Přihlásit
header 1000 kapital

Spojit dovolenou a práci, to si přeje rostoucí počet Čechů.

Pro svého zaměstnavatele by rádi alespoň částečně pracovali i ze zahraničí. Tato možnost však s sebou nese celou řadu komplikací. I přes značnou administrativní zátěž ji však nabízí již 44 % zaměstnavatelů z oboru IT a podnikových služeb.

„Plných 43 % zaměstnanců tohoto oboru jsou cizinci, kteří si rádi prodlouží návštěvu rodin ve své domovské zemi a pracují odtud. Častou variantou je pak i spojení dovolené s prací, kdy si zaměstnanci chtějí prodloužit dovolenou a částečně vykonávat práci z místa, kde před tím strávili dny volna,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL. Benefit v podobě možnosti částečné práce ze zahraničí má podobně jako další formy flexibility práce pozitivní vliv na spokojenost a loajalitu zaměstnanců. Z průzkumu ABSL vyplývá, že 33 % center umožňuje svým zaměstnancům práci ze zahraničí v délce 1-30 dnů, 8 % 1-3 měsíce a 3 % déle než 3 měsíce.

„Kromě center IT a podnikových služeb začaly možnost práce ze zahraničí v poslední době nabízet i firmy z oblasti e-commerce a mladé start-upy. Jde o benefit, který je mezi zaměstnanci vítán, a může tedy být zajímavým nástrojem k získání nových uchazečů o práci,“ říká Martin Malo, ředitel personální agentury Grafton Recruitment a Gi Group s tím, že dle aktuálního průzkumu benefitů o tento zájem stojí téměř 90 % zaměstnanců oboru IT a podnikových služeb, z ciziny však může pracovat jen zhruba čtvrtina. Pro zaměstnavatele totiž z umožnění práce ze zahraničí plyne řada administrativních povinností, a to i pokud jde o země Evropské unie. Řada zaměstnavatelů věří, že v této oblasti dojde brzy k zjednodušení pravidel. Z průzkumu ABSL vyplývá, že v takovém případě by benefit v podobě částečné práce ze zahraničí poskytovalo plných 80 % center.

Povinnosti se při práci na dálku ze zahraničí týkají jak zaměstnavatelů, ale i samotných zaměstnanců. „Firma by neměla podcenit možné riziko vzniku stálé provozovny, případnou povinnost registrace pro odvody záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti a s tím související povinnost vést mzdovou evidenci v zahraničí v souladu s lokálními daňovými předpisy. Je tedy důležité sledovat příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, ale i místní legislativu v daňové oblasti,“ vysvětluje Jitka Bašová ze společnosti Deloitte. Vedle daňových předpisů je pak dle ní důležité sledovat i náležitosti vyplývající z pracovněprávních předpisů a problematiku sociálního a zdravotního pojištění. V souvislosti s prací ze zahraničí může totiž vzniknout povinnost odvádět platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění v zemi, ze které zaměstnanec pracuje. Zaměstnanci zase může výkon práce v zahraničí ovlivnit jeho daňové rezidenství. „Zaměstnanec se může stát daňovým rezidentem v zemi, ve které nesídlí jeho právní zaměstnavatel, což má významný vliv na jeho konečné daňové zatížení. Daňové rezidentství ovlivňuje celá řada faktorů, jedním z nich je i celková doba strávená v zahraničí,“ vysvětluje Jitka Bašová. Zejména z tohoto důvodu firmy umožňují práci ze zahraničí na období kratší než 183 dnů, nejčastěji jde o třicet až devadesát dnů za rok.

Jednou z firem, která svým zaměstnancům tento benefit nabízí, je SAP: „SAP v České republice v rámci svého globálního flexibilního pracovního modelu umožňuje zaměstnancům krátkodobou práci ze zahraničí. Samozřejmostí je splnění imigračních a dalších legislativních požadavků. Tento benefit využívají zejména zahraniční zaměstnanci, kteří tak mají například možnost strávit více času s blízkými ve své domovině,“ říká Iveta Chválová, ředitelka SAP Services. Kvůli rostoucímu zájmu zaměstnanců pak tuto možnost zavedlo i výzkumné a vývojové centrum firmy Pure Storage anebo společnost Acamar, která pomáhá firmám stavět a rozvíjet jejich IT týmy. „Našim zaměstnancům umožňujeme pracovat vzdáleně, ať již z různých míst v ČR nebo ze zahraničí. Respektujeme individuální potřeby a zájmy našich zaměstnanců a jejich rodin, které stále méně respektují hranice jednotlivého státu. Práci ze zahraničí nyní omezuje spíše daňová legislativa než technické nebo organizační prostředí,“ říká František Mareth, ředitel společnosti.

Tento benefit je a bude stále populárnější zejména pro mladší generaci pracovníků z generace Z. Právě pro ně je totiž flexibilita a mobilita životním stylem. Nabídka benefitů v této oblasti tedy bude rozhodující při jejich rozhodování o pracovních nabídkách. Potvrzuje to i Andrea Tkačuková, ředitelka organizace Foreigners.cz: „Možnost alespoň částečně pracovat ze zahraničí představuje zejména pro cizince obrovský benefit, a to zejména díky možnosti být blíže rodině a přátelům v zemi svého původu. Dle mého názoru umožnění práce ze zahraničí dává firmám velkou konkurenční výhodu při náboru cizinců.“

www.protext.cz

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha