Přihlásit
header 1000 kapital

Pojišťovací makléři drží svůj podíl na trhu i přes krizi

Členové Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) v roce 2010 zprostředkovali pojistné ve výši 21,07 miliardy korun, což proti roku 2009 v očištěných statistikách znamená nárůst o 3,5 %. Jako již tradičně drtivou většinu z tohoto objemu představovalo neživotní pojištění, na něž připadlo 93,6 % celkového pojistného. Makléři kromě toho zprostředkovali zajistné smlouvy v hodnotě 3,827 miliardy Kč (zvýšení o 10 % proti předchozímu období).

I v loňském roce pokračoval trend koncentrace makléřského trhu, kdy díky akvizicím, slučování firem a rozšiřováním jejich sítí roste produkce především silných hráčů: je výmluvné, že tzv. „miliardáři“ – tedy společnosti, které zprostředkovaly pojistné za více než miliardu Kč, mají na svém kontě téměř polovinu celkové produkce členů Asociace (49,6 %).

Členové Asociace zprostředkovali v roce 2010 pro své klienty pojištění celkem u 92 pojišťoven, z toho u 44 pojišťoven se sídlem – i pobočkou či organizační složkou – v České republice (94% produkce) a u 49 pojišťoven se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo i mimo EU (6% produkce). Nejvíce obchodů realizovaných v roce 2010 bylo uzavřeno u Kooperativy pojišťovny - 28% produkce všech členů Asociace, České pojišťovny – 16,5% a ČSOB Pojišťovny – 14,8%. K dalším velkým partnerům pojišťovacích makléřů patří pojišťovny Allianz, Uniqa, Česká podnikatelská pojišťovna a Generali.

V roce 2010 dále členové AČPM
- zprostředkovali přes 409 tisíc pojistných smluv
- poskytovali práci 4 426 osobám (o 602 více než v předcházejícím roce)
- působili v 634 kancelářích v ČR (zvýšení o 86) a ve 105 zahraničních zastoupeních (zvýšení o 16).

„Výsledky dosažené v roce 2010 jsou o to cennější, že podle údajů České asociace pojišťoven došlo v sektoru neživotního pojištění meziročně k poklesu,“ upozorňuje předseda AČPM Zdeněk Voharčík. Podle jeho názoru za pozitivní bilancí stojí především zvýšená kvalita služeb poskytovaných členy AČPM, kteří pro své klienty zajišťují nejen komplexní identifikaci rizik a nezávislý návrh jejich pojistného krytí, včetně výběru nejvhodnějšího pojistitele, ale také odbornou podporu při správě pojistky a případném vypořádávání škod.

Jak dodává Ivan Špirakus, místopředseda Asociace: „Pojišťovací makléři významně přispívají k hladkému chodu pojistného trhu a sehrávají klíčovou roli při snižování rizik i nákladů. Proto se také Asociace v současné době velmi aktivně podílí na tvorbě novely zákona č. 38/2004, který reguluje činnost pojišťovacích zprostředkovatelů. Konečným cílem legislativních úprav je především další zvýšení transparentnosti našich aktivit a zvýšení ochrany klienta, zejména v oblasti životního pojištění, i když to se týká makléřů jenom okrajově.“

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. V lednu 2005 došlo ke sloučení s tehdejší Komorou pojišťovacích makléřů. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování profesionální i společenské prestiže povolání pojišťovacího makléře. Asociace se podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů, o publicitu a navazuje mezinárodní kontakty. Je členem Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR), Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů (WFII) a organizace Partneři zprostředkovatelů (POI).
AČPM je rovněž vyhlašovatelem a organizátorem prestižní odborné ankety pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku – letošní již 11. ročník byl úspěšně završen 10. května  

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha