Přihlásit
header 1000 kapital

Výsledky průzkumu Insurance Banana Skins

Praktiky některých zprostředkovatelů při prodeji pojištění a časté změny regulace – to jsou nejčastější obavy českých pojišťoven. 
 
Výsledky průzkumu „Insurance Banana Skins“ provedeného Centrem pro výzkum finančních inovací (CSFI) ve spolupráci s PwC, který každé dva roky sleduje největší rizika pro pojišťovny, komentuje Martin Hrdý, odborník na pojišťovnictví ze společnosti PwC Česká republika: „Ačkoliv se zdá, že přírodní katastrofy postihují naše území častěji, než tomu bylo v minulosti, naši pojistitelé z nich mají menší obavy než jejich zahraniční kolegové. Více než přírodních živlů se čeští, ale i světoví pojistitelé obávají zpřísňování regulace odvětví.“
 
1. Podnikatelské praktiky
Zprostředkovatelské praktiky při prodeji pojištění představují v Česku dlouholetý problém zejména v životním pojištění. Časté přepojišťování pojistných smluv, za kterým stojí někteří  zprostředkovatelé, není výhodné ani pro pojišťovnu, ani pro klienta. Značně tím trpí důvěryhodnost produktů životního pojištění. 
2. Regulace
Obavy z častých změn pravidel hry patří celosvětově mezi nejzásadnější obavy pojistného trhu. Jde zejména o regulatorní rámec Solventnosti II a nejasnosti, které s ním souvisejí. V České republice se řada pojistitelů obává dopadů účinnosti nového občanského zákoníku, zejména pak v oblasti odpovědnostního pojištění.
3. Makroekonomické prostředí
Světová hospodářská krize v očích většiny pojistitelů nekončí. Pojistitelé reagují na aktuální situaci snižováním provozních nákladů a důrazem na ziskovost obchodu. Ostré konkurenční tlaky mají negativní dopad nejen na marže pojistitelů z titulu klesajících pojistných sazeb, ale i na investiční výnosy, které v řadě případů dotovaly nepříznivé technické výsledky.
4. Zásahy politiků
Čeští pojistitelé se obávají politických tlaků hned z několika důvodů. Nejde pouze o živě diskutovanou možnost zavedení daně z pojistného, popř. o postupné zavádění parafiskálních daní. Nevyjasněná politická situace nedává jasné vyhlídky na participaci komerčních pojišťoven při reformě zdravotnictví. Budoucnost zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je rovněž nejasná.
5. Investiční výkonnost
Pojistitelé jsou již tradičně spíše konzervativními investory. Nespekulují na krátkodobé tržní příležitosti, ale zaměřují se na bezpečné a stabilní zainvestování prostředků určených ke krytí pojistně technických rezerv. Naši pojistitelé se rovněž příliš neobávají ztrát z titulu využívání komplexních finančních nástrojů, které používají pouze v omezené míře.
6. Závazky s dlouhým koncem z titulu pozdě nahlášených škod
Některé pojistné produkty jsou charakteristické existencí závazků s tzv. dlouhými konci. Jde o rizika významných pojistných událostí, které nastávají velmi zřídka (např. odpovědnostní pojištění). Pokud pojistitelé podlehnou konkurenčním tlakům na výši pojistného a nastaví své sazby nepřiměřeně nízko, mohou se tyto sazby ukázat jako nedostatečné v méně příznivých obdobích.
7. Garantované produkty
Některé pojistné produkty obsahují vložené garance, např. ve formě zaručených výnosů ve prospěch klientů. Pokud pojistitelé přestanou být schopni těchto výnosů dosahovat, mohou utrpět neočekávané ztráty. Nepříznivé dopady této hrozby lze omezit důsledným řízením aktiv a pasiv společnosti.
8. Inovace
Pojišťovnictví je tradiční odvětví, jehož některé obchodní modely jsou i více než sto let prověřené. Schopnost inovovat a plně využívat nové technologie se však během posledních několika let dostala na seznam klíčových dovedností i pro pojišťovny a jejich managementy.
9. Přírodní katastrofy
Území České republiky sice nebývá postiženo takovými katastrofami, jako třeba Spojené státy nebo Japonsko, na druhou stranu lze právě kvůli relativně chudé historii přírodních katastrof těžko predikovat jejich budoucí dopady. Vliv na výsledky studie má zřejmě nejen to, že se v posledních několika letech našemu území zásadní přírodní katastrofy vyhýbaly, ale i skutečnost, že dotazování proběhlo ještě před červnovými povodněmi.
10. Kvalita řízení rizik
Adekvátní ochrana před riziky hraje v období silného konkurenčního tlaku významnou roli. Pojišťovny musí být schopny nejen identifikovat a případně kvantifikovat rizika, jimž jsou vystaveny, ale musí rovněž těmto rizikům předcházet, popř. je adekvátním způsobem řídit.
 
PwC

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha