Přihlásit
header 1000 kapital

Vyhlášení soutěže Equa bank Rodinná firma roku

Dvacátého prvního května byl slavnostně zahájen třetí ročník soutěže Equa bank Rodinná firma roku. Ocenění se uděluje malému a střednímu podniku s rodinnou tradicí. Soutěž pořádá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), generálním partnerem je Equa bank a.s. a partnerem LeasePlan Česká republika. Třetí ročník nabídne i novinku v podobě Ceny veřejnosti. AMSP ČR tak po roce opět přichází s aktuálním průzkumem k situaci mezi rodinnými firmami. Jak se meziročně posunuly? Proč v Evropě kontrolují téměř 80 % byznysu? Proč naše rodinné firmy podceňují přípravu předání další generaci? 
 
Mezi klíčová zjištění průzkumu patří, že tržby by měly růst necelé polovině rodinných firem, pokles očekává pouze desetina. Pozornost přitom chtějí věnovat hlavně zvyšování efektivity a personální stránce. „Potvrzuje se tak celkově pozitivní nálada v podnikatelském prostředí, kdy rodinné firmy jsou v očekávání pravidelně optimističtější než ostatní podniky. Byť dvě třetiny rodinných firem vnímají fungování firmy na rodinné bázi jako svoji výhodu, oproti loňskému roku nejsou o tomto hodnocení tak přesvědčení. Pokles vůči minulému roku může být v tom, že se vyjadřuje již další generace, která to může vidět jinak, než zakladatelé“, uvádí předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček.
 
Mezi výhody rodinných firem se řadí např. flexibilita, stabilita, atmosféra ve firmě a etika (celkově pozitivní přístup k CSR). Vnímané nevýhody jsou oproti tomu spíše marginálního charakteru. „Jde o velmi zajímavé odpovědi, zejména s ohledem na systém řízení. Je zřejmé, že si rodinné firmy uvědomují, že osobní vazby často převažují nad koncepčním systémem řízení a dokonce to berou jako určitou hrozbu. To je z pohledu odhadu rizik dobrá zpráva. Otázkou je, jak se s tím dokážou vyrovnat ve skutečnosti“, doplňuje K. Havlíček.
 
Dvě třetiny rodinných firem chtějí tradici v rodině předávat dále. Polovina z nich přitom s předáváním ještě nezačala. Platí zároveň, že rodinné firmy kompletní proces předání odhadují na poměrně dlouhou dobu. „Je patrné, že rodinné firmy podceňují celý proces předávání, i když si uvědomují, že to bude náročné. Z našeho pohledu jsou zahlceni operativou chodu firmy a předávání poté řeší více intuitivně a pod časovým tlakem, což může být velmi nebezpečné  celkově nevýhodné,“uvádí Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR.
 
Generační výměnu nepřežije 70% podniků, přesto polovina firem ještě nezačala nástupnictví řešit
 
„Uvědomujeme si, že udržet tradici rodinného podnikání není jednoduché. Proto se snažíme  podpořit rodinné podnikání, které považujeme za jeden z pilířů naší ekonomiky, soutěží Equa bank Rodinná firma roku. Věřím, že v letošním ročníku opět vzroste počet přihlášených rodinných firem a odborná porota bude moci vybírat z co největšího počtu zajímavých uchazečů. Do soutěže jsme také nově zapojili širokou veřejnost, která bude hlasováním vybírat z deseti nejlepších firem a vítěz získá Cenu veřejnosti,“ uvádí David Řehoř, ředitel rozvoje obchodu firemního bankovnictví Equa bank.
  
Ocenění Equa bank Rodinná firma roku 2014 se uděluje na základě souboru ekonomických, ale i neekonomických kritérií, jako je například růst obratu v posledních deseti letech, příspěvek k zaměstnanosti v regionu (počet zaměstnanců), počet generací vlastníka zapojených do podnikání, politika sociální odpovědnosti, aj.
 
 „Z loňského ocenění jsme byli velmi potěšeni. Bereme to jako odměnu za 25 let nasazení při budování naší firmy. Věřím, že si rodinné podnikání zaslouží větší pozornost a podporu. Proto jsem rád, že existuje ocenění Rodinná firma roku, která rodinné podnikání podporuje a pomáhá mu,“ komentuje ocenění Jiří Pertl, spolumajitel firmy KAMA a držitel titulu Equa bank Rodinná firma roku 2013.
 
Vyhlášení vítěze ocenění Equa bank Rodinná firma roku 2014 proběhne v listopadu v rámci Dne podnikatelů České republiky, který každoročně pořádá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
 
„Většina rodinných podniků spadá do sektoru malých a středních firem, které tvoří zhruba polovinu naší klientely. Už tedy dávno neplatí, že operativní leasing aut, na který se specializujeme, je doménou velkých společností. V době recese tento produkt objevilo mnoho  nových zákazníků, kteří hledají efektivnější řešení správy autoparků. Jestliže v roce 2005 byl podíl operativního leasingu na celkovém tuzemském leasingovém trhu v podnikatelské sféře pouhých 12 %,  loni už to bylo téměř 45 %. Jsme rádi, že prostřednictvím soutěže Equa bank Rodinná firma roku můžeme operativní leasing představit i těm podnikatelům, pro které je stále ještě neznámou,“ říká Jakub Kostrba, Segment Manager SME LeasePlanu.
 
(AMSP)

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha