Přihlásit
header 1000 kapital

Oživení ekonomiky bude podle ČBA výraznější

Dosavadní vývoj v roce 2014 naznačuje, že oživení ekonomiky bude výraznější než se dosud přepokládalo, vedle vývozu jej podpoří větší investice i spotřeba.Nová prognóza upravuje očekávaná tempa růstu hrubého domácího produktu směrem nahoru jak pro rok 2014, tak pro rok 2015. 
 
Česká bankovní asociace ve své nejnovější prognóze očekává, že ekonomika jak v roce letošním tak v roce příštím poroste slušným tempem. Růst HDP v roce 2014 dosáhne 2,4 % a v roce příštím dále mírně zrychlí na 2,7 %. Tahounem ekonomiky zůstává vývoz, který těží z příznivé situace na hlavních trzích. „Struktura ekonomického růstu však bude vyvážená a – oproti minulé prognóze – se v ní více projeví dopad zvyšující se investiční aktivity firemního sektoru, zejména pak růst investic do strojového vybavení a do komerčních nemovitostí. Dalším faktorem jsou zlepšené ukazatele vývoje soukromé spotřeby,“ upřesňuje Petr Dufek, hlavní ekonom ČSOB. 
 
Prognóza nepočítá se změnou měnové politiky vzhledem ke zveřejněným statistickým údajům o inflaci od počátku letošního roku a zejména s ohledem na její výhled pro další období se perspektiva ukončení stávajícího schématu měnové politiky v průběhu roku 2015 dále odsouvá.
 
Pokud jde o výhled veřejných rozpočtů pro letošní rok, dosavadní vývoj indikuje spíše lepší než plánovaný výsledek, což by se mělo pozitivně promítnout do vnímání tzv. suverénního rizika finančními trhy. V navazujícím období by se měl začít projevovat příznivý růstový efekt opětovného oživení investic financovaných státem. „Oproti předchozí prognóze vnímáme méně nejistot ohledně nastavení fiskální politiky v roce 2015. I přesto, že bude fiskální politika nastavena prorůstově, nečekáme prohloubení vládního deficitu a předpokládáme snížení relativní výše vládního dluhu. Nadále však zůstáváme opatrní při hodnocení výhledu veřejných rozpočtů, zejména pak citlivě vnímáme otázku jejich možného procyklického působení na ekonomiku ve střednědobé perspektivě,“ uvádí Michal Brožka, hlavní analytik Raiffeisenbank.
 
Pokud jde o rizika nové prognózy, na prvním místě zůstává nejistota geopolitické situace v souvislosti s událostmi na Ukrajině a jejich možným zprostředkovaným ekonomickým dopadem na evropskou i českou ekonomiku.
 
Dílčí nejistotu s možným rizikem zprostředkovaného dopadu na růstový výkon české ekonomiky představují v tuto chvíli těžko předpověditelné výsledky stresového testování a skutečná kondice některých systémově důležitých západoevropských bank. „Pokud by tyto výsledky indikovaly potřebu tyto banky dokapitalizovat, mohlo by to přechodně negativně ovlivnit jejich schopnost obsloužit financování ekonomik, které jsou, shodou okolností, hlavními odbytišti pro naše vývozce,“ dodává Petr Dufek.
 
„V oblasti fiskální a měnové politiky konstatujeme nejistotu ohledně nastavení daňového systému v dalších letech, jehož změny by mohly nepříjemně ovlivnit úvahy ekonomických subjektů o budoucnosti. Opominout nelze ani nejistotu ohledně ukončení stávajícího schématu měnové politiky v kurzové oblasti a způsobu jeho ukončení,“ doplňuje Michal Brožka.
 
Klíčová data:
 
 

Ukazatel

2014

2015

Růst reálného HDP (%)

2,4

2,7

Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%)

7,6

7,1

Míra inflace: CPI (%) průměr

0,8

2,0

Vládní deficit (% HDP)

-1,7

-2,5

Vládní dluh (% HDP)

45,6

45,8

Růst soukromé spotřeby (%) reálně

1,7

2,1

Růst vládní spotřeby (%) reálně

1,3

1,0

Růst investic (%) reálně

4

3,6

Růst reálného HDP v eurozóně (%)

1,2

1,75

Směnný kurz CZK/EUR: průměr

27,4

27

Cena ropy (USD za barel): BRENT průměr

109

105

Základní sazba ČNB 2T REPO (%): průměr

0,05

0,05

Základní sazba ECB (%): průměr

0,19

0,15

3M-PRIBOR (%): průměr

0,37

0,39

Růst bankovních úvěrů klientských (%)

4,78

4,37

Růst bankovních úvěrů domácnostem (%)

5,1

5,0

Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%)

5,6

6,0

Růst bankovních vkladů klientských celkem (%)

4,2

4,92

 
 
O prognóze ČBA 
Tato prognóza vznikla na základě příspěvků analytiků 7 členských bank ČBA: Michal Brožka (Raiffeisenbank), Petr Dufek (ČSOB), Petr Gapko (GE Money), Patrik Rožumberský (UniCredit), Jan Šedina (Česká spořitelna), Jaromír Šindel (Citibank) a Jan Vejmělek (Komerční banka). Za ČBA se na tvorbě prognózy podílí Pavel Štěpánek.
 

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha