Přihlásit
header 1000 kapital

Budoucnost retailového bankovnictví

Společnost Roland Berger Strategy Consultants zveřejnila novou studii pod názvem „Budoucnost retailového bankovnictví“, která vznikla na základě rozhovorů s 60 vrcholovými manažery bank v 15 evropských zemích, včetně České republiky. Studie se zaměřila na perspektivy vývoje retailového bankovnictví do roku 2015. 
 
Výhled evropských bankéřů na vývoj retailového bankovnictví do roku 2015 je pesimistický. 80 % očekává propad příjmů v důsledku snižování poplatků za služby a většina se také chystá na zmenšování pobočkové sítě.
* Polovina evropských bank očekává snížení celkových příjmů v oblasti retailového bankovnictví
* Tradiční etablované banky čelí silné konkurenci nových hráčů na trhu ze strany maloobchodníků, internetových firem a mobilních operátorů
* Přímé kanály hrají stále významnější roli v generování příjmů a získávání nových zákazníků 
* 95 % respondentů věří, že se hustota pobočkové sítě během příštích tří let sníží
* Do roku 2015 poběží více než 40 % všech jednoduchých transakcí přes mobilní bankovnictví
Zisky retailových bank jsou pod tlakem. Polovina dotazovaných bankéřů očekává, že jejich příjmy v příštích letech klesnou. Názory bank v různých částech Evropy se ale liší. V Německu a severní Evropě jsou banky více pesimistické – 70 % očekává snížení příjmů, zatímco banky v jižní Evropě jsou více optimistické. Očekávají obnovení růstu podpořené nízkými platy zaměstnanců (v důsledku slabého trhu práce) a oslabené konkurenci, která je výsledkem konsolidací a odchodu mezinárodních bank z trhu.
 
Constantin Kinsky-small„Středoevropští bankéři jsou nejvíce pesimističtí z celé Evropy. Většina z nich očekává pokles příjmů do roku 2015, zatímco jen 23 % očekává nárůst,“ uvedl Constantin Kinský, partner společnosti Roland Berger Strategy Consultants, specialista na finanční služby v regionu střední a východní Evropy, který se podílel na přípravě studie. 
 
„Česká ekonomika se nachází v pasti likvidity. Naše současné ekonomické problémy nesouvisí s neochotou bank financovat růst, ale s neochotou firem a domácností investovat do své vlastní budoucnosti. Na jedné straně věříme, že česká ekonomika se pomalu v příštím roce dostane z recese, jsme ale zároveň přesvědčení, že to závisí na schopnosti centrálních a místních vlád investovat do potřebné infrastruktury až do doby, než se firemní a spotřebitelský pesimismus změní v optimistický výhled,“ dodal Kinský.
 
Zavedené banky čelí tlaku ze strany nových hráčů na trhu. Většina dotazovaných bankéřů očekává, že nebankovní instituce, jako maloobchodníci, internetové společnosti a telekomunikační operátoři, zaplaví trh a to především v oblasti plateb a jednoduchých spořících produktů. Například výběr hotovosti a spotřebitelské úvěry, které zákazník může získat přímo u maloobchodníků, představují ohrožení hlavní nabídky bank. Zároveň poskytovatelé internetových služeb, jako Paypal, představují silnou konkurenci.  
 
Přímé kanály se stávají důležitým nástrojem pro získávání nových zákazníků a generování příjmů. Půjde především o online a mobilní bankovnictví přes chytré telefony a tablety. Téměř všichni šéfové bank očekávají, že přímými kanály získají nové zákazníky. „Především mobilní bankovnictví poroste v příštích několika letech. Do roku 2015 poběží více než 40 % všech jednoduchých transakcí přes mobilní bankovnictví,“ dodává Kinský.
 
V souvislosti s tímto vývojem uvedla asi třetina bank, že investice v příštích letech se zaměří především na digitální kanály. A vedle dnes již tradičních digitálních kanálů, jako je mobilní bankovnictví, již testují banky nové formy – např. video poradenství a online chat.
 
Dotazované banky zmiňovaly různé formy dosažení profitability a důvěry zákazníků. 95 % z nich plánuje zlepšení prodejů prostřednictvím přímých kanálů, 90 % věří, že cenový model je klíčovým faktorem úspěchu. 75 % plánuje zmenšení pobočkové sítě a zároveň zlepšení dostupnosti zákazníkům a zlepšení dostupnosti přes jiné kanály. 80 % bude snižovat poplatky za služby. 90 % chce zavádět ploché hierarchie řízení a jednodušší procesy. „Konzistentní zjednodušování a automatizace procesů je jistě dobrou cestou ke snížení nákladů v příštích několika letech a je důležitější než zavírání poboček,“ uvedl Kinský. 
 
(Roland Berger Strategy Consultants)
 
Společnost Roland Berger Strategy Consultants, založená v roce 1967 v Mnichově, se postupně stala jednou z vedoucích společností v oblasti strategického poradenství. Prostřednictvím 51 kanceláří ve 36 zemích s více než 2700 zaměstnanci úspěšně působíme na globálním trhu. Společnost funguje jako nezávislé sdružení partnerů, vlastněné téměř 250 partnery.

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha