Přihlásit
header 1000 fit

V Čechách poptávka po internátních školkách je. Problém s jejich zřízením tkví jinde

Zatímco například ve Spojených státech nejsou internátní školky žádnou raritou, v České republice je tento pojem poněkud cizí. Pár jich tu sice existuje, jedná se ale o výjimečné případy. Mnoho rodičů by je přitom uvítalo, jsou totiž bezpečnou a levnější variantou „hlídání“ přes noc. Co si pod pojmem internátní školka můžeme představit a je na ně česká společnost připravena?

Mateřské školky mají běžně otevírací dobu zhruba 10 hodin. Fungují většinou od 6:30 do 16:30, ve větších městech se však můžeme setkat s otevírací dobou až do 18 hodin. To ale vyhovuje jen těm rodičům, kteří pracují na klasické osmihodinové denní směny od pondělí do pátku. V mnoha oborech je tato pracovní doba nereálná, vezměme si například zdravotnictví, hotelnictví nebo obecně práci ve službách. Dvanáctihodinové směny jsou zcela normální a pokud má být společnost otevřena myšlence, že lze skloubit kariéru a péči o dítě, nemůžeme očekávat, že budou rodiče vždy volit takovou práci, se kterou stihnou vyzvednout dítě ze školky. Nemluvě o nočních směnách, které představují pro každého rodiče noční můru. O to spíše, pokud se jedná o matku či otce samoživitele nebo o situaci, kdy oba rodiče pracují v nočním provozu. V tu chvíli musí namáhavě organizovat pracovní rozvrh nebo počítat s hlídáním, ať už placeným nebo u babiček, tet apod. Bohužel, ne každý má tu možnost, aby co pár dnů nechal své potomky na hlídání u jiných členů rodiny. A už vůbec ne každý má tu možnost placené hlídání ufinancovat.

Internátní mateřské školky

Cestu ven nabízí internátní mateřské školky. Těch je ale v České republice jen hrstka. Fungují velmi podobně jako klasické mateřské školky, avšak nabízí i noční provoz. Dítě zde nemusí být přes noc pět dnů v týdnu, ale jen tehdy, když rodiče potřebují. Celá myšlenka stojí na tom, že je ve školce vždy přítomen pedagogický personál a že má školka i odpovídající vybavení. S tím se ovšem ve školkách setkáme tak či onak. Toalety, umyvadla a dokonce sprchy jsou ve školkách povinné. „Toto je trochu ošemetné. Ano, školky musí být vybaveny vším, co je uvedeno výše. Avšak v internátních mateřských školkách je potřeba vybudovat větší hygienické zázemí, které vyhovuje běžným denním hygienickým návykům,“ říká Martin Kraus ze společnosti MAKRA DIDAKTA, která se specializuje na výrobu a realizaci vybavení v mateřských a základních školách.

Daleko větším problémem se zdá být nedostatek personálu, respektive jeho financování. Školky jsou ve většině případech dotovány částečně státem, částečně obcí a částečně rodiči. Mluvíme-li tedy o těch veřejných. Připlatit by tak museli všichni zúčastnění. Než by se ovšem vůbec přistoupilo k řešení takové otázky, iniciativa by musela pravděpodobně vzejít od rodičů. Pak je otázka, zda by bylo dostatek zájemců.

Nelze také opomíjet velké procento zastánců toho, že příliš hodin ve školce škodí. Rodiče na jednu stranu nechtějí přenechat školkám tak velkou část výchovy. Model nočních školek ale poměrně úspěšně funguje ve Švédsku. Podle tamní vlády musí být mateřská škola schopna pokrývat potřeby rodin. Tento přístup nese ovoce, Švédsko má jedno z nejvyšších procent zaměstnaných žen. Otázkou nadále zůstává, zda je na něco podobného připravena i Česká republika.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha