Přihlásit
header 1000 kapital

AČPM bilancovala hospodářské výsledky svých členů

Členové Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) v roce 2011 zprostředkovali i přes celkový pokles pojistného trhu pojistné v úctyhodné výši 20,532 miliardy korun, což proti roku 2010 v očištěných statistikách znamená téměř dvouprocentní nárůst. Jako již tradičně drtivou většinu z tohoto objemu představovalo neživotní pojištění, na něž připadlo 92% celkového zprostředkovaného pojistného.

Členové AČPM v roce 2011 zprostředkovali pro své klienty pojištění celkem u 74 domácích a zahraničních pojišťoven. Nejvíce obchodů realizovaných v roce 2011 bylo uzavřeno u pojišťovny Kooperativa – celkem plná čtvrtina produkce všech členů Asociace, dále u České pojišťovny – 15 %, ČSOB Pojišťovny – 11 % a Allianz pojišťovny – 10 % (jenom na tyto čtyři pojišťovny tak připadlo 61 % makléřských obchodů roku 2011). K dalším velkým partnerům pojišťovacích makléřů sdružených v AČPM pak patří Uniqa pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna a Generali Pojišťovna. V roce 2011 dále členové AČPM zprostředkovali přes 490 tisíc pojistných smluv, poskytovali práci 4858 osobám a působili v 541 kanceláři v ČR a v 15 zahraničních zastoupeních.

I v loňském roce pokračoval trend koncentrace makléřského trhu, kdy kvůli akvizicím, slučování firem a rozšiřováním jejich sítí rostla zejména produkce největších hráčů: na společnosti, které v roce 2011 dokázaly zprostředkovat pojistné za více než jednu miliardu Kč, tak připadá zhruba polovina produkce všech členů Asociace (49,8%).

Jak upozorňuje předsedkyně AČPM Jiřina Nepalová, výsledky dosažené v roce 2011 jsou o to cennější, že podle statistik České asociace pojišťoven došlo i v sektoru neživotního pojištění meziročně k poklesu. „Za pozitivní bilancí naší Asociace v loňském roce stojí především zvýšená kvalita služeb poskytovaných členy AČPM, kteří pro své klienty zajišťují nejen komplexní identifikaci rizik a nezávislý návrh jejich pojistného krytí, včetně výběru nejvhodnějšího pojistitele, ale také odbornou podporu při správě pojistky a vypořádávání případných škod,“ vysvětluje Jiřina Nepalová.

„Pojišťovací makléři významně přispívají k hladkému chodu pojistného trhu a sehrávají klíčovou roli při snižování rizik i nákladů, což také zaznělo z úst nejvyšších představitelů pojišťoven při nedávné volbě Pojišťovacího makléře roku 2011“, dodává Ivan Špirakus, člen prezídia AČPM.

O asociaci:
Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. V lednu 2005 došlo ke sloučení s tehdejší Komorou pojišťovacích makléřů. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování profesionální i společenské prestiže povolání pojišťovacího makléře. Asociace se také podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů, o publicitu a navazuje mezinárodní kontakty. AČPM je členem Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR), Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů (WFII) a organizace Partneři zprostředkovatelů (POI). V současné době AČPM sdružuje 87 členů, kteří podle kvalifikovaného odhadu představují zhruba 80% makléřského trhu. AČPM je rovněž zakladatelskou a pořadatelskou organizací prestižní odborné ankety pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku – letošní již 12. ročník byl úspěšně završen vyhlášením výsledků dne 10. května 2012 (podrobnosti na www.pojistovnaroku.cz).

 

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha