Přihlásit
header 1000 kapital

Eduard Palíšek zvolen členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Eduard Palíšek zvolen členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika, byl na další čtyřleté období zvolen členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tuto funkci vykonává od roku 2015. Eduard Palíšek se v rámci SP ČR zaměřuje především na oblast výzkumu, vývoje a inovací, věnuje se též zavádění principů konceptu Průmysl 4.0 a digitalizace v českých firmách. Dlouhodobě se zasazuje o úzkou spolupráci mezi podnikatelskou a akademickou sférou.

Pod vedením Eduarda Palíška dosáhl expertní tým Svazu průmyslu pro výzkum, vývoj a inovace v minulých letech řady úspěchů: podílel se na prosazení změn ve státním rozpočtu vedoucích k navýšení zdrojů pro oblast VVI a novelizaci zákona 130/2002 Sb. o podpoře vědy výzkumu a inovací, nastavil akční plán spolupráce SP ČR a Technologické agentury České republiky a také intenzivně spolupracoval na přípravě Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 2017+).

Siemens bude mít zastoupení i v dozorčí radě Svazu průmyslu a dopravy – mezi její členy byl zvolen ředitel závodu OEZ (ve vlastnictví Siemens) Roman Schiffer.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha