Přihlásit
header 1000 kapital

Zaměřeno na outsourcing

Outsourcing a offshoring se opět dostává do kurzu - a ne jen u nadnárodních korporací.
Společnost Grant Thornton se v rámci pravidelného dotazníkového šetření The International Business Report (IBR) zaměřuje na aktuální témata v businessu. Tentokrát se stala předmětem zkoumání problematika outsourcingu, tedy přenesení některé z provozních agend firmy na externí společnosti.  Cílem série dotazování výzkumu bylo především zjistit, zda a proč se firmy chystají v následujícím roce některou z činností outsourcovat, a o kterou z provozních agend se přesně jedná.


Výsledkem průzkumu je zjištění, že celosvětově některou z provozních agend na externí poskytovatele přenáší, nebo má v úmyslu přenést, 40 % z 3 500 dotázaných top managerů. Novinkou je zjištění, že zájem je téměř stejný jak na straně nadnárodních korporací (43 %), tak u menších a středních podniků (40 %). Dalším překvapivým výstupem v tomto směru je, že nejvyšší zájem o outsourcing je ve státech jižní Evropy (64 %) v čele se Španělskem, kde se pro toto řešení rozhoduje 70 % dotázaných. Druhým regionem v pořadí jsou státy latinské Ameriky (51 %) vedené Argentinou.


Tématem číslo jedna je outsourcing daňové agendy, který již outsourcuje či bude outsourcovat 49 % dotazovaných. Následuje outsourcing IT služeb (ze 46 %), poslední v řadě jsou služby spojené s vedením mzdové a personální agendy (36 %).


Důvodem pro volbu outsourcingu některých z provozních činností je především zvýšení efektivity provozu (57 %) a snížení nákladů (55 % dotázaných), nicméně na svém významu získává i potřeba zajistit svým zaměstnancům dostatečný prostor pro to, aby se mohli věnovat svému hlavnímu předmětu práce, který jim přísluší (45 %).
Nejčastějšími příčinami proti rozhodnutí přenést některé činnosti na externí poskytovatele jsou především obavy ze ztráty kontroly nad konkrétní agendou, ve 44 % procentech případů. Druhou nejčastěji uváděnou příčinou je především obava z vysokých nákladů spojených s přenosem vybrané agendy a implementací outsourcingového řešení (32 %).

O Grant Thornton
Grant Thornton International je šestou nevětší globální organizací firem poskytujících služby auditu, účetnictví, daňového poradenství a manažerského a transakčního poradenství. V Grant Thornton v současnosti pracuje přes 38 000 profesionálů, organizace působí ve více než 130 zemích světa a obrat členských firem přesáhl v roce 2013 4,5 miliardy USD.
Grant Thornton v České republice má nyní v kancelářích v Praze a Brně přes 100 zaměstnanců a obrat společností přesahuje 200 miliónů korun za rok. Mezi 700 klientů Grant Thornton patří i více než polovina CZECH TOP 100 firem a významné veřejné instituce.

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha