kardiovaskulárním onemocněním, riziko, že podlehnou chřipce, je u nich až 435× vyšší než u zdravých lidí.2,3,4 

Chřipka je také velmi nebezpečná pro lidi s diabetem, u kterých je 6× vyšší pravděpodobnost hospitalizace během chřipkové sezóny a je u nich pozorována také výrazně vyšší úmrtnost na chřipku, která se pohybuje mezi 5–15 %.7 „Onemocnění diabetem oslabuje funkci vrozeného imunitního systému, proto jsou lidé s cukrovkou náchylnější k infekcím, včetně chřipky,“ vysvětluje vedoucí Diabetologického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Markéta Kubíčková.

Každoroční očkování jako základ prevence

Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby bylo očkováno alespoň 75 % populace z rizikových skupin, Česká republika této hranice ale dlouhodobě nedosahuje.3,5 Motivovat k očkování proti chřipce se přitom řadu let snaží i české zdravotnické instituce, odborné společnosti a lékaři.

„Každý rok připomínáme zejména rizikovým skupinám pacientů, ale i těm, kteří o ně pečují nebo jsou s nimi v úzkém kontaktu, aby se nechali proti chřipce očkovat. Je to nejlepší způsob prevence, a přestože vakcína nemusí stoprocentně ochránit před nákazou, výrazně snižuje riziko možných zdravotních komplikací, které mohou vést k hospitalizaci nebo dokonce k úmrtí,“ upozorňuje MUDr. Zdeňka Jágrová
z Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Jde přitom o zcela zbytečný hazard se zdravím. Vakcíny proti chřipce jsou dlouhodobě považovány za jedny z nejbezpečnějších a nežádoucí účinky jsou u nich velmi vzácné. Vakcína obsahuje usmrcené formy viru, které nemohou způsobit chřipku, ale aktivují imunitní systém k boji proti živému viru. „I přes oslabení vrozené složky imunity, je u diabetiků zachována schopnost reagovat na podání očkovací látky a vytvořit si tak účinnou protilátkovou ochranu. Proto je tak důležité, aby se diabetici proti chřipce očkováním chránili,“ dodává MUDr. Kubíčková.

Nechat se očkovat proti chřipce je možné především u praktického lékaře, ve zdravotních ústavech nebo v očkovacích centrech. Senioři nad 65 let a lidé z rizikových skupin mají tuto vakcínu dokonce plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Od letošního roku mají na ni nárok zdarma také zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví. Všichni ostatní mohou na vakcínu proti chřipce získat příspěvek z preventivních fondů zdravotních pojišťoven nebo u svých zaměstnavatelů.

Polovina října – ideální čas na očkování

V minulosti se za optimální období pro očkování proti chřipce považovalo září a říjen. Ukazuje se však, že začátek chřipkové sezóny se přesouvá spíše do zimního období.6 „Protože po očkování postupně ubývá ochranných protilátek, a to výrazněji u seniorů, je velmi důležité i jeho správné načasování. V největší míře by mělo být realizováno během října a listopadu a ideálně dokončeno do konce prosince, tedy v době, kdy obvykle začíná stoupat výskyt chřipky,“ vysvětluje MUDr. Kynčl. Očkování v pozdějším termínu má však stále smysl, je ale třeba počítat s tím, že ochrana proti onemocnění nastoupí až přibližně 2 týdny po podání vakcíny.6

Očkování proti chřipce a covid

Již s nástupem pandemie na jaře 2020 se šíření chřipky zastavilo a v dalších dvou sezónách jsme o ní téměř neslyšeli, což byl důsledek zvýšených hygienických opatření a nošení respirátorů.
S návratem do běžného režimu bychom proto měli letos očekávat mnohem vyšší aktivitu chřipkových virů než v předchozích dvou letech. „Někteří lidé se navíc domnívají, že je očkování proti covidu ochrání i před chřipkou. To však není možné. Jedná se o různé typy virů a kombinovaná vakcína zatím není k dispozici. Vakcínu proti chřipce i vakcínu proti covidu je ovšem možné bezpečně aplikovat v týž den,“ říká MUDr. Jágrová.

Nová vakcína - dobrá zpráva pro seniory

Novinkou je nová vysokodávková vakcína určená seniorům. Tato vakcína obsahuje 4x vyšší množství antigenu, díky čemuž seniory účinněji chrání před nemocí. U starších lidí totiž protilátky proti chřipce vyprchávají rychleji než u zbytku populace. Česká republika je třetí zemí Evropy (po Německu a Francii), kde je vakcína plně hrazena všem lidem ve věku 65+. U nás je nová vakcína letos k dispozici pouze ve velmi omezeném množství, v příštím roce by už ale měla pokrýt potřeby všech zájemců.8

 

 

Zdroje:

 

 

 

Více na www.stop-chripce.cz

6 způsobů, jak můžeme cvičením zvýšit svoji imunitu

Zdravý imunitní systém chrání naše tělo před bakteriemi, viry a dalšími patogeny, s nimiž se denně setkáváme. Významnou roli přitom hraje tělesné cvičení. Záleží ovšem na jeho pravidelnosti, délce a intenzitě. Jak cvičit, abychom byli zdraví?

 

„Obecně se doporučuje cvičit asi hodinu se střední až vysokou intenzitou. Důležitá je ovšem frekvence cvičení. Je skvělé, pokud si na nějakou vhodnou pohybovou aktivitu najdete čas každý den. Z vlastní zkušenosti vím, že se pak člověk cítí po všech stránkách lépe – tělo snadněji odolává nemocem, zlepší se metabolismus a také vytvořené endorfiny se postarají o dobrou náladu. Ale i v tomto případě platí – všeho s mírou. Pokud byste se totiž věnovali vysoce intenzivnímu dlouhodobému tréninku, a nedopřáli přitom svému tělu dostatek času na zotavení, mohli byste naopak v důsledku vyčerpání organismu svoji imunitu oslabit,“ říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a Českého svazu aerobiku a fitness, FISAF.cz.

A jak konkrétně může cvičení naši imunitu ovlivnit a podpořit? Odborníci se shodují na těchto šesti bodech.

 

 1. Povzbuzení buněčné aktivity

Podle některých výzkumů může cvičení střední intenzity stimulovat buněčnou imunitu tím, že zvyšuje cirkulaci (koloběh) imunitních buněk v těle. To se tak může lépe připravit na budoucí infekci tím, že ji dříve odhalí. Díky pravidelnému cvičení se tak stanete odolnějšími vůči infekcím a lépe se dokážete vypořádat s těmi stávajícími.

Tip: Podle odborníků už 30-45 minutami aerobního cvičení ve střední až vysoké intenzitě „rozpohybujete“ obranné buňky imunitního systému.

 

 1. Zvýšení tělesné teploty

Během cvičení se zvyšuje tělesná teplota a zůstává vyšší ještě krátkou dobu po jeho skončení. I když se jedná pouze o dočasné zvýšení teploty, může být (podobně jako v případě horečky) prospěšné pro imunitní systém, zabránit množení bakterií a pomáhat tělu lépe odpovědět na případnou infekci. Je však třeba připomenout, že se jedná pouze o domněnku, toto tvrzení nelze dostatečně ověřit.

 

 1. Lepší kvalita spánku

Pokud máme problémy se spánkem, může to negativně ovlivnit imunitní systém. Některé výzkumy poukazují na vyšší riziko infekcí a rozvoje kardiovaskulárních a metabolických poruch v důsledku snížení protilátek a produkce zánětlivých cytokinů u lidí s mírnými potížemi se spánkem. Naopak pravidelná fyzická aktivita může přispět k celkově lepší délce a kvalitě spánku.

 

 1. Snížení rizika civilizačních chorob

Pokud má člověk například srdeční onemocnění nebo cukrovku, může být pro jeho imunitní systém obtížnější bránit se infekcím a virovým onemocněním, jako je například COVID-19.

Právě cvičení může snížit kardiovaskulární rizikové faktory, zabránit vzniku cukrovky 2. typu nebo ji oddálit, zvýšit hladinu HDL (dobrého) cholesterolu a snížit klidovou tepovou frekvenci.

 

 1. Snížení zánětu

Zánět je normální obranná reakce imunitního systému. Akutní zánět nemusí nutně představovat problém, ale pokud tato akutní reakce zůstane nekontrolovaná, může přejít do chronické podoby a vést k řadě zánětlivých onemocnění.

Různé studie naznačují, že cvičení střední intenzity zánět snižuje, zatímco dlouhodobé zátěže vysoké intenzity mohou zánět ve skutečnosti zvyšovat. Z toho vyplývá, že středně intenzivní cvičení s vhodnou dobou odpočinku může zvyšovat účinnost imunitní reakce a zároveň snížit riziko chronického zánětu.

 

 1. Obrana proti stresu i špatné náladě

Podle některých výzkumů může mít stres zásadní dopad na pravidelnou funkci imunitního systému. „Máte chuť jít si po dlouhém pracovním dni zacvičit nebo se projet na kole? Děláte dobře. Je to totiž ten nejlepší způsob, jak se zbavit nahromaděného stresu a mít dobrou náladu. Už cvičení o střední intenzitě totiž může zpomalit uvolňování stresových hormonů a zároveň pozitivně ovlivnit neurotransmitery v mozku, které ovlivňují naši náladu a chování,“ vysvětluje Jana Havrdová z České komory fitness a Českého svazu aerobiku a fitness, FISAF.cz.

 

Víte, že…

Podle Amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (U.S. Department of Health and Human Services – HHS) by většina dospělých měla každý týden absolvovat alespoň 150-300 minut aerobní aktivity střední intenzity nebo 75 minut intenzivní fyzické aktivity. HHS také doporučuje zařadit alespoň 2x v týdnu aktivity na posílení svalů, které zahrnují všechny hlavní svalové skupiny nohou, boků, zad, břicha, hrudníku, ramen a paží. 

 

Zdroj: U.S. Department of Health and Human Services (HHS)

 

 

Česká komora fitness reprezentuje český fitness sektor u nás, nastavuje standardy a zkoušky z fitness profesí, organizuje osvětové a odborné akce pro odbornou i laickou veřejnost, spravuje Český registr fitness profesionálů a propojuje český fitness sektor se zahraničím a s aktuálními poznatky a trendy. Více na www.komorafitness.cz

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. V současné době sdružuje 71 sportovních klubů, 2 159 registrovaných závodníků a každoročně pořádá okolo 40 sportovních soutěží. Odborníci ze Školy fitness profesionálů FISAF.cz mají už 25letou praxi ve vzdělávání instruktorů, kteří se zaměřují na sportování s dětmi, aerobik a zdravý pohyb. FISAF.cz např. zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu a Česko se hýbe. Více na www.fisaf.cz

 

Zdroj: www.komorafitness.cz a www.fisaf.cz

Jak se propít k lepšímu tělu

Celosvětově prudce vzrostl výskyt obezity, která má v současné době charakter pandemie – v Česku trpí obezitou 30 % mužů a 40 % žen ve věku 34 až 74 let. Doporučení, jak zhubnout přebytečná kila a vylepšit si postavu, se obvykle týkají redukčních diet, v lepším případě i aktivního pohybu, ale často zapomínají na pitný režim. Žádný redukční režim přitom nemůže fungovat bez toho pitného.

 

„Známé přísloví »hlad je převlečená žízeň« říká, že nedostatečné zavodnění organizmu, tedy dehydratace, může vést k falešnému pocitu hladu. Nedílnou součástí každého redukčního režimu by proto měl být dostatečný příjem tekutin. Ten je důležitý i z dalších důvodů. Větší výdej energie za účelem snížení tělesné hmotnosti vede k tvorbě většího množství odpadů z metabolických pochodů – tělo je nutné více zavodnit, aby se těchto zplodin mohlo snadněji zbavit,“ vysvětluje odborný konzultant AquaLife Institutu v oblasti nutriční péče RNDr. Pavel Suchánek.

 

Nedílnou součástí redukčního režimu by měla být pohybová aktivita – stejně jako pitný režim, který hraje důležitou roli i při samotném sportování, nejen celkově při hubnutí. Když se pohybujeme, rychleji dýcháme a více se potíme, zejména pokud sportujeme v teplém prostředí. Pracující svaly potřebují vodu k ochlazování, ale také ke stálému přívodu živin a odvodu zplodin metabolizmu.

 

„Každodenní potřeba tekutin zdravého člověka se pohybuje podle tělesné hmotnosti okolo 2 litrů (30–35 ml na 1 kg tělesné hmotnosti a den), v rámci redukčního režimu se množství tekutin doporučuje navýšit o cca 20 %. Při sportu a pohybu je obecně potřeba tekutin také vyšší. A protože v potu ztrácíme s vodou i minerální látky, musíme je tělu doplnit spolu s tekutinami,“ doporučuje RNDr. Suchánek z nutriční poradny FitBee. Výhodné jsou z tohoto pohledu středně mineralizované vody, protože ty vrátí organizmu ztracené minerální látky prakticky v biokvalitě. Silně mineralizované vody jsou pak vhodné zejména při velké zátěži v namáhavých provozech, v letním období nebo při sportu, kdy je třeba tělu rychle doplnit tekutiny a zároveň minerální látky.

 

Nedostatečný pitný režim nebo nedostatek minerálních látek v redukčním období negativně ovlivňuje snahu snížit tělesnou hmotnost mimo jiné i tím, že může vést nejen k bolestem hlavy, únavě a pocitu slabosti, ale také k výraznému pocitu chuti na sladké, případně pocitu hladu obecně. Navíc únavu si často spojujeme s nedostatkem jednoduchých cukrů, a tak sladký doping používáme poměrně často. To všechno pak může vést k porušování a následnému ukončení redukčního režimu.

 

„Obézní pacienti přitom často tvrdí, že nedostatkem tekutin netrpí, ale naopak, že je zadržují a že jejich hmotnost způsobuje voda, nikoli tuk. Také mezi odborníky panuje nepodložený názor, že na začátku redukčního režimu je pacient významně hyperhydratován a trpí skrytými otoky, které se mobilizují v průběhu redukce tělesné hmotnosti,“ říká MUDr. Taťána Staňková z pražského Centra pro poruchy metabolismu a výživy. AquaLife Institute proto udělil grant mimo jiné i na studii »Změny distribuce a objemu celkové tělesné tekutiny, extracelulární a intracelulární tekutiny v průběhu redukčního režimu u obézních žen«.

 

„Studie prokázala, že za obezitu nebo nadváhu nemůže nadbytečná voda v těle, a redukci hmotnosti tudíž nezpůsobuje úbytek tělesných tekutin. Vhodný redukční režim, doplněný o jasná doporučení v oblasti pitného režimu prokazatelně vede ke snížení obsahu tuku v těle, aniž by došlo k úbytku aktivní tělesné hmoty (svalů),“ shrnuje výsledky studie spolupracovnice AquaLife Institutu MUDr. Staňková a dodává: „ukázalo se, že většina pacientů nepřijímá dostatek tekutin, a proto je nutné naučit je pít. Řízený pitný režim by měl být vždy nedílnou součástí léčby obezity. Ideální jsou přírodní minerální vody, které mají prokazatelný fyziologický účinek, tj. obsahují alespoň jeden prvek s blahodárným působením na lidský organizmus, a proto nabízí lidskému tělu víc než obyčejná voda.“

 

Dny otevřených center pro léčbu migrény se odehrají ve čtyřech regionech

Lidé trpící migrénou, kterých je v Česku okolo milionu,1 mohou přijít zdarma konzultovat svůj stav se specialisty. Brány čtyř specializovaných center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy se letos otevřou všem lidem trpícím tímto onemocněním. Do osvětové akce se v červnu zapojí Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Strakonice, na podzim bude následovat Krajská nemocnice Liberec a Nemocnice České Budějovice. Cílem je otevřeně mluvit o migréně, zlepšit povědomí o specializované péči a nabídnout možnost individuální konzultace s odborníkem z centra. Součástí akce bude představení pacientské organizace Migréna-help. Ta dlouhodobě upozorňuje na to, jak zásadní negativní vliv má migréna na životy lidí – a péče specializovaného odborníka to může změnit.1 

 

První specializované centrum se pro lidi s migrénou otevře 15. 6. 2022 v 15:00 ve FN Motol v Praze. Následovat bude centrum v Nemocnici Strakonice, a to 22. 6. 2022 v 15:00, další vlna bude na podzim. Účastníci mohou po seznámení s odborníky využít také osobní konzultaci – zdarma a bez předchozího objednání. Běžně se lidé s migrénou dostanou do centra pouze na doporučení svých neurologů.

 

Odborníci ze specializovaných center mají zkušenosti s nejkomplikovanějšími případy migrény. Dnes už dokážeme řešit i případy, které se v minulosti zdály neléčitelné. Další podporu a pomoc v rámci akce nabídne pacientská organizace a psycholog. Cílem je vytvořit přátelské setkání pro všechny, které migréna trápí, a nabídnout jim pomocnou ruku,“ říká MUDr. Zuzana Matoušová, neuroložka ze specializovaného centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy ve FN Motol v Praze.

 

První centrum se otevře 15. 6. 2022 v 15:00 ve FN Motol v Praze

První centrum otevře své dveře ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze na Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol (V Úvalu 84, Praha 5). Akce odstartuje v 15:00 představením vedoucí lékařky, která vysvětlí, jak funguje péče ve specializovaném centru. Pokračovat bude seznámením s aktivitami pacientské organizace Migréna-help a tipy psychologa, jak mluvit o migréně s blízkými. Na závěr si mohou účastníci popovídat v bezpečném prostředí s lidmi, které trápí stejné obtíže, a sdílet svůj příběh s migrénou. Od 15:00 do 18:00 bude možná individuální konzultace s odborníky přímo na místě. Akce má za cíl propojit pacienty se specialisty, kteří jim dokážou pomoci. Detailní program najdete na www.omigrene.cz.

 

Podpora pacientské organizace Migréna-help

 „Řada lidí migréně podřizuje celý život. Paralyzující bolesti jim brání v pracovním i osobním životě. Mají často pocit, že jsou v tom sami. Ale tak to být nemusí – z mé zkušenosti opravdu pomáhá sdílení a podpora. Na Dnech otevřených center si popovídáme o možnostech pomoci a podpory, které jako pacientská organizace nabízíme – sociální poradnu, kruhy sdílení, psychoterapii a další,“ doplňuje Rýza Blažejovská, zakladatelka pacientské organizace Migréna-help.

 

Sdílení pomáhá, říká psycholožka

Migréna může výrazně omezit každodenní život a člověka tak často izoluje.1 „Je velmi obtížné poslouchat, že své onemocnění přeháníte nebo dokonce simulujete. A to se lidem s migrénou ještě stále děje. Popovídat si s někým, kdo s migrénou prožívá něco podobného jako vy a dokáže si dobře představit, čím procházíte, může opravdu pomoci. I to nabízejí Dny otevřených center – bezpečný prostor promluvit si s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost a řeší stejné těžkosti a výzvy. Velkou inspirací i úlevou může být pozitivní příběh člověka, který našel vhodnou léčbu a díky tomu žije naplno i s migrénou. Nebo dokonce už i bez ní,“ dodává psycholožka Tereza Blažejovská z Národního ústavu duševního zdraví, specialistka na destigmatizaci.

 

 

Správná léčba může změnit život

Migréna je závažné neurologické onemocnění a život s ní je boj. Bývá často zlehčováno, a proto lidé s migrénou svou nemoc skrývají a bojí se vyhledat odbornou pomoc. V České republice ale existuje rozsáhlý systém specializované péče, který nabízí tu nejmodernější terapii. „Lidé s migrénou mohou mít pocit, že už vyzkoušeli všechno a není žádná cesta ven. O specializovaných centrech mnohdy ani nevědí. Po celé České republice je jich ale už třicet. Věnujeme se léčbě především závažných případů migrén, které se nedaří vyřešit v běžné ambulantní neurologické péči,“ vysvětluje MUDr. Zuzana Matoušová. Více informací o celé akci se dozvíte na webové stránce www.omigrene.cz. Přijďte na Dny otevřených center pro léčbu migrény a vstupte do světa, kde migréna nevládne.

 

 

Migréna 

Migréna je závažné neurologické onemocnění, kterým trpí přibližně každý desátý.2 Dokáže sebrat až jeden pracovní měsíc ročně.3,4 Pulzující bolest hlavy doprovází série dalších příznaků, které mohou pacienta zcela paralyzovat a vyřadit z běžného života. Nejčastěji se jedná o nevolnost, citlivost na světlo a zvuky, komplexní únavu a zvracení.5 Je zásadní, aby lidé s migrénou byli v péči odborníka, který dokáže migrénu správně diagnostikovat a nabídnout jim nejvhodnější léčbu. K dispozici je dnes již cílená akutní i preventivní léčba.6

 

 

 

 

Seznam zdrojů:

 

 

Umíte v tom plavat? aneb Než začnete s mermaidingem…

Mermaiding patří mezi sportovní aktivity, při kterých se rozvíjí plavecké dovednosti, fyzická kondice i všestranná pohybová zdatnost dětí. Spojuje v sobě přednosti plavání a pobytu ve vodě s koordinovaným, estetickým a uměleckým projevem. Mermaiding, plavání s monoploutví v obleku mořské víly nebo mořského prince, je zkrátka zábavný zdravý pohyb, doporučovaný odborníky pro aktivní životní styl dívek i chlapců.

 

5 OTÁZEK PRO INSTRUKTORA PLAVÁNÍ

 

Pedagogický slovník popisuje hru jako formu lidské činnosti, která se liší od práce i od učení. Taková činnost má řadu aspektů – procvičovací, poznávací, pohybový, sociální, emocionální, terapeutický a především motivační. Koncepce mermaidingu je postavená právě na hravosti a přirozené touze dítěte být někým, kým zatím mohlo být jen ve své fantazii. Více o mermaidingu prozradí Mgr. Tomáš Michalica…

 

 • Jaké přednosti má mermaiding v porovnání s klasickým plaváním?

„Mermainding není jen sport, ale zároveň i hra, a to je jeho největší výhoda, v tom je zásadní rozdíl mezi mermaidingem a klasickým plaváním. Hravost je naší nedílnou součástí už od narození, je pro nás přirozená, a proto mermaiding představuje velmi atraktivní pohybovou aktivitu, při které jde především o zábavu a relaxaci.“

 

 • Co všechno je k mermaidingu potřeba a na co si dát pozor při výběru tohoto vybavení?

„Kromě plavek a kostýmku mořské víly nebo mořského prince se neobejdete bez monoploutve. Právě jejímu výběru věnujte největší pozornost. Speciálně vyvinutá monoploutev zajistí lepší soužití plavce s ploutví a současně nepřetíží jeho pohybový aparát. Pokud není vyrobená z dostatečně pružného materiálu, ale z příliš tvrdého a křehkého, může prasknout a ohrozit plavce. Při nevhodném uchycení monoploutve na dolní končetiny zase hrozí poškození oblasti hlezenních kloubů, Achillovy šlachy a nártů. Velmi vhodné uchycení představují botičky tvořené dvěma popruhy, které dokonale fixují chodidlo a zároveň chrání oblast Achillovy šlachy, aby nedocházelo k jejímu dráždění.“

 

 • Jak moc je důležité, aby se mermaiding prováděl dobře, a co když tomu tak nebude?

„Pokud nebude respektována správná plavecká technika, dříve či později dojde k přetížení pohybového aparátu, v jehož důsledku mohou vzniknout svalové dysbalance a bolestivost v určitých tělesných partiích, např. v oblasti bederní páteře. Při plavání s monoploutví se provádí tzv. delfínový kop, kterého je dosaženo cyklickým střídáním vysazování a podsazování pánve. Do pohybu se nezapojují jen nohy a pánev, ale i břišní a zádové svaly. Správnému provedení delfínového kopu výrazně napomáhá (anebo nenapomáhá) způsob uchycení monoploutve na dolní končetiny a s ním související soužití plavce s ploutví.“ 

 

 • Kdo to děti naučí a kde se pak mohou mermaidingu věnovat?

„Doporučuji začít pod vedením vyškoleného a certifikovaného lektora, který disponuje biomechanickými, anatomickými a pedagogickými znalostmi, a vykonává tak výuku efektivně. Mermaiding si mohou děti nejprve vyzkoušet na jednorázové lekci a pak se přihlásit na celý kurz, třeba i celoroční. Zkušené mořské víly a mořští princové mohou mermaiding provozovat individuálně v podstatě v jakémkoli bazénu.“

 

 • Pro koho je a pro koho není mermaiding vhodný?

„Při správném technickém provádění je mermaiding vhodný pro všechny. I začátečníci by ale měli mít už před první lekcí osvojené základní plavecké dovednosti, umožňující v případě nouze sebezáchrannou akci. K těmto dovednostem patří dýchání do vody a zadržení dechu, ponoření se a vylovení předmětu v malé hloubce, splývání na zádech a břichu, otočení se ze zad na břicho a zpět, uplavání alespoň 25 metrů, plavecký kop (kraulové a znakové nohy).“

 

ODBORNÍCI DOPORUČUJÍ VODNÍ AKTIVITY

 

Děti musí pohyb především bavit, a protože většina dětí miluje aktivity ve vodě, vodní sporty patří k těm nejvhodnějším. Pokud tedy rodiče potřebují, aby se jejich dítě začalo aktivně hýbat a získalo kladný vztah ke sportu, mohou to zkusit právě v bazénu. „Samozřejmě je dobré, aby aktivity dětí byly pestré. Aby vedle chození nebo běhání, přirozeně zařazeného do denního režimu, děti musely využít tělo více silově, aby jejich svaly pracovaly i v jiném režimu než jen vytrvalostním. Takový pohyb je potom opravdu prospěšný zdraví. Jako třeba zábavný, vytrvalostní a zároveň posilovací mermaiding,“ říká fyzioterapeutka Mgr. Zuzana Havlíková. 

 

Vodní aktivity jsou vhodné i pro děti s nadváhou, kterým se se sportováním začíná mnohem hůře. Záleží na tom, jak moc velkou nadváhu mají, protože začít s obézním dítětem například běhat a skákat při tenisu nepřinese žádný užitek. Takový pohyb představuje příliš velkou zátěž na klouby, u dětí stejně jako u dospělých, u dětí navíc může přispět k bolestem v období růstu. A dítě to brzy přestane bavit. Děti s velkou nadváhou se často cítí velice dobře ve vodě, kde je pro ně pohyb jednodušší a také šetrnější k jejich kloubům.

 

„Mermaiding má tu výhodu, že klade v pozitivním smyslu větší nároky na svalovou práci i na kondici. Děti napodobují přirozený pohyb delfína, uplavou více, lépe splynou s vodou a stráví v ní delší dobu. Sportují, aniž by to braly jako sport. To všechno jsou příznivé faktory, které přispějí k tomu, aby dítě mělo z pohybu radost a těšilo se na něj. Díky mermaidingu se navíc i obézní děti mohou proměnit v okouzlující mořskou vílu nebo vysněného mořského prince,“ dodává Mgr. Zuzana Havlíková.

 

TIP: LUCKY SWIM

 

Vše potřebné pro mermaiding nabízí česká firma Lucky Swim, která vyrábí kromě plavek, obleků a monoploutví pro mořské víly a mořské prince také relaxační deky ve tvaru ploutve mořské víly, tematické osušky nebo legíny s nanostříbrem. 

 

Za pozornost stojí mimo jiné monoploutve značky Lucky Swim, které dokonale padnou a splynou s tělem. K dolním končetinám se uchycují pomocí botiček z příjemného, pevného a zároveň pružného neoprenu. Botičky mají pásek na utažení kolem kotníků (jako sandálek), který se dá upravit a individuálně přizpůsobit noze tak, aby pevně držel a přitom nedřel. Díky tomu a díky připevnění nohou k monoploutvi celou plochou chodidla může plavec ovládat monoploutev bez sebemenších potíží a provádět hladce plynoucí pohyb, při kterém nedochází k přetížení pohybového aparátu.

 

Aby měli mořské víly a mořští princové kde trénovat, pořádá Lucky Swim také jednorázové lekce mermaidingu, kurzy mermaidingu v délce 10, 15 nebo 20 lekcí, letní příměstské tábory a Mermaid Camp na Krétě. Více na www.luckyswim.cz.

Mějte astma a alergii pod kontrolou. Včasná a přesná diagnostika je pro správnou léčbu zásadní

První úterý v květnu patří již několik let Světovému dni astmatu a alergie. Přestože počet astmatiků v Česku i celosvětově stoupá, povědomí o prevenci a dlouhodobé léčbě stále pokulhává. Ačkoli astma ani alergii nelze vyléčit, je možné je vhodně zvolenou léčbou a režimem zvládat – a udržovat tak jejich příznaky pod kontrolou. Zásadní je nemoc včas rozpoznat. Rizika pacientům pomáhají odhalit i nové přístroje na principu tzv. komponentní diagnostiky.

Astma a alergie se objevují u dětí i dospělých a provázejí pacienta po celý život. Jejich výskyt v populaci dramaticky narůstá, a to i v důsledku zhoršování životního prostředí a životního stylu. Počet alergiků v České republice se odhaduje na 2,5 milionu, astmatem u nás trpí přibližně 800 000 lidí. Očekává se, že tyto počty budou i nadále stoupat a podle některých prognóz bude mít do roku 2025 nějakou formu alergie dokonce každý druhý obyvatel EU.

Alergie jako předstupeň astmatu

Na vzniku alergie se podílí kombinace faktorů, jako jsou genetické predispozice, vývojové vlivy a vnější prostředí. Jedná se o „přehnanou“ reakci imunitního systému vyvolanou cizorodými látkami, které se běžně vyskytují v našem prostředí. Do těla se mohou dostat přes sliznice dýchacích cest, spojivky, kůži nebo trávicí trakt. Výsledkem nepřiměřené reakce imunitního systému jsou pak typické alergické příznaky, jako je kýchání, rýma, kašel, zarudlé a pálící oči, nebo zarudnutí a svědění kůže. V případě potravinové alergie se mohou objevit také bolesti břicha, křeče nebo průjem. Spektrum alergických reakcí je ovšem velmi široké – od běžné rýmy až po velmi závažné problémy.

Vůbec nejčastějším alergickým onemocněním je tzv. alergická rýma, která postihuje dýchací cesty. Pokud se alergický zánět dlouho neléčí, postupně postihuje průdušky, což může vést až k rozvoji průduškového astmatu a dál i k vývoji život ohrožujících stavů – dechové insuficienci apod.

íčinou astmatu nemusí být jen alergie

Astma je chronické onemocnění dýchacích cest, při kterém dochází k opakovanému zúžení průdušek v reakci na různé podněty. Přestože se nejčastěji objevuje v dětském věku a děti z rodin, kde se již astma nebo alergie vyskytují, mají vyšší riziko, může se projevit i v dospělosti nebo ve starším věku. Při vzniku astmatu tedy hrají významnou roli genetické predispozice, spouštěčem alergických stavů, třeba alergické rýmy nebo atopického ekzému, pak bývají jak běžné alergeny (pyly, prach, roztoče, srst zvířat apod.), virové infekce dýchacích cest, tak i negativní faktory prostředí, jako je smog, plísně nebo cigaretový kouř.

Pokud vás trápí suchý či vlhký dráždivý kašel, opakovaně kýcháte nebo máte zarudlé oči a slzíte, kontaktujte svého praktického lékaře. Obrátit se můžete také na lékaře ze služby Lékař online 24/7, se kterým se můžete spojit prostřednictvím chatu nebo videohovoru.

Astma se projevuje opakovaným pískotem při dýchání, dušností, tlakem na hrudi a kašlem. Důvodem je nejčastěji alergický zánět ve stěně průdušek (nejvíc je postižená sliznice průdušek), který vede k její zvýšené dráždivosti. Příznaky se obvykle zhoršují brzy ráno a večer. U alergického astmatu jsou potíže vyvolány kontaktem s alergenem. „Ačkoli je astma často spojováno s alergií, není to podmínkou. I těžké astma může být zcela nealergické. Za těmito obtížemi stojí také zánět v průduškách, který je ale vyvolán jiným mechanismem než alergií,“ vysvětluje MUDr. Andrij Karašivskyj, plicní lékař z EUC Kliniky Praha – Malešice.

Detailnější diagnostika pro efektivnější léčbu

Alergii lze potvrdit laboratorním vyšetřením. Mezi zajímavé novinky patří tzv. komponentní diagnostika přístrojem ImmunoCAP ISAC, s nímž lze ze dvou kapek krve identifikovat více než sto různých alergenů. Přístrojem lze mimo jiné předpovědět také možné riziko anafylaktického šoku. „Přístroj ImmunoCAP ISAC dokáže odhalit ty nejběžnější alergeny, jako je mléko, ořechy, lepek, pyl nebo roztoče, ale také alergie na chemické látky, latex, jed hmyz nebo různé zkříženě reagující determinanty,“ říká MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří, kde disponují tímto přístrojem.

Jedinečnost tohoto typu diagnostiky ale spočívá především v tom, že je mnohem podrobnější, protože se zkoumají tzv. alergenní komponenty. „V alergenním zdroji, jako je například pyl břízy, jsou stovky bílkovin, ale jen některé z nich způsobují pacientovi alergii, což je pro další léčbu velmi důležité. Můžeme-li totiž léčit primární příčinu – třeba u pylové alergie specifickou vakcínou – máme naději až na 80% úspěšnost léčby. Pokud ale léčíme zkříženě reagující alergen, který nemusí být ve vakcíně přítomen, nebo je v neznámé koncentraci, je úspěšnost léčby mnohem nižší,“ vysvětluje MUDr. Andrij Karašivskyj z EUC Kliniky Praha – Malešice.

Vyšetření s využitím pokročilé technologie přístroje ImmunoCAP ISAC nabízejí v rámci speciálního laboratorního balíčku „Alergie“ přímo EUC Laboratoře. Testováno je široké spektrum alergenů, od vajec nebo luštěnin až po plísně či roztoče. Vyšetření je vhodné rovněž pro pacienty v dětském věku. MUDr. Petr Podroužek doporučuje, aby pacienti nejméně 12 hodin před testem nejedli ani nekouřili – a před vyšetřením vypili alespoň ¼ litru vody nebo neslazeného čaje.

Udržovat nemoc pod kontrolou

Alergii ani astma nelze zcela vyléčit. Hlavním cílem léčby je proto udržet onemocnění pod kontrolou a v případě astmatu především snížit riziko nebezpečných záchvatů. Preventivní léčba je však často zanedbávána a mnoho pacientů řeší problém až ve chvíli, kdy se jejich obtíže zhorší. Neléčené alergie a astma však omezují běžné denní aktivity pacienta a způsobují trvalé poškození průdušek a plic. Léčba proto musí být pravidelná a dlouhodobá.

Kromě vhodné medikace je také důležité rozpoznat a vyvarovat se faktorů, které alergie nebo astma vyvolávají. Při správné léčbě tak mohou tito pacienti vést plnohodnotný život bez větších omezení. Mít nemoc plně pod kontrolou je navíc i jedním ze základních doporučení, jak se co nejlépe chránit před onemocněním covid-19. „Především astmatici by měli i nadále důsledně dodržovat léčbu, chodit na kontroly a v případě zhoršení stavu se poradit s lékařem. Rozhodně není vhodné přerušovat preventivní inhalační léčbu z obavy z oslabení imunity a zhoršení průběhu infekce covid-19,“ radí MUDr. Andrij Karašivskyj.

Na čarodějnice stoupá riziko popálenin. Zásadní je včasná první pomoc

Poslední dubnový den je v Česku tradičně spjatý s „pálením čarodějnic“. Hra s ohněm ale může mít fatální následky. Jak správně postupovat při lehkém a středně těžkém popálení?

Nejenom otevřený oheň, ale také vroucí voda, rozpálená žárovka, chemické látky i silné ozáření sluncem – to vše způsobuje popáleniny od prvního až po výraznější třetí stupeň. Zatímco s mírnými popáleninami si pokožka sama poradí do několika dní, při větším poškození kůže hrozí riziko zanesení infekce a je vhodné vyhledat odbornou pomoc. „Bezprostředně po zranění je žádoucí ránu chladit studenou vodou. Čím dřív k chlazení popálení dojde, tím méně hlubších struktur kůže zasáhne. Pokud je poranění hodně citlivé, spíš než proud vody přímo na ránu člověku uleví, když nechá vodu k postiženému místu pozvolna stékat po zdravé kůži. Poté je třeba ránu překrýt navlhčeným sterilním obvazem nebo speciálním popáleninovým obvazem, který je napuštěn olejem. Žádné jiné oleje, masti, zásypy a podobně na ránu nepatří, mohly by způsobit vysychání či zanést infekci, což proces hojení značně ztěžuje. Při větším rozsahu popálení by měla být rána okamžitě ošetřena odborníkem. Za nebezpečné považujeme i menší popáleniny v oblasti krku, obličeje, hrudníku a genitálií,“ vyjmenovala Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky.

Při klasické léčbě se povrchové popáleniny obvykle zhojí za 14 dnů. U hlubších ran, které zasáhly podkožní vrstvy, je doba hojení kolem šesti týdnů, nenastanou-li komplikace s infekcí. Nové metody péče o popáleniny ale umí dobu hojení výrazně zkrátit. „V moderní fyzioterapii využíváme ke mírnění bolesti a podpoře hojení planární rázovou vlnu. Obracejí se na nás lidé především s popáleninami 2. stupně, ať už s mírnějšími formami, které se projevují zčervenáním a puchýři, nebo se závažnějšími popáleninami, které zasahují do hlubších vrstev kůže. Aplikace planární rázové vlny v každém případě urychluje tvorbu nové krycí tkáně. Stupeň zrychlení hojení je velmi závislý na stupni poškození tkáně a dalších faktorech, ale zjednodušeně lze říct, že pokud začneme s hojením do jednoho dne po úrazu a tkáň je po celou dobu léčby chráněna před kontaminací bakteriemi sterilním krytím, efekt hojení bude až pětinásobně vyšší,“ popsala Iva Bílková.

Kromě kratší rekonvalescence a brzkého návratu k aktivnímu životu mírní moderní léčba popálenin bolestivost i trvalé následky poškození kůže. „Popálenina je zpravidla vnímána podstatně bolestivěji, než například rána řezná nebo sečná. Podle míry poškození tkáně proto aplikujeme planární rázovou vlnu přes sterilní fólii nebo přímo na ránu sonografický gel, který přenáší ráz. Aplikace může být někdy vnímána jako mírné pálení, ale téměř bezprostředně po ošetření uvádějí pacienti ústup bolesti zhruba o 60 procent. Přibližně tři dny po aplikaci planární rázové vlny na čerstvou ránu odpovídá stav nově vzniklé tkáně samovolnému hojení po téměř dvou týdnech,“ uvedla specialistka.

Mezi nejohroženější skupiny těžkými popáleninami patří děti do tří let a senioři. Vysoké riziko s sebou nesou ale i určité profese. Včasná odborná péče po popálení je důležitá také vzhledem ke vzniku jizvy. „

Díky svým vlastnostem pomáhá aplikace planární rázové vlny i na zjemnění již srostlých jizev, například po operacích, císařském řezu a dalších.

I játra mají svůj den. Jak je udržet zdravá?

Játra – druhý největší orgán našeho těla a po mozku také druhý nejsložitější. V trávicím systému hrají nezastupitelnou roli a není možné bez nich přežít. Játra jsou však také orgánem, který se může snadno poškodit, pokud se o něj nestaráme. Zvyšování povědomí o onemocnění jater a o tom, jak o ně pečovat, je cílem Světového dne jater, který každoročně připadá na 19. dubna.   

Játra jsou jedním z nejvýkonnějších tělesných orgánů, plní stovky složitých funkcí. Vytvářejí a ukládají vitamíny a minerály, pomáhají v boji proti infekcím a nemocem, regulují hladinu cukru a cholesterolu v krvi, pomáhají produkovat hormony a uvolňovat žluč. Játra také zpracovávají a filtrují vše, co do těla vpravíme, včetně jídla, alkoholu, léků a toxinů, které mohou pocházet nejen z potravy, ale také z kosmetiky, životního prostředí nebo čisticích prostředků.

Nejčastější příčiny onemocnění jater

V České republice podlehne jaterním nemocem každoročně přes 2000 lidí, celosvětově pak dva miliony, což je více než při dopravních nehodách. Onemocnění jater může být způsobeno infekcí, poškozením léky nebo toxickými látkami, poraněním, ale také genetickou zátěží, stresem nebo autoimunitními procesy. V evropských zemích se na jejich výskytu podílí především škodlivá konzumace alkoholu, virové hepatitidy a velmi často metabolický syndrom spojený s nadváhou a  obezitou, jejíž výskyt se od roku 1975 ztrojnásobil.

Právě metabolický syndrom úzce souvisí nejen s výskytem kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze či inzulínové rezistence, ale také s onemocněním jater, donedávna souhrnně označovaným jako NAFLD – nealkoholové ztukovatění jater (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease). NAFLD je dnes velmi rozšířené onemocnění a postihuje dokonce každého čtvrtého člověka na světě. Zmíněné příčiny pak mohou vést k jaterní steatóze, hepatitidě, cirhóze nebo rozvoji karcinomu jater.

V současnosti označuje odborná veřejnost toto onemocnění jako MAFLD – tuková choroba jater spojená s metabolickou dysfunkcí (Metabolic Associated Fatty Liver Disease), a to právě s ohledem na nejnovější poznatky o souvislosti s metabolickým syndromem.

Jaterní steatóza a steatohepatitida

Jedná se o běžné a často „tiché“ onemocnění jater, které se nemusí nijak projevit. Hlavním znakem steatózy je hromadění tuku v játrech, které může později vést k zánětu (steatohepatitidě) a dalšímu poškození, jež vyústí v jaterní cirhózu. „Jaterní steatóza se vyskytuje i u lidí, kteří vůbec nepijí alkohol, zato mají nadměrný příjem kalorií, nevhodnou skladbu stravy a nedostatek fyzické aktivity. Výskyt jaterní steatózy úzce souvisí s výskytem obezity a posléze i diabetu 2. typu. Vyskytuje se u více než 80 % pacientů se závažnou obezitou a u 75 % pacientů s cukrovkou,“ říká diabetoložka MUDr. Marcela Szabó.

Hepatitida

Hepatitida je zánět jater. Tento termín se často používá pro označení virového zánětu jater. Může být způsobena imunitními buňkami v těle, které napadají játra, infekcemi způsobenými viry (např. hepatitidou A, B, C, D a E), bakteriemi, poškozením jater alkoholem, houbami, jedy nebo také dědičnými poruchami.

Cirhóza

Jedná se o nejzávažnější typ onemocnění jater, při kterém dochází k zjizvení jaterní tkáně. Cirhóza jater postihuje 10 až 20 % těžkých pijáků. Poškození jater v této fázi nelze zvrátit a vede k jejich selhání.

Karcinom jater

Stejně jako cirhóza je posledním stadiem onemocnění jater. V celosvětovém měřítku se jedná o pátý nejčastější typ nádoru. U nás je vzácnější a postihuje téměř výhradně pacienty s jaterní cirhózou.

 

 

Poškození jater může mít vliv na normální fungování organismu a vést k vážným zdravotním problémům. Proto je důležité se o játra starat a čas od času je nechat zkontrolovat, aby byla zdravá a předešlo se případnému budoucímu vážnému onemocnění. Poškození jater totiž nemusí být zpočátku nijak patrné. Některé běžné příznaky, jako je ztráta chuti k jídlu, úbytek hmotnosti, zežloutnutí kůže, únava nebo tlak v pravém podžebří, se mohou projevit později.

Dobrou zprávou je, že se zvyšuje povědomí Čechů o příznacích onemocnění jater i rizikových faktorech vzniku NAFLD/MAFLD. V porovnání s rokem 2021 lidé u nás letos častěji podstupují jaterní vyšetření, především krevní testy a ultrazvuk břicha. Oproti minulému roku si ovšem pohoršili v oblasti stravování – méně lidí se snaží vyhýbat tučným jídlům a fastfoodům a dodržovat správnou životosprávu.

Jak pečovat o játra?

Základním předpokladem pro udržení jater v dobrém stavu je vyhnout se všem výše uvedeným příčinám, které jim škodí, v případě hepatitidy typu A a B je pak nejlepší prevencí očkování.  Ve srovnání s jinými orgány se poškozená játra naštěstí dokážou plně zregenerovat, tj. nahradit chybějící nebo poškozené části nově vytvořenou tkání. Dokonce i po odstranění poloviny jaterní tkáně jsou schopna během několika měsíců znovu dorůst. Tato schopnost je však omezena jen do určitého stadia.

„Udržet játra v dobré kondici je i není složité. Nejúčinnější cestou je zdravá, vyvážená a pravidelná strava, vyhýbání se průmyslově zpracovaným potravinám a pravidelná fyzická aktivita, která pomáhá udržet tělesnou hmotnost pod kontrolou. V ideálním případě to znamená alespoň půl hodiny mírné nebo 20 minut intenzivní fyzické aktivity 3x týdně,“ doporučuje nutriční specialistka Eva Chocenská.

„Mnoho jaterních problémů tak lze zlepšit, nebo dokonce zcela odstranit bez jakékoliv medikace,“ doplňuje farmakolog doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. a dodává: „Pokud je například příčinou onemocnění jater nadměrná konzumace alkoholu, mohou se játra již po několika týdnech abstinence zcela zregenerovat. Samozřejmě ale vždy záleží na stupni poškození jater.“ V případě NAFLD/MAFLD zase velmi pomáhají režimová opatření, jako je zdravá výživa a pravidelná fyzická aktivita.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha