Přihlásit
header 1000 kapital

MasterCard umožní platit on-line bez nutnosti hesla

Společnost MasterCard®, přední poskytovatel systémů inteligentních, pohodlných a bezpečných plateb, představila svou vizi on-line plateb bez hesel, které by díky ní mohly být pro držitele karet jednodušší a současně bezpečnější. Společnost vyvíjí nový autentizační standard, který bude představovat největší jednorázovou modernizaci zabezpečení on-line plateb.

 

Biometric 1Neviditelná autentizace a výrazné snížení případů, kdy je vyžadováno zadání hesla, bude přínosné pro spotřebitele stejně jako pro banky a obchodníky. Očekává se, že do roku 2018 budou platby mobilními zařízeními představovat 30 % veškerého on-line maloobchodního prodeje[1], a nový standard, podporující nové technologie a měnící se potřeby spotřebitelů, tak posune zabezpečovací infrastrukturu do nové éry. Záměrem MasterCard je využívat rozsáhlejší údaje o držitelích karet, čímž se v prodejním místě sníží počet přerušení procesu kvůli zadání hesla. Pokud bude třeba provést autentizaci, držitelé karet se již nebudou identifikovat statickým heslem, které si musejí pamatovat, ale spíše něčím podobným jednorázovému heslu nebo biometrickému otisku prstu. „Všichni chceme platit bezpečně, ale i jednoduše tak, aby jedno nebylo na úkor druhého. Chceme identifikovat lidi tím, čím jsou, ne tím, co si pamatují. Člověk si musí pamatovat tolik hesel, že to spotřebitele i firmy zbytečně zatěžuje,“ uvedl k tomu Ajay Bhalla, ředitel divize zabezpečovacích řešení společnosti MasterCard. Nový protokol by mohl být přijat v roce 2015 a postupně tak nahradit současný 3D Secure. Mezi další kroky, které MasterCard podniká na cestě k prostředí bez hesel, patří:

* vývoj programu SecureCode podporujícího nový standard, jehož výsledkem bude jednodušší, plynulejší a bezpečnější prostředí pro držitele karet;
* pilotní testy autentizace držitelů karet pomocí aplikací pro rozpoznávání tváře nebo hlasu;
* zkoušky autentizace pomocí zápěstních pásků, které odečítají jedinečný srdeční rytmus držitele karty. Více informací o tomto tématu nabízí naše nejnovější video o zabezpečení.


[1] Juniper Research, leden 2014

MasterCard

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha