Přihlásit
header 1000 kapital

Za diplomku do Švýcarska

img_6900Soutěž ABB University Award 2012 nabídla studentům technických vysokých škol jedinečnou možnost prezentovat své diplomové a bakalářské práce odborné porotě a převést své znalosti do praxe

Společnost ABB, patřící mezi přední světové dodavatele špičkových technologií pro energetiku a automatizaci, oznámila výsledky ABB University Award 2012, soutěže vědeckotechnických projektů vysokoškolských studentů v akademickém roce 2011/2012. Cílem projektu bylo ocenit zájem a práci studentů a především je povzbudit v jejich dalším odborném rozvoji. Tématem se staly diplomové a bakalářské práce, kde studenti mohli projevit svůj tvůrčí potenciál v jedné ze zvolených oblastí: Energetika, Pohony, Robotika nebo Automatizace výroby.

img_7005„Podpora vzdělanosti a praxe studentů vysokých škol v oblasti inženýrství je pro ABB klíčovou a dlouhodobou záležitostí,“ říká ředitelka pro PR a marketingovou komunikaci společnosti ABB, Lucie Jandová a dodává: „plně si uvědomujeme důležitost kontinuální podpory a investice do vzdělání v České republice. Snažíme se napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká, výzkumná a výrobní pracoviště naší společnosti v Čechách i zahraničí. Chceme udržovat a především rozvíjet aktivní vztah s technickou akademickou obcí – tedy i studenty, našimi potenciálními zaměstnanci a partnery a tento náš nový projekt je toho, jak pevně věřím, jednoznačným důkazem.“

Z několika desítek soutěžících postoupilo do finálového kola celkem 15 studentů, kteří své práce prezentovali před odbornou porotou v čele s Doc.Ing. Josefem Rosenkranzem, CSc., z pražské Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Studenty nejvíce lákaly obory Energetika a Robotiky a ve svých projektech se zabývali například výrobou energie, výstavbou zdrojů energie ve velkých městech, ale i energetickou náročností bytů a domovní elektroinstalací. Do sekce Robotika přihlásili například projekty zabývající se navigací pohyblivých robotů nebo ovládáním letu quadcopteru. Hodnotitelská odborná porota posuzovala nejen kvalitu práce, tvůrčí přínos, ale také celkovou úroveň vystupování včetně jazykových znalostí a schopnosti svoji práci prezentovat.

Ing. Stanislav Medřický, CSc., předseda asociace AMAVET o spolupráci říká: „Velmi jsme uvítali zájem ABB o vyhlášení této odborné soutěže, která umožňuje vysokoškolským studentům s nadprůměrnými výsledky prezentovat svoji práci a zároveň na sebe upozornit ještě před dokončením studia na vysoké škole. ABB University Award zapadá do strategie naší asociace, která v roce 2005 vypracovala Program vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory v České republice. Program v sobě zahrnuje aktivity se žáky základních a středních škol a doplňuje je i o práci na projektech a účast v soutěžích pro vysokoškolské studenty a doktorandy. Naše snaha je zapojit českou mládež do řešení konkrétních úkolů z praxe a umožnit spolupráci s významnými firmami. Odměny v soutěži směřují k dalšímu vzdělávání studentů formou odborných exkurzí do zahraničních poboček ABB, což považujeme za důležitější, než klasické finanční částky.“

Výsledky:

Porota neměla jednoduché rozhodování, všichni studenti se své svého úkolu zhostili velmi profesionálně a svými pracemi prokázali nemalé znalosti a především velký zájem o svůj obor. Oceněny byly 4 nejlepší práce.
V kategorii Robotika
Ondřej Mikšík - projekt Dynamic Scene Understanding for Mobile Robot Navigation (VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií)
Michal Podhradský - projekt Visual servoing for a quadcopter flight control (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická).
V kategorii Energetika
Jan Šlezingr - projekt Vývoj a realizace měřičů blikání nových koncepcí v časové a frekvenční oblasti (VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií)
Pavel Matyska - projekt Equipment design for combustion of pulverized biomass (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická).

O soutěži:

Soutěž pořádá společnost ABB ve spolupráci s AMAVET (Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.), která se již od roku 1990 zaměřuje na rozvoj vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže v České republice. Vítězové si odnesli iPod nano 16GB a na 12 nejlepších čeká zajímavá odborná exkurze do některého z technologických a výrobních center společnosti ABB ve Švýcarsku.

O AMAVET:

Asociace byla založena 4. ledna 1990 za účelem rozvoje vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže v České republice. Momentálně pracuje 10 center a 25 klubů pro děti a mládež, která pravidelně navštěvují. Mezi hlavní oblasti zájmu patří informační technologie, vědy o životním prostředí, biologie, astronomie, modelářství, robotika. Kluby AMAVET jsou rovněž činné na základních a středních školách a v centrech pro volný čas. Celkový počet členů AMAVET v celé České republice přesahuje 2000. Jednou z nejdůležitějších částí aktivit AMAVET je vyhledávání a další rozvoj mládeže s vědeckým a technickým nadáním.

 

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha