Přihlásit
header 1000 kapital

Stavební spoření přispívá k regeneraci bytového fondu

Statistiky stavebních spořitelen potvrzují, že nejčastěji jsou peníze z úvěru ze stavebního spoření investovány do modernizace a údržby domu.

V České republice je dle Svazu českých a moravských bytových družstev celkem 4.366.000 bytů, trvale obydlených je 3.826.000. Z toho se 56 % (2.160.000) nachází v bytových domech, 44 % pak v rodinných domech. Z bytových domů se pak jedná ze 45 procent o zděné domy, z 55 procent
o panelové domy. V letech 1958 až 1990 bylo postaveno cca 1,2 milionu panelových domů ve všech regionech České republiky. Většina z nich potřebuje v co nejbližší době rekonstruovat.

Nejčastěji potřebují panelové domy opravy či zateplení obvodového pláště, střechy, balkonů či lodžií a výměnu oken, v některých případech je potřeba opravit společné rozvody, vyměnit či modernizovat výtahy.

Statistiky stavebních spořitelen potvrzují, že nejčastěji jsou peníze z úvěru ze stavebního spoření investovány do modernizace a údržby domu, každý druhý úvěr směřoval na rekonstrukce a modernizace. "Mezi důvody rostoucího zájmu o úvěry ze stavebního spoření patří mimo jiné zastarávání bytového fondu a potřeba jeho rekonstrukce. Dále jde o snižování energetické náročnosti nemovitostí, na kterou jsou navázány státní dotační tituly," uvádí Vladimír Staňura, předseda představenstva Českomoravské stavební spořitelny.

Stav panelových domů – ČR

Odhad
Celkem 1 200 000 bytů
Po rekonstrukci 50 – 55 %, tj. 600 000 – 660 000 bytů

Počet panelových bytů před rekonstrukcí 560 000 – 600 000
Odhadované náklady nutné v příštích 10 letech 126 – 135 mld. Kč

Překlenovací úvěry bez zajištění nemovitostí

Na rekonstrukce a opravy nemovitostí jsou zpravidla vhodnější úvěry bez zajištění nemovitostí. Důvod není jen v administrativní náročnosti při zřizování zástavy (kdy je především třeba zajistit odhad ceny nemovitosti, vinkulovat její pojištění a zanést zástavní právo do katastru nemovitostí), ale také zpravidla v nižších částkách, v nichž se opravy pohybují. Výše překlenovacího úvěru se může pohybovat už od desítek korun, kdežto hypoteční úvěr lze standardně získat až od 300 tisíc korun.

Fixace úrokových sazeb

Dlouhodobá fixace úrokových sazeb na úvěry ze stavebního spoření patří k dalším přínosům a klient tak nenese riziko výkyvů úrokových sazeb. Stavební spořitelny v ČR mají odlišnou strukturu finančních zdrojů než například hypoteční banky, a mohou proto klientům nabídnout fixní sazbu až na období 20 let i déle.

Rostislav Trávníček, ředitel komunikace ČMSS

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha