Přihlásit
header 1000 kapital

IX. Výroční konference Excellence in Finance CFO Clubu

Setkani CFO Excellence in FinanceJiž po deváté uspořádal Klub finančních ředitelů významné setkání - výroční konferenci Excellence in Finance. Ta letošní měla vskutku obsáhlý program.  Diskutovalo se na následující témata: Jak nejlepší finanční ředitelé řídí své finance? Jak chránit informace korporací, kolik nás to bude stát? BIG DATA jako nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti. Jak se připravit na nový občanský zákoník? Kam bude směřovat světová ekonomika a jakou roli může sehrát transatlantická zóna volného obchodu? Jaký bude další ekonomický vývoj a rating České republiky po ustanovení nové vlády?
 
 
 
Zleva: prezident Klubu finančních ředitelů Dean Brabec, předseda vlády ČR Jiří Rusnok a prof. Jan Švejnar.
 
V době ekonomické nejistoty je to jistě problematika závažná a podnětná pro všechny účastníky. V poslední době nás pronásledovala otázka, jak se vyrovnat se současnými problémy. Zprvu jsme viděli situaci poněkud optimisticky, ale realita je jiná, řekl na úvod prezident Klubu finančních ředitelů Dean Brabec.
 
Jiří Polák, výkonný ředitel CACIO, a Jiří Berger, znalec v oboru kybernetika-výpočetní technika, e-FRACTAL, s.r.o., položili otázky, zda budeme muset platit za informace v korporaci a kolik nás to bude stát? IT bezpečnost v podnicích platíme, platíme za informace na webových stránkách, aby je někdo neokopíroval. Jakou formou platíme za klíče? Občas se tváříme, že je všechno zadarmo, ale za jakou cenu? Velmi nákladné je zabezpečování dat proti změnění. Jsou to dlouhodobé náklady, ale vyplatí se do IT investovat. V současné době tvoří náklady na zabezpečení dat zhruba čtvrtinu zisku firmy. Tento trend bude pokračovat odhadem až na polovinu. Ceny hardwaru klesají, ale celý sektor je nastaven tak, aby náklady rostly. V ČR IT specialisté nacházejí odůvodnění pro navýšení ročního rozpočtu o 5 %.
 
Marcel Hominda, Principal, Arthur D. Little, rozdělil svůj příspěvek na tři části. V úvodu představil, co jsou BIG data, dále uvedl několik příkladů z praxe a na závěr naznačil, jaké kroky zvolit pro využití BIG data ve vlastní firmě. Rozvoj BIG data uvedl na příkladech z praxe. Ukázal například, že distribuční společnosti v USA využívají BIG data ke snížení nákladů na údržbu a snížení ztrát v distribuci. Obrovský nárůst dat v posledních letech, rychlejší a dostupnější výpočetní výkon a nové metodologie v oblasti zpracování dat umožnily analyzovat data jiným, přesnějším způsobem. Vedení firem by si tak mělo položit otázku, zda zůstat u starého konceptu Bussiness Intelligence nebo zvolit BIG data. Ta by mohla mít největší uplatnění ve finančnictví, energetice, zdravotnictví nebo dopravě.
 
Nejlepší ředitelé roku 2012 Patrik Choleva ze společnosti Skanska, a.s., Daniel Buryš ze společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s. a Thomas Merker z RWE GasNet, s.r.o. diskutovali o nástrojích pro řízení společnosti, o ukazatelích výkonnosti pro finanční ředitele a o programech zvyšování výkonnosti. Pánové se shodli, že v uplynulých třech letech se systém měření a řízení výkonnosti posunul od tvrdých finančních faktorů spíše k “soft” faktorům, jako je udržitelnost, spokojenost, vztah se zákazníkem, rozvoj zaměstnanců, bezpečnost a ochrana zdraví a etika podnikání. Jako hlavní finanční ukazatele firmy se používají EVA, EBITDA a cash-flow. Zkrátila se plánovací období, využívá se rolling forecast s výhledem na několik měsíců, zkrátil se také čas na přípravu plánu a rozpočtů. Důraz je kladen na přesnost prognózy a vyhodnocení výsledků dva až tři dny po skončení měsíce. Moderátor Dean Brabec v závěru shrnul také nejlepší praxi při řízení restrukturalizace, která je dnes vlastně považována za trvalý proces. Klíčovými faktory úspěchu firem jsou dobrá komunikace až po nejnižší úroveň, aktivní přístup k inovacím, centralizace činností, focus resp. zaměření a specializace. Řešením není plošné škrtání, ale vytvoření prostoru pro růst a pečlivé zvažování investic.
 
Zábavnou formou inspirovanou francouzským seriálem Pevnost Boyard prezentoval Evžen Mayer, Bussiness Development Manager, KCT Data, s.r.o., první díl seriálu Aby vám mobil k něčemu byl s názvem Inventura. Na základě indicií nechal účastníky hádat, o který rok se jednalo: spuštění programu Galileo, premiéra velkofilmu Matrix, vstup ČR do NATO, částečné zatmění slunce a nástup eura. Teprve asi po třetí indicii se nesměle v sále ozval názor, že jde o rok 1999. V současné době inventury majetku probíhají papírově, a tudíž zdlouhavě.  Nově lze například pro firmu se 100 zaměstnanci zvolit následující čtyři položky: vybrat inventurní seznam, lokalitu, číslo budovy a zasedací místnost. Výsledkem je bezpečnost, offlinnovost a fakt, že obyčejné věci lze dělat jednoduše bez pobíhání po kancelářích a počítání ztrát nebo poškozených hrnečků na kávu.
 
S velmi zajímavým, ale náročným tématem, jakým je dopad nového občanského zákoníku vystoupil František Korbel z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, s.r.o., spoluautor tohoto nesmírně důležitého právního dokumentu. Občanský zákoník je nejstarším právním kodexem, který vznikl již v roce 1960 a byl pozměněn teprve velkou demokratizační novelou z roku 1991. Nový občanský zákoník, který vstoupí v platnost 1. 1. 2014, rozlišuje právní vztahy na krátkodobé a dlouhodobé a bude mít i zpětnou platnost. V praxi to pro podnikatele znamená, že vše, co bylo uzavřeno nebo je rozjednáno s cílem uzavření do konce tohoto roku, nebude dotčeno žádnou změnou.  Ovšem v případě, že se obě strany dohodnou na změně, mohou postupovat podle nového občanského nebo obchodního zákoníku. Odpadne i zbytečná a zdlouhavá administrativa, protože dohody bude možno uzavírat i ústně. Zajímavostí je, že založení společnosti s ručením omezeným již nebude podmíněno vkladem 200 000 Kč, ale bude stačit i jedna koruna. Rizikem však zůstává, jak budou soudy přistupovat k novému právnímu kodexu. Samotný zákoník změny nezaručí, od toho jsou vykonavatelé práva, tudíž soudy.
 
Moderátor Bořivoj P. Pražák, člen Rady Klubu finančních ředitelů, se v dalším bloku ujal vedení diskuse na téma: Co výsledek voleb neovlivnil a co by naopak ovlivnit měl, jak se změní rating České republiky. Diskutovali přední čeští ekonomičtí analytikové Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a Petr Gapko, hlavní ekonom, GE Money Bank, a.s. Vláda má v rukou velmi důležité nástroje - fiskální politiku, výdaje do ekonomiky a daně. Od vládní koalice se nedá očekávat tolik radikálních změn, jako by tomu mohlo být při silné levicově orientované vládě. Koaliční vláda, jak se zatím rýsuje z vyjednávání, téměř jistě neudělá obrat o 180 stupňů, má ale možnost korigovat excesy, které tu v minulosti vznikly. Například tzv. superhrubá mzda je nesmyslná a vláda by se měla vrátit k osvědčené hrubé mzdě. Od vlády se očekává zlepšení podnikatelského prostředí, naopak neměla by rozšiřovat regulaci. Oslabení měny může pomoci exportu. Co se týče našeho ratingu, je výborný, otázkou zůstává, jak ho udržet.
 
Profesor Jan Švejnar, M.A., Ph.D., Columbia University a CERGE-EI, se ve svém příspěvku zaměřil na světovou ekonomiku, transatlantickou zónu volného obchodu a evropské dilema (TTIP). Ideální partnerství by mělo zahrnovat především liberalizaci obchodu. Nejde o nový nápad, již v roce 1995 se připravoval New Transatlantic Market Place, ale k jeho realizaci nedošlo. Nejistá je i budoucnost TTIP, hlavními překážkami na cestě k partnerství jsou cla a dotace, netarifní opatření v obchodu se zbožím, geografické označení, vládní zakázky, bezpečnostní a technická regulace. Partnerství by neznamenalo alternativu k EU, ani by výrazně neovlivnilo obchodní závislost na ní. Není to v současné době ani otázka dne, protože ČR musí v současné době čelit důležitějším problémům, než je transatlantické partnerství. 
 
V posledním, třetím bloku, který moderoval Dean Brabec, diskutovali předseda vlády ČR Jiří Rusnok a prof. Jan Švejnar. Jejich hlavním tématem byly klíčové ekonomické parametry po volbách a role budoucí vlády v jejich ovlivňování.  Mezi oběma řečníky panovala v průběhu diskuse shoda. Podle nich by vláda měla ekonomiku pouze korigovat a ovlivňovat strukturu výdajů při plánování státního rozpočtu.  Vláda by měla být štíhlá a opírat se především o odborníky. Oprávněné intervence by měly směřovat do oblasti veřejných zakázek, národní obrany, zefektivnění daňového systému. Vláda by dále měla řešit problémy s nezaměstnaností a s fungováním zdravotnictví.  Nelze okopírovat jeden model fungování státu, ale je třeba se nechat inspirovat celou škálou příkladů ze zahraničí. Nově vzniklá vláda by měla být ambiciózní při snaze naší republiky vstoupit do eurozóny, a to nejpozději do konce tohoto desetiletí.

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha