Přihlásit
header 1000 kapital

HELIOS View – nová brána k základním registrům

Produktovou novinku s názvem HELIOS View představil v říjnu 2013 tým Asseco Solutions zákazníkům systému HELIOS Fenix. Jde o webovou aplikaci, která se používá v internetovém prohlížeči. Díky ní mají uživatelé systému přístup k údajům v Informačním systému základních registrů. 
 
HELIOS View je nástroj, jehož prostřednictvím lze k informacím ze základních registrů přistupovat rychle a jednoduše. Je určen jak pro uživatele systému HELIOS, tak pro uživatele systémů třetích stran. Uživatelům systému HELIOS slouží HELIOS View jako nadstavba funkcionalit Komunikační komponenta základních registrů či Identity management. 
 
Jeho hlavní výhodou je, že webovou aplikaci mohou využívat jak uživatelé, kteří jsou napojeni na ISZR, tak i uživatelé jiných funkcionalit, kteří neměli přístup k ISZR implementován. Je určen i pro orgány veřejné moci, které nepoužívají žádný z informačních systémů HELIOS. Za pomoci Komunikační komponenty základních registrů nebo Identity management může fungovat naprosto nezávisle. HELIOS View mohou využívat uživatelé napojení na ISZR i uživatelé informačních systémů bez přístupu k ISZR.
 
Komunikační komponenta základních registrů
Komunikační komponenta základních registrů (KKZR) umožňuje komunikaci všech zákazníků systémů HELIOS s ISZR a dále poskytuje tyto služby i produktům třetích stran. Může být nasazena jako jediné integrující řešení pro kompletní komunikaci s ISZR pro všechny informační systémy, které budou muset komunikovat s ISZR. KKZR poskytuje produktům rodiny HELIOS a partnerským řešením .NET a COM rozhraní a pro systémy třetích stran webové rozhraní poskytující Web Services. KKZR podporuje práci na databázích MS SQL, Oracle a MySQL, čímž pokrývá většinu požadovaných řešení.
 
Identity management (IDM)
Komponenta disponuje potřebnými prostředky, aby mohla funkcionality požadované legislativou naplnit. Pokud však orgány veřejné moci (OVM) disponují stávajícím IDM, je možné napojení na něj. IDM umožňuje přístup pouze evidovaným a oprávněným agendám a uživatelům.
 
Podporované internetové prohlížeče
Webový klient pracuje ve všech rozšířených internetových prohlížečích, např. Internet Explorer od verze 8.0, Mozilla Firefox od verze 5.0 a dalších a neklade žádné speciální nároky na pracovní stanice uživatele. Určení oprávněných uživatelů, kteří mají mít přístup k registrům, je zabezpečeno řízením přístupových práv. Všechny přístupy uživatelů k údajům základních registrů jsou pak dále v souladu s § 57 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech logovány. 
 
Okamžitý přístup k základním registrům
Stávajícím uživatelům Komunikační komponenty základních registrů je HELIOS View k dispozici během pár minut a noví uživatelé mohou získávat data již během první hodiny. K údajům základních registrů můžete přistupovat hned po vyplnění základních přihlašovacích údajů nebo využít autentizaci pomocí LDAP.

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha