Přihlásit
header 1000 kapital

Spolurozhodují děti o výdajích rodičů?

V poslední době se stále častěji dostává do popředí společenského zájmu finanční vzdělávání dětí, neboť je jednoznačnou investicí do jejich budoucnosti. Celkem 88 % rodičů uvádí, že kapesné je důležitým nástrojem finanční výchovy dětí. Ukázala to studie na téma: Finanční chování rodiny a vývoj finanční gramotnosti dětí od 80. let do současnosti. Studii vypracoval sociolog Mgr. Igor Nosál, Ph.D., za podpory GE Money Bank, odborného garanta projektu Rozumíme penězům. Ze studie také vyplývá, že děti dnes více než kdy jindy rozhodují o peněženkách dospělých.

 

Oproti předchozí generaci pokládají dnešní rodiče své děti daleko víc za rovnocenné partnery a mnozí z nich jsou schopni a ochotni do dětí investovat více finančních prostředků. „Děti mají vliv na rodinné výdaje a spolurozhodují o výdajích rodičů,“ uvádí ve studii Mgr. Igor Nosál, Ph.D. „Proto je velmi důležité učit děti zacházet s penězi a vysvětlovat jim, jak šetřit, za co utrácet, ale popsat jim i situace, za jakých lze peníze darovat.“ Podle něj je také nutné učit děti kritickému myšlení a vzdělávat je v každodenním individuálním rozhodování zejména v oblasti financí.

Studie GE Money Bank ukázala, že děti, které prošly finančním vzděláváním, by se rozhodovaly finančně odpovědně, a někdy i odpovědněji než jejich rodiče. „Mnoho dobrých i špatných návyků pochází z rodinného prostředí. Děti velmi dobře vidí a vnímají, jakým způsobem s penězi nakládají jejich rodiče. V této souvislosti lze pouze doporučit, aby se rodiče o penězích učili zároveň se svými dětmi, protože ty potřebují pozitivní vzor. Je však možné, že to mohou být také děti, jež díky dobrému finančnímu vzdělávání ve školách budou pozitivně působit na finanční gramotnost svých rodičů, kterým se podobného vzdělání nedostalo,“ říká Mgr. Nosál.

Celkem 88 % rodičů považuje za důležitý nástroj finanční výchovy svých dětí kapesné. Vlivem ekonomické situace se průměrná částka kapesného snížila na 166 korun měsíčně, přičemž benevolentnější jsou otcové a svým potomkům by dopřáli 180 Kč, matky pouze 150 korun měsíčně. Průzkum také ukazuje rozdíly v přístupu ke kapesnému v jednotlivých krajích. Nejvyšší kapesné dostávají děti ve Středočeském kraji, a sice 260 Kč na měsíc, naopak na jižní Moravě dává kapesné jen 73 % rodičů, a to jen 120 korun na měsíc.

Od dob reálného socialismu přibylo více lákadel, ale pro mnohé rodiče se děti staly prostředkem pro splnění jejich vlastních nenaplněných snů a ambicí. Proto platí dětem nejen lepší vzdělání, ale i další aktivity rozvíjející jejich potenciál. Do sportovní činnosti svých dětí investují čeští rodiče nejčastěji pět až šest tisíc korun ročně, pro 84 % Čechů je pomyslným stropem tisícikoruna měsíčně.

Výuka finanční gramotnosti pod hlavičkou projektu Rozumíme penězům probíhá téměř na stovce základních škol v ČR. Tvůrcem programu je občanské sdružení AISIS, finančním expertem a odborným garantem pak GE Money Bank. „V oblasti zvyšování finanční gramotnosti školáků působíme již od roku 2006 a projekt stále rozšiřujeme a upravujeme podle aktuální společenské poptávky. Vnesli jsme do něj například téma nakupování na internetu a nově jsme ho rozšířili i na první stupeň základních škol,“ říká Markéta Vaňková, manažerka společenské odpovědnosti GE Money Bank.

Rozumíme penězům v České republice
(informace o projektu)

* Výuka finanční gramotnosti podle programu Rozumíme penězům probíhá aktuálně na 118 základních školách v osmi krajích ČR: Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém, Zlínském, Jihočeském, v kraji Vysočina a v Praze.
* Tvůrcem programu Rozumíme penězům je občanské sdružení AISIS, finančním expertem a jedním z autorů projektu je GE Money Bank.
* Cílovou skupinou jsou hlavně žáci základních škol a jejich učitelé.
* Záměrem projektu je zvýšení finanční gramotnosti školáků; snahou je naučit děti základům zodpovědného přístupu ke správě osobních financí. Dosud programem prošlo přes 11 000 žáků a finančními experty z banky bylo proškoleno téměř 2 000 učitelů.
* Školy, které podle programu učí, se sdružují v Klubu Rozumíme penězům. Klub školám nabízí průběžnou podporu pro výuku finanční gramotnosti, a to jak po stránce metodické, tak odborné. V rámci klubu jsou pro pedagogy a jejich žáky realizovány další vzdělávací akce. Klub Rozumíme penězům finančně podporuje GE Money Bank, realizaci vzdělávání zajišťuje AISIS, o. s.
* Projekt Rozumíme penězům je podporován z fondů Evropské unie, státního rozpočtu ČR a ze zdrojů GE Money Bank – ta finančně zajišťuje například aktivity Klubu Rozumíme penězům.

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha