Přihlásit
header 1000 kapital

Přímý prodej v Evropě nadále roste

Statistická data, uveřejněná ve výroční zprávě Evropské asociace přímého prodeje (SELDIA), jejímž členem je česká Asociace osobního prodeje, hovoří o růstu přímého prodeje v Evropě a to již pátým rokem po sobě. Celkový prodej v Evropské unii se zvýšil o 4 % z 18 mld. € v roce 2012 na 18,7 mld. € v roce 2013. Například Nizozemsko zaznamenalo růst o 8 %, Velká Británie s 6,7 %. Bulharsko, Belgie a pobaltské státy vykazují růst přes 5 %. Francie, Německo i Polsko rostou o více než 4 %.

Údaje vychází z výroční zprávy Evropské asociace přímého prodeje (SELDIA) za období 2013 – 2014. Jedním z hlavních cílů SELDIA je i pro rok 2015 podpora činnosti jednotlivých národních asociací a spolupráce s evropskými institucemi při vytváření příznivého podnikatelského a obchodního prostředí. Předseda představenstva Magnus Brännström zdůrazňuje: „SELDIA podniká významné kroky ke zlepšení obchodního prostředí v oblasti přímého prodeje v Evropě."

V Evropské unii se přímým prodejem zabývá přes 5,1 milionu nezávislých přímých prodejců, z nichž 78 % jsou ženy, kterým přímý prodej nabízí možnost kombinace profesní činnosti a přivýdělku s rodinnými povinnostmi. Dalším důvodem pro angažovanost žen v tomto sektoru je sortimentní skladba, jako je kosmetika, výrobky osobní péče a péče o domácnost a také potravinové doplňky. Přímý prodej umožňuje ženám podílet se na ekonomickém životě a být nezávislé.

Průzkum v EU ukazuje, že přibližně 65 % přímého prodeje probíhá formou individuálních setkání přímého prodejce a jeho zákazníka a 35 % na tzv. skupinových prezentacích.

Největší podíl prodeje tvoří kosmetika a produkty osobní péče (36 %), následují výrobky zdravého životního stylu (20 %), domácí potřeby (11 %), potřeby pro kutily (9 %), oblečení a módní doplňky (7 %). Výrazný vzestup, o 3 % tržního podílu oproti roku 2012, zaznamenala kategorie výrobků zdravého životního stylu. Předpokládá se, že tento trend bude v roce 2015 a v následujících letech pokračovat.

Nezbytnou součástí přímého prodeje je nutnost dodržování zákonů a přísných etických kodexů, jejichž cílem je ještě vyšší ochrana spotřebitelů. Světová federace asociací přímého prodeje (WFDSA) vypracovala vzorový kodex, ze kterého vycházejí kodexy v zemích po celém světě. Také SELDIA přijala tento světový kodex jako východisko pro kodex evropský. Většina asociací přímého prodeje v EU si tento kodex upravila podle potřeb a zákonných požadavků v příslušných zemích.

K hlavním trendům přímého prodeje patří stabilní růst na rozvinutých trzích, zaměření na etické obchodování, významný tržní podíl kosmetiky a domácích potřeb, vysoká účast žen a v neposlední řadě internet. Navzdory této konvergenci fyzické a elektronické komunikace zůstávají hlavními kritérii přímého prodeje osobní vztah prodejce a jeho zákazníka a prezentace produktů a služeb mimo stálé obchodní provozovny.

Podrobnější informace naleznete na stránkách: www.seldia.eu

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha