Přihlásit
header 1000 kapital

Jak ochránit rodinný majetek před rizikem podnikání

Jak ochránit rodinný majetek před rizikem podnikání

„Nutné je oddělit podnikatelské aktivity od rodiny a firemní majetek od soukromého. Na to máme řadu levných a účinných řešení,“ říká jednatel firmy Jake&James.

Svobodné podnikání je základem ekonomické prosperity. Někdy se zapomíná, že jen díky němu existuje konkurenční prostředí, které přináší zásadní výhody pro zákazníky. Zároveň vytváří i většinu pracovních příležitostí pro nepodnikající obyvatelstvo. Cílem každého státu tedy musí být stanovení jasných podmínek, aby přínos podnikatelských aktivit pro celou společnost byl maximální. Mezi ty nejdůležitější patří jednoznačné stanovení práv a povinností podnikatelských subjektů. Právě tato část legislativy se však u nás v posledních letech velmi často mění, takže je velmi obtížné všechny změny průběžně sledovat a vyhodnocovat. Výsledkem je obecná nejistota vedoucí ke stále častějšímu, přitom finančně dostupnému a výhodnému přesunu sídel tuzemských firem do zahraničí. Tamější stabilní legislativní prostředí je pak lépe chrání i při jejich pokračujícím působení v České republice.

Právě nejasnost pravidel je příčinou řady doslova hororových podnikatelských příběhů. Jeden takový si prožil i pan Václav z Pardubic. Ještě nedávno zajišťoval z domova na živnostenský list malé stavební zakázky. Klienti byli spokojeni, místním řemeslníkům za práci platil dobře a vždy včas, bedlivě si hlídal účetnictví a odvody státu. Jen na peníze od zákazníků občas musel čekat déle. Protože si byl vědom nepředvídatelných rizik a chtěl být odpovědný vůči rodině, uzavřel se svou ženou smlouvu o zúžení společného jmění manželů.

„Měla to být jistota, že Jana nepřijde o dům po rodičích, kdybych se s živností dostal do finančních problémů,“ vysvětluje Václav. Jaké však bylo překvapení, když letos jeho paní obdržela exekuční výzvu k vyrovnání dluhu za manžela, spolu se zprávou o blokaci majetku na katastru nemovitostí a s příkazem k přistavení svého auta. „Dluh nebyl vysoký, žádný problém, spíše ostuda. Ale to ostatní jsme nechápali. Dům jsem dostala od rodičů ještě před svatbou a s Vaškem jsme přece u notáře sepsali smlouvu o zúžení společného jmění manželů,“ říká Jana. Tehdy ještě nevěděla, že exekutor podle § 42 exekučního řádu v platném znění k takovým smlouvám nepřihlíží a postihuje i majetek, který si každý z manželů do svazku přinesl. V těchto případech nepomáhají ani takzvané vylučovací žaloby. Strach ze ztráty vlastního majetku tak ročně zažívají tisíce fyzických osob podnikajících na živnostenský list.

„Pouze nás měsíčně kontaktuje v průměru 60 subjektů a firem s dotazy a prosbami o řešení svých potíží. Více než polovina našich klientů z řad drobných podnikatelů přitom zažila podobné životní příběhy jako pan Václav. Můžeme jim nabídnout služby od prostého poskytnutí sídla až po stavbu i komplikovanějších majetkových a firemních struktur,“ informuje Jakub Vondráček, jednatel společnosti Jake&James. Ta se kromě jiného specializuje na zakládání ready made společností a pomáhá podnikatelům s byrokracií, administrativou, účetnictvím i s legislativou.

Ekonomická krize odeznívá a lidé se opět ve velkém vrhají na podnikání. Potíž je v tom, že přibývá krachujících živnostníků. V minulém roce jich podalo návrh na bankrot bezmála 11 tisíc, což je meziroční nárůst o 57 procent. Drobné podnikatele z trhu vytlačují řetězce a další větší hráči. Významnými příčinami bankrotů ovšem zůstávají nepředvídatelnost práva a byrokracie. Podle údajů Světové banky figuruje Česko pro rok 2015 v indexu Doing Business na 44. příčce. V porovnání podmínek pro zdárný rozjezd nové společnosti jsme dokonce na 110. místě, například až za Tádžikistánem nebo královstvím Leshoto.

„Pan Václav nakonec své podnikání i rodinný majetek v Pardubicích uchránil. Dlužnou částku včas uhradil a naštěstí se rychle obrátil na nás,“ vzpomíná jednatel firmy Jake&James. Podle něho bylo řešení celkem jednoduché. Klient si v prvé řadě pořídil společnost s ručením omezeným. Tu navíc vlastní prostřednictvím své zahraniční společnosti, kterou si u Jake&James také založil. Využívá i virtuální kancelář s profesionálním administrativním servisem včetně možnosti hodinového pronájmu prostor pro jednání s úřady a partnery.

“Všechno mám dnes pohodlnější a klidnější. Jakékoliv další možné riziko ztráty společného majetku jsem eliminoval striktním oddělením rodiny od svých podnikatelských aktivit. Protože působím ve stavebnictví, vyřešil jsem i úskalí takzvaného Švarc systému. Zakázky už totiž s odběrateli uzavírám jako právnická osoba,“ popisuje některé přínosy pan Václav. Důležité je pro něho to, že sídlo firmy má odlišné od místa bydliště.
„Primárně je nezbytné oddělit podnikání od rodiny a soukromý majetek od firemního, což lze elegantně zajistit založením společnosti s ručením omezeným. Při využití služeb profesionálů sice zaplatíte něco navíc, máte to ale bez starostí a chyb. Často stačí jedna dvě návštěvy u nás, jako když si v bance otevíráte účet,“ vysvětluje Jakub Vondráček. Jake&James svým zákazníkům nabízí ready made společnosti, které jsou čerstvě zapsané v obchodním rejstříku. Klient tak od zakladatele kupuje hotovou firmu bez jakýchkoliv závazků ihned k podnikání, nebo si nechá připravit společnost podle svých požadavků.

Pan Václav po dohodě s firmou Jake&James využil i další velmi rozšířený a osvědčený prvek, posilující ochranu majetku. Tím, že své „eseróčko“ vlastní přes svou zahraniční společnost, nemohou mu například exekutor či insolvenční správce zabavit firemní podíl, protože to je mimo dosah české judikatury. „Je třeba zdůraznit, že tato zcela legální a právně čistá forma vlastnictví prostřednictvím třeba seychelské, belizské, anglické nebo jakékoliv jiné zahraniční společnosti nemá nic společného s takzvaným únikem do daňového ráje. Firma dál odvádí daně v České republice. Je to jen cesta k zajištění stejné úrovně ochrany před nečekanými pohromami, jakou u nás mají zahraniční společnosti. Firmy českých vlastníků se tak vlastně dostávají do rovnoprávného postavení se svými zahraničními konkurenty,“ konstatuje Jakub Vondráček ze společnosti Jake&James.

Ani podnikatel, který všechny své povinnosti ke státu a k dodavatelům plní řádně, nemusí mít u nás vyhráno. V dnešní době totiž stačí, když konkurence nebo závistivý soused dají volnou formou ničím nepodložený návrh na insolvenční řízení a léta budovaný majetek, firma i rodina napadeného se rázem ocitají v ohrožení. Těmto praktikám, žel, nahrává unikátní výkladní skříň českého obchodního rejstříku s množstvím lehce zneužitelných volně přístupných informací a osobních údajů o vlastníkovi. „Přestože soud takový nepodložený útok nakonec odmítne, hrozba pozdější ztráty majetku, třeba jen kvůli nařízenému dočasnému pozastavení činnosti napadeného podnikatele, je veliká. Na tyto situace naštěstí existuje řada legálních, přitom levných a účinných řešení,“ zdůrazňuje Jakub Vondráček, jednatel společnosti Jake&James.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha