Přihlásit
header 1000 kapital

Optimismus generálních ředitelů ve světě roste

Dvojnásobek generálních ředitelů firem po celém světě oproti loňsku očekává, že se situace globální ekonomiky během následujících 12 měsíců zlepší a 39 % šéfů si je jisto růstem tržeb své firmy v roce 2014. Ukázal to již 17. Celosvětový průzkum názorů generálních ředitelů, který provádí poradenská síť PwC. Stejně jako v předchozích letech byly jeho výsledky zveřejněny na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.
 
„Generálním ředitelům se vrací optimismus. Úspěšně provedli své firmy recesí a nyní mají mnohem větší důvěru ve svou schopnost zvyšovat výnosy i ve vyhlídky globální ekonomiky. Uvědomují si však také, že dosahovat udržitelného růstu v pokrizové ekonomice zůstává skutečnou výzvou, zejména proto, že musí čelit měnícím se tržním podmínkám, jako je například zpomalování rozvíjejících se trhů,“ uvedl Dennis M. Nally, generální ředitel mezinárodní sítě poradenských společností PwC.
 
„Důvěra v to, že ekonomika půjde opět nahoru je prvním krokem k tomu, aby firmy začaly znovu investovat a nabírat. Věřím, že zvyšující se globální optimismus se postupně přelije i do nárůstu poptávky, a tím i do nových zakázek pro české podniky,“ dodal Jiří Moser, řídící partner PwC ČR.
 
Zlepšení světové ekonomiky očekává v následujících 12 měsících 44 % generálních ředitelů, loni mělo stejně pozitivní očekávání pouhých 18 % respondentů. Naopak pokles očekává letos jen 7 % (loni 28 %). Nejvíce optimistů je v západní Evropě (50 %). Naopak nejméně jich je v našem regionu střední a východní Evropy, jen 26 %. Zbytek světa se pohybuje kolem 40 %.
 
Největšími optimisty z hlediska odvětví jsou celosvětově generální ředitelé z odvětví pohostinství a volného času, kde růst očekává 46 % dotázaných. Za nimi jsou například bankovnictví a kapitálový trh (45 %), maloobchod (44%) či strojírenství a stavebnictví (41 %). Nejméně optimistů je v metalurgii (19 %). 
 
Optimismus generálních ředitelů se zvyšuje, i pokud se podíváme na tržby jejich společností v letošním roce. Jejich růstem si je letos jistých 39 %. Loni jich bylo 36 %. Nejvíce optimistů, celkem 69 %, je na Blízkém východě. V regionu střední a východní Evropy si je růstem svých tržeb jistých pro letošní rok 37 % respondentů a v západní Evropě jen 30 %. Loni však věřilo v růst tržeb jen 22 % západoevropských šéfů.
 
Největší obavy generálních ředitelů
S tím, jak se zlepšuje pohled generálních ředitelů na ekonomiku, změnily se jejich hlavní obavy. Aktivita vlád, nebo její nedostatek, se dostávají do popředí zájmu generálních ředitelů. Na historických hodnotách je tak 
podíl ředitelů, kteří se obávají přílišné regulace (72 %) a rozpočtových deficitů (71 %). Největší obavy z přílišné regulace mají generální ředitelé ve Francii (88 %), Austrálii (85 %), Indii (82 %) a Německu (77 %).  
 
Podíváme-li se na regulaci podrobněji, téměř čtyři pětiny generálních ředitelů říkají, že jim zvyšuje náklady, a více než polovině respondentů komplikuje získávání kvalitních zaměstnanců. Dvěma pětinám firem pak brzdí v úsilí o nové tržní příležitosti a inovace.
 
„Generální ředitelé nadále vidí na obzoru tři strašáky v podobě přílišné regulace, rozpočtových deficitů a vysokého daňového zatížení. Vysílají proto jasný signál vládám, kde zdůrazňují své obavy,“ upozorňuje Dennis M. Nally.
 
V dalších oblastech vyjadřují generální ředitelé téměř stejnou obavu ze zpomalení rozvíjejících se ekonomik (65 %) jako pomalého růstu rozvinutých trhů (71 %). Následují strach z rostoucího daňového zatížení (70 %), dostupnosti klíčových dovedností (63 %), nestability měnových kurzů (60%) a kapitálových trhů (59 %).
 
Příprava na budoucnost
Vývoj nových výrobků a služeb uvádí ředitelé jako největší růstovou příležitost pro letošní rok (35 %), a to ve větší míře než loni (25 %). Více generálních ředitelů než loni (20 % vs. 17 %) vidí růstovou příležitost ve fúzi, akvizici či strategické alianci. Ředitelé také zmiňují, že zkoumají růstové příležitosti v ekonomikách mimo země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína). Zajímavé růstové příležitosti spatřují v následujících třech až pěti letech v Indonésii, Mexiku, Turecku, Thajsku a Vietnamu. Vysoko hodnotí i USA, Německo a Velkou Británii.
 
„Generální ředitelé nám řekli, že vidí tři hlavní globální trendy, které do budoucna výrazně ovlivní podnikání jejich firem: rychlý technologický pokrok, demografické změny a posuny v ekonomické síly ve světě. Klíčem k budoucímu úspěchu proto bude nalézt cesty, jak tyto trendy převrátit do příležitostí pro jejich podniky,” řekl Dennis M. Nally.
 
Pro letošní rok plánuje zvyšovat počty zaměstnanců polovina oslovených generálních ředitelů. Loni mělo stejný plán 45 % dotázaných. Nejvíce se bude nabírat v technologických odvětvích (63 %), podnikatelských službách (62 %) a správě aktiv (58 %).
 
(PwC)

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha