Přihlásit
header 1000 kapital

Trendy na trhu se zaměstnaneckými poukázkami v ČR

Trh se zaměstnaneckými benefitními poukázkami roste, probíhá jeho elektronizace, objemy utracených prostředků rostou a mění se i chování spotřebitelů. Jaká je současná situace a co lze v tomto oboru očekávat v nejbližší budoucnosti? Chèque Déjeuner mapuje spotřebitelské chování v ČR.

 

Chèque Déjeuner působí v České republice již 18 let a po celou tu dobu shromažďuje statistická data o nakládání s benefitními poukázkami. Má tedy jedinečnou statistiku dokumentující nejen vývoj samotného produktu, ale i jeho rostoucí oblibu u zaměstnanců i zaměstnavatelů a rovněž trendy a změny v nákupech pořizovaných spotřebiteli právě za benefitní poukázky.  O tom, že data mají skutečně vypovídající hodnotu svědčí fakt, že se opírají o neustále rostoucí počet klientů společnosti, kterých je teď 500 000 v ČR, v celosvětové skupině pak více než 21 milionů.

Benefitní poukázky jako úsporné opatření v krizovém období

Výrazný nárůst zájmu o benefitní poukázky v uplynulých letech ekonomické stagnace byl pravděpodobně motivován také snahou o úsporu na mzdových nákladech. Pracovníkům jejich prostřednictvím vzroste čistý příjem bez nežádoucího nárůstu daňové zátěže. A zaměstnavatel si takto legálně snižuje mzdové náklady. Rozdíl mezi tím, když zaměstnavatel přidá zaměstnanci peníze na výplatní pásce nebo mu ve stejné hodnotě poskytne benefitní poukázku, činí 36 %, čili celkovou úsporu více než 1/3 nákladů.

„Vzrůstající oblibu poukázek jako nefinanční motivační odměny zaměstnanců, lze doložit na nárůstu vydávání univerzální dárkové poukázky Cadhoc, která za posledních pět let zaznamenala nárůst 51%.“ Podotkl generální ředitel společnosti Chèque Déjeuner Ing. Jiří Kráčmar.

Využívání benefitních poukázek přes mobilní telefon

Pražská pobočka Chèque Déjeuner je od letošního roku vývojovým technologickým centrem pro celou světovou skupinu. Vyvinula unikátní mobilní aplikaci, díky které uživatel platí za služby přímo přes mobilní telefon s využitím „elektronické benefitní poukázky“ respektive kreditu od zaměstnavatele. Výhodou pro zaměstnavatele je jednoduchá správa, stálý on-line přehled i úspora nákladů, zaměstnancům moderní technologie v jejich chytrých telefonech umožňuje surfovat po nabídkách na internetu a rovnou za ně mobilem i zaplatit. Mobil tak supluje nejen tištěnou benefitní poukázku, ale i platební kartu.

„Aktuálně probíhají jednání o podpisu smlouvy s pobočkami v Polsku, Německu na Slovensku a ve Francii.  Zájem je enormní, jde v podstatě o krok k úplně nové generaci poskytování nefinančních benefitů.“ Říká tvůrce systému Ing. Miroslav Albrecht, MBA, ředitel pro vývoj služeb Chèque Déjeuner Praha.

Vánoční období – hlavní sezóna pro benefitní poukázky

Aktuální statistické údaje využívání zaměstnaneckých nefinančních benefitů společnosti Chèque Déjeuner potvrdily skutečnost, že poukázky patří k jedné z nejpopulárnějších forem předvánoční odměny. V období od října do prosince společnost Chèque Déjeuner emituje jejich největší počet. Ve 4.Q. se emituje až 66% z celoročního objemu vydaných benefitních poukázek.

V předvánočním a povánočním období (listopad až leden) tak dochází k enormnímu nárůstu uplatnění benefitních poukázek uživateli. Vzrůstající oblibu poukázek jako nefinanční motivační odměny zaměstnancům lze vysledovat také na zvýšeném objemu vydávání univerzální dárkové poukázky Cadhoc, které za posledních pět let vzrostla popularita o 51 %.

Zajímavé je také sledovat, jak se v průběhu roku mění preference spotřebitelů. Ing. Jiří Kráčmar, ředitel společnosti Chèque Déjeuner, k tomu řekl: „Z našich údajů vyplývá, že v zimním období dochází k největším nárůstům zájmu v segmentu lékáren, drogerie a cestovních kanceláří. V předvánočním období se dostávají ke slovu především benefity, které plní roli odměny za celoroční práci nebo firemního vánočního dárku. Přidat několik stokorun na výplatní pásce, to zaměstnanec rychle zapomene, ale vytištěná dárková poukázka ve stejné hodnotě, opatřená osobním poděkováním, podpisem a přáním zaměstnavatele je mnohem zapamatovatelnější dárek.“

Letošní zimní zajímavost – příspěvek na očkování proti chřipce

Hitem letošních zimních měsíců je také použití poukázky k uhrazení očkování proti chřipce. Investice do tohoto nefinančního benefitu se v takovém případě zaměstnavateli efektivně vrací v podobě zvýšeného pracovního výkonu zdravých zaměstnanců.

Mapování spotřebitelského chování

Svá data a tvrzení máme podložena. Naše data jsou statistické údaje v jakém objemu a kde uživatelé naše benefitní poukázky uplatnili. Lze předpokládat, že výběr zboží a služeb pořízených za benefitní poukázky do značné míry kopíruje běžné nákupní chování. Máme proto poměrně přesné údaje o vývoji nákupních zvyklostí v zemi. Jsme schopni sledovat změny nejen v meziročním srovnání, ale i za kratší časové období. Politická rozhodnutí, ekonomická situace, nové produkty na trhu benefitních poukázek, elektronizace a využití chytrých mobilů (věková a sociální diverzifikace), módní trendy (např. současný boom vaření), významné události nebo i například intervence ČNB.

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha