Přihlásit
header 1000 kapital

Vývoz do Ruska klesl o 34 %

Čeští exportéři vyvezli v první třetině letošního roku do Ruska zboží v hodnotě o 34 % nižší než za stejné období loňského roku.

Podle dnes zveřejněných čísel skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 19,9 mld. Kč, který byl meziročně o 4,2 mld. Kč vyšší. Vývoz se meziročně zvýšil o 5,8 % (na 281,6 mld. Kč) a dovoz o 4,5 % (na 261,7 mld. Kč).

Na celkovou bilanci zahraničního obchodu měl i nadále výrazný pokles ceny ropy na světových trzích. Díky tomu se podařilo dále snížit deficit u minerálních paliv o 6,6 mld. Kč, u chemických výrobků potom o 1,1 mld. Kč. Naopak klasickým tahounům exportu, dopravním prostředkům a strojům, se příliš nedařilo. Přebytek obchodní bilance zde meziročně poklesl o 1,7 mld. Kč.

Českým exportérům se dařilo v první třetině letošního roku zvyšovat své podíly na většině zahraničních trhů, například do Evropské unie vyvezly zboží v celkové hodnotě 943 mld. Kč., když v loňském roce to bylo 869 mld. Kč. Velmi výrazně ale začali vývozci ztrácet na ruském trhu. Zde došlo v meziročním srovnání prvních čtyřech měsíců roku k poklesu o 34 % (z 34 mld. Kč na 22 mld. Kč). Ještě výrazněji se také prohloubila záporná obchodní bilance a to o 43 % na 13 mld. Kč. Konflikt na Ukrajině se na vývozu do Ruska podepsal velmi výrazně. I tak se ale celkový objem vyvezeného zboží v uvedeném období meziročně zvýšil o 7 % na celkových 1,12 bilionu Kč.

O Asociaci exportérů

Asociace exportérů byla založena 2002 a je dobrovolným sdružením podle zákona 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Asociace zastupuje své členy při prosazování společných zájmů, zejména při prosazování průhledného, nediskriminujícího a svobodného podnikatelské prostředí s cílem zachování a zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských firem a společností, zejména firem a společností exportních. Asociace jedná s orgány státní správy a s dalšími organizacemi nebo jednotlivci, kteří mohou přispět k prosazení cílů, propaguje své cíle v médiích, organizuje a provádí vzdělávací, společenské a propagační akce zaměřené na dosažení cílů.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha