Přihlásit
header 1000 kapital

Sodexo Zaměstnavatel roku načíná třetí dekádu

Dvacátý první ročník soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku zahájil příjem přihlášek. Registrace, která trvá do 14. dubna, probíhá výhradně přes webový formulář na www.zamestnavatelroku.cz. Pořadatelem soutěže je už od samého začátku Klub zaměstnavatelů a jeho ředitel Pavel Hulák, hlavním partnerem pak společnost Sodexo Benefity. Letošní novinkou je záměr udělit v případě dostatečného počtu přihlášených také speciální celostátní cenu pro organizace z veřejného sektoru a státní správy.

Společnost Siemens slaví 175 let od svého vzniku

 • Společnost byla založena 1. října 1847 v dílně zadního domovního traktu v Berlíně
 • Od roku 1847 až dodnes se v Siemensu celém světě vystřídalo na čtyři miliony zaměstnanců
 • Globální lídr v oblasti automatizace, digitalizace a mobility

Dne 12. října 1847 zahájila firma Siemens výrobu ručičkových telegrafů v malé dílně zadního domovního traktu v berlínské ulici Schoeneberger Strasse. Tehdy měla pouhých deset zaměstnanců. Dnes – po 175 letech – pro ni po celém světě pracuje přes 300 tisíc lidí. S ročními tržbami ve výši zhruba 62 miliard eur se tak jedná o jeden z největších technologických podniků na světě. Werner von Siemens a strojní inženýr Johann Georg Halske dokončili oficiální založení společnosti jen 11 dnů před zahájením výroby, tj. 1. října 1847.

 

Společnost Siemens je od svého založení pro miliony lidí mnohem více než jen zaměstnavatel. Představuje totiž i jejich domov a způsob života. Do dnešního dne ve firmě pracovaly přibližně čtyři miliony lidí po celém světě. Z geografického hlediska zůstává největší lokalitou, kde firma působí, Německo s 85 tisíci zaměstnanců.

 

Během posledních 175 let Siemens vytvářel historii průmyslu a technologických inovací a pomáhal měnit každodenní život lidí po celém světě. V roce 1847 zkonstruoval Werner von Siemens ručičkový telegraf, který se později stal firemním produktem číslo jedna a který představoval jeden z nejvýznamnějších vynálezů své doby. Díky využití elektřiny totiž umožnil mnohem rychlejší a spolehlivější přenos zpráv na dlouhé vzdálenosti. Mezi těmito zprávami bylo i oznámení volby německého císaře frankfurtským národním sněmem v kostele Paulskirche v roce 1849. Všechny tyto pokrokové inovace představovaly začátek globální konektivity. Neméně průlomovou událostí byl i jeho vynález dynama v roce 1866. Tato krabice, velikosti psacího stroje, byla prvním přístrojem, který dokázal hospodárně přeměnit mechanickou energii na elektřinu, což otevřelo cestu do éry elektrické energie.

 

Společnost Siemens se však zasloužila o mnohem víc než jen o milníky technologického vývoje. Svou dobu předběhla i v otázkách sociálních. Například již roku 1872 připravila pro své zaměstnance penzijní fond. Na úrovni státu byly podobné příspěvky v Německu zakotveny zákonem až zhruba o 20 let později.

 

Svoji první pobočku na území českých zemí zřídila společnost Siemens v roce 1890. Mezi první realizace patřila dodávka plynové pece harrachovské sklárně z roku 1869, velmi významný milník představuje také dodávka důmyslného osvětlení dnešního Stavovského divadla z roku 1885. Dnes má Siemens v České republice přes 10 tisíc zaměstnanců, 7 výrobních závodů, 14 vývojových oddělení a center, 10 globálních kompetenčních center, 2 centra sdílených služeb a 11 obchodních a realizačních center. 

 

„Naším cílem je neustále se zlepšovat a předvídat nové technologie a trendy, abychom zůstali agilní,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel koncernu Siemens, Roland Busch. „Chceme i v příštích 175 letech nadále hrát vedoucí roli po celém světě. Siemens je v den svých 175. narozenin připraven na budoucnost a má mimořádně dobrou pozici i z hlediska strategie, obchodu a technologií. Zůstáváme na čele v oblasti digitalizace a udržitelnosti, což jsou dva hlavní úkoly, které jsou ve stěžejním zájmu světa i našich zákazníků.“

 

„Jsme součástí epochální změny, podobné, jakou svět zažil v 19. století,“ uvedla Nathalie von Siemens, která je potomkem zakladatele společnosti. „Když se podíváme na dobu před 175 lety, byl to začátek průmyslové revoluce, u jejíhož zrodu Werner von Siemens stál. Dnes digitalizace mění naši společnost se stejnou silou, jakou se tehdy šířila industrializace a elektrifikace. Wernerovy zkušenosti jsou i dnes pro nás velmi aktuální, neboť společnost, kterou založil, pomáhá tuto epochální změnu utvářet a řídit.“

 

Siemens se dnes soustředí na nejrůznější průmyslová odvětví, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví a je předním technologickým podnikem v oblasti digitalizace. Od roku 2008 investoval deset miliard eur do různých softwarových společností. V loňském fiskálním roce vynaložil zhruba pět miliard eur na výzkum a vývoj a výzkumníci společnosti nechali zaregistrovat přibližně čtyři a půl tisíce vynálezů, což je asi dvacet vynálezů za pracovní den. Firma je hnacím motorem digitální transformace i díky spojení hardwaru a softwaru a reálného a digitálního světa v rámci provozních a informačních technologií. Na základě tohoto přístupu mohou následně zákazníci i partneři zvyšovat svou produktivitu a konkurenceschopnost a urychlit zavádění inovací.

 

 Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Siemens je rovněž držitelem menšinového podílu ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti přenosu a výroby elektrické energie. Ve fiskálním roce 2021, který skončil 30. září 2021, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 62,3 miliardy eur a čistého zisku 6,7 miliardy eur. K 30. září 2021 měla společnost po celém světě přibližně 303 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com.

Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz

CRIF: V květnu zbankrotovalo 508 podnikatelů, nejvíce od začátku roku

Celkový počet bankrotů podnikatelů a firem je však v letošním roce zatím překvapivě nízký

 

 

V květnu bylo vyhlášeno 51 bankrotů obchodních společností, 508 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 324 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 83 návrhů na bankrot obchodních společností, 513 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 368 návrhů na osobní bankrot. Zatímco počet firemních bankrotů se meziměsíčně snížil, počet bankrotů podnikatelů se naopak zvýšil a byl nejvyšší od listopadu minulého roku. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF.

Počet bankrotů obchodních společností se oproti dubnu snížil o 7, zatímco počet návrhů na jejich bankrot se zvýšil o 11. U fyzických osob podnikatelů se počet bankrotů meziměsíčně zvýšil o 38 a počet návrhů na bankrot o 37.

„I když počet bankrotů fyzických osob podnikatelů letos poprvé v jednom měsíci překonal hranici 500 bankrotů, nejde o nic výjimečného. Jejich počet totiž dlouhodobě klesá. Ještě v minulém roce by se tak jednalo o podprůměrnou hodnotu,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Zároveň upozorňuje na poměrně nízký počet firemních bankrotů od začátku letošního roku: „V prvních pěti měsících roku bylo vyhlášeno pouze 294 bankrotů obchodních společností, což je méně než v minulém roce a také méně než v roce 2019. V kontextu aktuální ekonomické situace se to může zdát překvapivé, je však třeba počítat s tím, že dokončení insolvenčního procesu nějakou dobu trvá. Pokud se tak firma dnes ocitne v problémech, ve statistice bankrotů se to projeví se zpožděním několika měsíců.“

V květnu  bylo zahájeno insolvenční řízení například s britským potravinářským řetězcem Iceland

Mezi největší společnosti, u kterých byl v květnu podán návrh na bankrot, patřila například známá společnost ICL Czech a.s., která dříve působila pod názvem Iceland Czech a která v Česku provozovala řetězec supermarketů Iceland. Společnost patřila do kategorie obratu 300-499 milionů korun ročně a 50-99 zaměstnanců.

Konkurz byl potom v květnu vyhlášen například u společnosti PRAGOSTAV – Zličín s.r.o., která se zabývala výstavbou bytových a nebytových budov a spadala do kategorie obratu 30-59 milionů korun a 20-24 zaměstnanců. Ve stejné kategorii obratu byla i Kovoobráběcí a zámečnická dílna Chrudim s.r.o., která měla 25-49 zaměstnanců.

Nejvíce bankrotů bylo tradičně v Praze

Nejvíce firemních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno v Praze (27) a v Jihomoravském kraji (8). Naopak žádný bankrot obchodní společnosti nebyl vyhlášen v Jihočeském kraji, v Karlovarském kraji a v Královéhradeckém kraji. Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (73) a dále v Ústeckém kraji (67). Nejméně na Pardubicku (14) a Vysočině (17).

V rámci odvětví bylo nejvíce firemních bankrotů  vyhlášeno v obchodu (16), v profesních, vědeckých a technických činnostech (8) a ve stavebnictví (6). Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno ve stavebnictví (115), v obchodu (97) a v ubytování, stravování a pohostinství (52).

V uplynulých 12 měsících přibylo firemních bankrotů i návrhů na ně

Zatímco v prvních pěti měsících roku se počet firemních bankrotů meziročně snížil, v posledních 12 měsících meziročně vzrostl. Od června 2021 do května letošního roku bylo vyhlášeno 730 bankrotů firem, o 79 (12 %) více než o rok dříve. Zároveň bylo podáno 1 054 návrhů na jejich bankrot, o 48 (5 %) více než v předešlých 12 měsících. Mezi podnikateli bylo vyhlášeno 5 924 bankrotů, o 824 (12 %) méně než o rok dříve, a zároveň bylo podáno 6 076 návrhů na jejich bankrot, tedy o 775 (11 %) méně.

Nejvíce firemních bankrotů v přepočtu na 10 tisíc společností bylo v uplynulých 12 měsících vyhlášeno na Olomoucku (24) a v Moravskoslezském kraji (24). Nejméně potom na Královéhradecku (8). Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů na 10 tisíc podnikatelů vyhlášeno v Ústeckém kraji (107) a v Karlovarském kraji (103). Nejméně naopak v Praze (36).

Nejohroženějším odvětvím byly z pohledu firem doprava a skladování, kde bylo vyhlášeno 27 bankrotů na 10 tisíc společností, a ostatní činnosti s 24 bankroty. Mezi podnikateli šlo o dopravu a skladování, vyhlášeno zde bylo 67 bankrotů na 10 tisíc podnikatelů. Následovalo stavebnictví s 52 a ubytování a stravování s 46 bankroty.

Počet osobních bankrotů se v květnu zvýšil a byl druhý nejvyšší od poloviny loňského roku

V květnu bylo v České republice vyhlášeno 1 324 osobních bankrotů a podáno 1 368 návrhů na osobní bankrot. Počet osobních bankrotů se tak oproti dubnu zvýšil o 93 a počet návrhů na osobní bankrot se zvýšil o 205.

 „Přestože jde po letošním březnu o druhou nejvyšší hodnotu v posledních 12 měsících, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by počet osobních bankrotů měl výrazněji stoupat. To ostatně ukazuje i srovnání prvních pěti měsíců roku. Zatímco loni bylo během této doby vyhlášeno téměř 7 tisíc osobních bankrotů a v roce 2020 téměř 8 tisíc, letos šlo pouze o 6 248 osobních bankrotů,“ vysvětluje Věra Kameníčková.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (186), v Ústeckém kraji (163) a ve Středočeském kraji (126). Nejméně naopak na Karlovarsku (41) a na Vysočině (43).

Během posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno 14 868 osobních bankrotů, to je o 1 386 (9 %) méně než v předešlém období. Zároveň bylo podáno 15 074 návrhů na osobní bankrot, o 9 % méně než o rok dříve.

Počet osobních bankrotů se oproti předešlému období nejrychleji snížil na Vysočině, a to o 20 %. Následoval Jihomoravský kraj s poklesem o 18 %. Naopak v Karlovarském kraji jako v jediném z celé republiky počet osobních bankrotů vzrostl, a to o 6 %.

V průměru bylo v Česku vyhlášeno v posledních 12 měsících 14 osobních bankrotů na 10 tisíc obyvatel. Nejvíce v Ústeckém kraji (20), nejméně naopak na Vysočině (10).

 

 

 

Profil společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. je součástí celosvětové skupiny CRIF.

Poskytuje svým klientům aplikaci Cribis, která obsahuje informace o více než 10 milionech podnikatelských subjektů a fyzických osobách z České a Slovenské republiky čerpající z více než 43 informačních zdrojů.

Volitelným modulem aplikace Cribis je mezinárodní služba SkyMinder umožňující exportérům a dalším společnostem prověřování finančního zdraví, varovných informací a majetkových vazeb u více než 200 milionů společností z 230 zemí a území světa.

Společnost také poskytuje komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou iRating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností nebo také municipalit.

Společnost CRIF je zároveň organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací. Jejich prostřednictvím si zejména banky, stavební spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům CRIFCzech Credit Bureau zajišťuje i technický servis. Široké veřejnosti nabízí možnost získat úvěrovou zprávu na klientských centrech obou registrů a nově také prostřednictvím bezpečného on-line přístupu do webového portálu www.kolikmam.cz, díky kterému získá uživatel aktuální přehled o svých závazcích z pohodlí domova nebo kanceláře.

Zároveň provozuje registr finančních poradců ELIXIR, který nabízí komplexní data o profesní historii finančních poradců.

Nově také provozuje registr REPI sloužící pro sdílení platebních informací mezi jednotlivými členy, společnostmi, které poskytují svým klientům nějaký druh služby, založené na splátkách – půjčku, nákup na splátky, nebo nákup na fakturu s odloženou splatností. Registr je určen rovněž pro poskytovatele úvěrů, e-shopy, společnosti pronajímající nemovitosti, poskytující telekomunikační nebo datové služby a poskytovatele kabelových televizí.

Webový odkaz: www.crif.cz

Portál www.informaceofirmach.cz

Portál slouží k bezplatnému prověřování finanční výkonnosti, míry varovných informací a vlastnických vazeb u českých a slovenských firem. Obsahuje výběr obchodních informací o 4 milionech podnikatelských subjektů, které čerpá prostřednictvím profesionální aplikace Cribis z více než 40 hlavních informačních zdrojů. Na portálu si uživatel může zdarma prověřit sledovanou firmu z více hledisek. Kromě základních informací užitečných pro její identifikaci má uživatel po bezplatné registraci k dispozici také sadu varovných informací vztahujících se přímo k dané firmě anebo ke skupině společností napojených na vyhledanou firmu. Užitečnou pomůckou pro rychlé prověření podnikatelského rizika hledané firmy je barva vícezdrojového Semaforu Cribis ukazující míru vážnosti známých varovných informací k danému subjektu. Přehlednou orientaci o vazbách na vyhledanou firmu poskytnou uživatelům tabulkové přehledy subjektů napojených na danou firmu sestavené z několika desítek různých informačních zdrojů. Pro zjištění finanční situace hledané firmy je na portálu zveřejněn graf ukazující vývoj jejích tržeb a zisků nebo ztrát od roku 2011 do současnosti.

Webový odkaz: www.informaceofirmach.cz

Sodexo Zaměstnavatel roku 2022: Vítězové z Jihomoravského a Zlínského kraje

Letošní jubilejní 20. ročník ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku má za sebou poslední regionální akci. V úterý 7. června odpoledne se zástupci pořádajícího Klubu zaměstnavatelů a generálního partnera, kterým je společnost Sodexo Benefity, sešli se zástupci vítězných firem z Jihomoravského a Zlínského kraje v hotelu Buchlov pod stejnojmenným hradem.


„Dnešním dnem završil letošní ročník Zaměstnavatele roku regionální kola. Jsem nadšen, že jsme se se zástupci vítězných firem sešli právě zde, v srdci moravského Slovácka, kde na vás z každého koutu dýchá folklór a tradice,“ vyzdvihl výjimečnost lokality Daniel Čapek, generální ředitel Sodexo Benefity a připomněl, že předchozí dva ročníky negativně poznamenala opatření proti šíření covidu, která si mimo jiného vynutila i přesun vyhlašování vítězů do virtuálního prostoru. „Nyní je ale vše při starém a já věřím, že covid je už definitivně za námi. Firmy teď nicméně čelí ještě větším a náročnějším výzvám, ať už jde o raketový růst cen energií a pohonných hmot, problémy v dodavatelských řetězcích či v personální oblasti. Možná právě kvůli těmto těžkostem zaměstnavatelů v personální oblasti zaznamenal letošní ročník nárůst počtu účastníků, neboť si zaměstnavatelé ještě urgentněji uvědomují potřebu správné motivace zaměstnanců ve všech oblastech,“ zdůraznil Čapek.

 

„Jubilejní 20. ročník odstartoval krátce před tím, než vypukla válka na Ukrajině. Mnozí tradiční účastníci nás žádali o trpělivost s vyplněním údajů do soutěže, protože na přelomu února a března organizovali masivní humanitární podpory a řada z nich se musela nečekaně postarat o rodinné příslušníky desítek až stovek svých ukrajinských zaměstnanců,“ popsal letošní komplikovaný start Zaměstnavatele roku Pavel Hulák z Klubu zaměstnavatelů, který je organizátorem soutěže.

 

          
Ilustrační fota oceněných napříč ročníky, foto: Klub zaměstnavatelů

 

Přes všechny zmiňované komplikace se letos o titul ucházela řada firem, které se až dosud do soutěže nezapojovaly. „Ve většině krajů se objevili zcela noví účastníci. Mnozí z nich se navíc stali skokany roku a při premiérové účasti dosáhli na medailové umístění, nebo dokonce na vítězství ve svém kraji,“ neskrýval svou radost během vyhlášení výsledků Pavel Hulák a zmínil brněnskou softwarovou společnost SAP, jež získala první příčku v kategorii do 500 zaměstnanců. „Jako IT firma jsme měli v časech covidu velkou výhodu, že většinu procesů jsme už měli zdigitalizovanou, a tak jsme mohli pružně reagovat na obrovské výzvy posledních dvou let. To nám umožnilo soustředit se na urychlení interní transformace a nacházet nové způsoby, jak posílit komunikaci s kolegy, zlepšit jejich wellbeing a zefektivnit spolupráci mezi týmy ve virtuálním prostředí. V SAP se neustále snažíme našim kolegům vyjít vstříc, do budoucna se proto zaměříme i na hybridní formu práce,“ uvedl při přebírání ocenění Ladislav Kučera, HR ředitel SAP pro Českou republiku.

„Bodovali“ ovšem i tradiční účastníci. Ve Zlínském kraji se na první příčku v kategorii do 5000 zaměstnanců navrátil výrobce pneumatik Continental Barum s.r.o., za něhož ocenění přebíral Petr Dostál, ředitel personální divize. „Naše krásné umístění v soutěži Zaměstnavatel regionu je především uznáním pro všechny naše zaměstnance, protože právě na nich stojí všechno, co děláme a dokážeme. Zároveň je pro nás také velkou výzvou nadále pracovat na firemní kultuře a investovat do spokojenosti a rozvoje našich lidí.“ Při převzetí ceny popsal, jakým způsobem firma reagovala na turbulentní podmínky nedávné doby. „V posledních dvou náročných letech byla péče o naše zaměstnance spolu s otevřenou a citlivou komunikací jasnou prioritou. Nejdůležitější pro nás bylo, aby naši lidé věděli, že za nimi firma stojí a dělá vše pro to, aby jim poskytla jistotu práce, bezpečné pracovní podmínky i celkovou psychickou podporu. Udržení kvalifikovaných pracovníků bylo pro nás klíčovým a v dobách největšího omezení jsme naše zaměstnance podporovali vyplácením mzdových náhrad. Roky 2020 a 2021 obrátily náš způsob myšlení a práce vzhůru nohama. Třebaže je Continental už od roku 2017 průkopníkem mobilní a flexibilní práce, pandemie nám potvrdila, že adaptace nových pracovních forem je klíčovým aspektem pro udržení motivovaných a kvalifikovaných zaměstnanců. Právě flexibilita a rotace zaměstnanců mezi jednotlivými výrobními útvary nám pomohla zajistit chod výroby i celé organizace během nejnáročnějších měsíců pandemie a umožnila nám zkusit si, jak pružně i takto velká firma může reagovat. Naše úsilí být dobrým zaměstnavatelem po vzoru baťovské tradice tímto oceněním nekončí, ale je to závazek k tomu, abychom důsledně pokračovali na naší cestě být atraktivním a férovým zaměstnavatelem.“

 

I jubilejní 20. ročník má celkem sedm regionálních vyhlášení, vždy pro dva kraje současně, a vše vyvrcholí 14. června při celostátním finále, kdy kromě vyhlášení republikových vítězů budou uděleny i ceny v doprovodných kategoriích Cena personalistů za nejlepší HR projekt a Osobnost roku v oboru HR určené pro výjimečné individuality v oboru péče o lidské zdroje, které nominují účastníci regionálních setkání personalistů. Na celostátním finále bude letos už potřetí udělena také cena pro nejlépe hodnoceného zaměstnavatele očima samotných zaměstnanců ve spolupráci s Atmoskopem pod názvem Férový zaměstnavatel 2022 s dobrou atmosférou. „Vrcholem letošního ročníku bude mimořádné ocenění Zaměstnavatel desetiletí za období 2013–2022,“ zdůraznil na závěr Daniel Čapek.

 

Výsledky ocenění Sodexo Zaměstnavatel regionu v Jihomoravském a Zlínském kraji

 

Jihomoravský kraj

Kategorie do 500 zaměstnanců

 1. SAP ČR, spol. s r.o.
 2. Oncomed manufacturing a.s.
 3. Moravskoslezské cukrovary s.r.o.

 

Kategorie do 5000 zaměstnanců

 1. Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.
 2. AGROTEC GROUP - AGROTEC a.s., AGRI CS a.s., AGROTEC servis s.r.o.
 3. Notino, s.r.o.

 

Zlínský kraj

Kategorie do 500 zaměstnanců

 1. PSG Construction a.s.
 2. BENNON Group a. s.
 3. NAVOS, a.s.

 

Kategorie do 5000 zaměstnanců

 1. Continental Barum s.r.o.
 2. Česká zbrojovka a.s.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------Konec tiskové zprávy

O společnosti Sodexo Benefity

Sodexo je největším poskytovatelem zaměstnaneckých benefitů na českém trhu. Od roku 1992 v České republice nabízí firmám i institucím služby v oblastech zaměstnaneckých benefitů, motivačních programů a řešení pro veřejnou správu, ať už prostřednictvím elektronických karet a poukázek na stravování a volný čas, dárkových poukázek nebo systému na správu benefitů Cafeteria. Benefity Sodexo využívá 700 000 zaměstnanců a v největší benefitní síti je zapojeno více než 70 000 partnerů, u kterých je možné benefity uplatnit.

 

 

 

Sodexo Zaměstnavatel roku 2022: Vítězové z Prahy a Středočeského kraje

Letošní jubilejní 20. ročník ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku zná své první vítěze. V úterý 17. května odpoledne se zástupci pořádajícího Klubu zaměstnavatelů a generálního partnera, kterým je společnost Sodexo Benefity, sešli se zástupci vítězných firem z Prahy a Středočeského kraje. Slavnostní dekorování proběhlo v sídle společnosti PricewaterhouseCoopers ČR v Praze.


„Po dvou letech jsme se sešli tak, jak jsme byli zvyklí před pandemií. Tedy na jaře, naživo a bez omezení počtu účastníků,“ připomněl Daniel Čapek, generální ředitel Sodexo Benefity, že v roce 2021 a 2020 se výsledky vyhlašovaly vždy až na podzim a v řadě případů jen ve virtuálním prostoru. „Věřím, že covid je už definitivně za námi. Firmy teď nicméně čelí ještě větším a náročnějším výzvám, až už jde o raketový růst cen energií a pohonných hmot, problémy v dodavatelských řetězcích či v personální oblasti. Možná právě kvůli těmto těžkostem zaměstnavatelů v personální oblasti zaznamenal letošní ročník nárůst počtu účastníků, neboť si zaměstnavatelé ještě urgentněji uvědomují potřebu správné motivace zaměstnanců ve všech oblastech,“ zdůraznil Čapek.

 

 

„Jubilejní 20. ročník odstartoval krátce před tím, než vypukla válka na Ukrajině. Mnozí tradiční účastníci nás žádali o trpělivost s vyplněním údajů do soutěže, protože na přelomu února a března organizovali masivní humanitární podpory a řada z nich se musela nečekaně postarat o rodinné příslušníky desítek až stovek svých ukrajinských zaměstnanců,“ popsal letošní komplikovaný start Zaměstnavatele roku Pavel Hulák z Klubu zaměstnavatelů, který je organizátorem soutěže.

 

          
Ilustrační fota oceněných napříč ročníky, foto: Klub zaměstnavatelů

 

Přes všechny zmiňované komplikace se letos o titul ucházela řada firem, které se až dosud do soutěže nezapojovaly. „Ve většině krajů se objevili zcela noví účastníci. Mnozí z nich se navíc stali skokany roku a při premiérové účasti dosáhli na medailové umístění, nebo dokonce na vítězství ve svém kraji,“ neskrýval svou radost během vyhlášení výsledků Pavel Hulák a zmínil prvenství logistické společnosti DPD ve Středočeském kraji v kategorii do 5 000 zaměstnanců, pro niž byl letošní ročník premiérou. „Začátek koronakrize a uzavření kamenných obchodů způsobilo, že většina lidí začala nakupovat online a my rozváželi tolik balíků, jako běžně ve vánoční sezóně. Na ni se ale připravujeme několik měsíců dopředu a tuto situaci jsme museli vyřešit v řádu dní,“ řekl Miloš Malaník, generální ředitel DPD a zmínil opatření, která společnost   zavedla: „Navýšili jsme tedy okamžitě počet kurýrů i zaměstnanců na depech a s předstihem jsme zaváděli mnoho ochranných opatření na ochranu našich zaměstnanců, ale i zákazníků. Do toho se nám navíc souběžně podařilo integrovat společnost Geis Parcel. Proto jsme rádi, že jsme to zvládli - především díky obrovské flexibilitě, která je DPD vlastní. Dokázali jsme se týmově semknout, což dlouhodobě podporujeme i naší firemní kulturou.“

 

„Bodovali“ ovšem i tradiční účastníci. V hlavním městě obhájila 1.  místo v kategorii do 5 000 zaměstnanců společnost Vodafone. „Před dvěma lety jsme si u některých pozic ani nedovedli představit, že je možné je vykonávat na dálku a v tomto ohledu nám covid otevřel oči. Téměř přes noc jsme dokázali 95 procent našich zaměstnanců převést na práci z domova. Flexibilitu si chceme zachovat i do budoucna, cílíme na 3 dny práce týdně z domova a 2 z kanceláře, protože spolupráce je důležitá a osobní kontakt je v některých případech ta nejlepší forma,“ zdůraznil při přebírání ocenění Jakub Lisner z Vodafonu a doplnil: „Pyšní jsme hlavně na náš program Future Ready Leaders, který pomohl téměř 300 manažerům lépe zvládnout náhlé změny, pracovat s nejistotou a balancovat řízení výkonu s péčí o duševní a fyzické zdraví své i týmu. Už rok také veškerá pracovní místa nabízíme i na částečný úvazek, což oceňují nejen maminky, ale třeba i programátoři.“

 

I jubilejní 20. ročník bude mít celkem sedm regionálních vyhlášení, vždy pro dva kraje současně, a vše vyvrcholí 14. června při celostátním finále, kdy kromě vyhlášení republikových vítězů budou uděleny i ceny v doprovodných kategoriích Cena personalistů za nejlepší HR projekt a Osobnost roku v oboru HR určené pro výjimečné individuality v oboru péče o lidské zdroje, které nominují účastníci regionálních setkání personalistů. Na celostátním finále bude letos už potřetí udělena také cena pro nejlépe hodnoceného zaměstnavatele očima samotných zaměstnanců ve spolupráci s Atmoskopem pod názvem Férový zaměstnavatel 2022 s dobrou atmosférou. „Vrcholem letošního ročníku bude mimořádné ocenění Zaměstnavatel desetiletí za období 2013–2022,“ zdůraznil na závěr Daniel Čapek.

 

Výsledky ocenění Sodexo Zaměstnavatel regionu v Hlavní město Praha a Středočeském kraji:

 

Hlavní město Praha:

Do 500 zaměstnanců

 1. místo

Shell Czech Republic a.s.

 1. místo

SAZKA a.s.

 1. místo

Aspironix s.r.o.

 

Do 5 000 zaměstnanců

 1. místo

Vodafone Czech Republic, a.s.

 1. místo

Zásilkovna s.r.o.

 1. místo

Raiffeisenbank a. s.

 

Nad 5 000 zaměstnanců

 1. místo

ČEZ, a.s.

 1. místo

Česká spořitelna, a.s.

 1. místo

Komerční banka, a.s.

 

Středočeský kraj:

 

Do 500 zaměstnanců

 1. místo

THIMM Obaly, k. s.

 

Do 5 000 zaměstnanců

 1. místo

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD)

 1. místo

VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s.

 1. místo

Valeo Výměníky Tepla s.r.o.

 

Nad 5 000 zaměstnanců

 1. místo

ŠKODA AUTO a.s.

 

O společnosti Sodexo Benefity

Sodexo je největším poskytovatelem zaměstnaneckých benefitů na českém trhu. Od roku 1992 v České republice nabízí firmám i institucím služby v oblastech zaměstnaneckých benefitů, motivačních programů a řešení pro veřejnou správu, ať už prostřednictvím elektronických karet a poukázek na stravování a volný čas, dárkových poukázek nebo systému na správu benefitů Cafeteria. Benefity Sodexo využívá 700 000 zaměstnanců a v největší benefitní síti je zapojeno více než 70 000 partnerů, u kterých je možné benefity uplatnit.

Nová síť balíkových center na Slovensku

Na Slovensku zahájila provoz nová síť výdejních a podacích míst pro balíky do 50 kg, kterou pod názvem Balíkové Centrá provozuje skupina 123kuriér/123kurýr.

Skupina 123kuriér/123kurýr se prezentuje jako kurýr pro všechny. Zajišťuje přepravu balíkových zásilek ve své vlastní přepravní síti. Ta pokrývá celé česko-slovenském území a v jejím rámci je možné zasílat balíky do 50 kg s doručením do 24 hodin. Skupina si zakládá na profesionalitě a spolehlivosti a rozšiřuje průběžně svoje služby tak, aby plnila svou roli oblíbeného partnera pro firmy i soukromé osoby.

 

Na Slovensku aktuálně rozšířila servis o tzv. Balíkové Centrá. Je to jednotná dynamická síť výdejních a podacích míst pro zásilky do 50 kg, která fungují v provozovnách smluvních partnerů. Provozovny musí splňovat přesně stanovené podmínky, které zahrnují například velmi dobrou přístupnost a stabilní otevírací dobu. Skupina dodává partnerům technické vybavení, a hlavně zajišťuje proškolení jejich zaměstnanců. „Častou otázkou je, proč zřizujeme Balíkové Centrá a ne boxy, když jsou jednodušeji obsluhovatelné a jejich provoz je ekonomicky méně náročný. Víte, máme širokou zákaznickou skupinu v oblasti B2C (zasílání firemních balíků soukromým osobám) a C2C (doručování balíků mezi soukromými osobami), které tak vycházíme vstříc. Jedná se o poradenství, pomoc při odeslání zásilky, zadání dobírky, kontrole při vyzvedávání, no prostě o lidský kontakt. Proto naše smluvní partnery školíme, mimo perfektního zvládnutí technické stránky procesu, také v oblasti komunikace s našimi zákazníky. Na druhou stranu nijak neovlivňujeme zákazníky, kteří upřednostňují on-line zadání v naší aplikaci, “ vysvětluje Naďa Bohinská, Head of marketing skupiny 123kuriér/123kurýr. Balíkové Centrá najdete v současné době ve všech městech na Slovensku. „Síť chceme rozšiřovat podle aktuální potřeby a analýzy poptávky po této službě. Plánujeme také její rozšíření na území České republiky,“ dodává Naďa Bohinská.

 

Foto: 123kuriér/123kurýr

Více informací na: www.123kuryr.cz

 

123 kurýr v České republice

Společnost 123Kuryr, s.r.o. zahájila svou činnost v České republice na podzim roku 2021. Je dceřinou společností úspěšné slovenské firmy 123Kurier, s.r.o., která provozuje kurýrní službu jako rodinnou firmu se slovenským zázemím a bez účasti zahraničních investorů již od roku 2012. Její hlavní činností bylo původně zejména propojování firemních i soukromých zákazníků s logistickými společnostmi na Slovensku, v České republice a v Maďarsku.

Začátkem roku 2020 majitelé přijali rozhodnutí vytvořit unikátní projekt s vlastní logistickou infrastrukturou se specializací na dopravu balíků do 50 kg pro všechny klienty, kteří se nechtějí vázat smlouvou.

Založením dceřiné společnosti 123Kuryr, s.r.o. rozšířili vlastní přepravní síť na území České republiky a poskytují tak komplexní služby balíkové logistiky ve vysoké kvalitě na celém česko-slovenském území.

Chybí nejen nová auta, z trhu začínají mizet už i zánovní ojetiny

Meziročně ubylo z české nabídky přes 3 300 zánovních vozů do čtyř let stáří

V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo meziročně ze středoevropské nabídky 9 500 zánovních ojetin do čtyř let stáří a 50 000 najetých kilometrů. Největší propad o 6 000 aut je v Polsku (25 448 aut), 3 300 jich ubylo v Česku (20 363 aut), pouze na Slovensku zůstala nabídka prakticky na stejné úrovni (6 739 aut). Celkem bylo za letošní první tři měsíce v nabídkách inzertních serverů 52 550 vozů oproti loňským 62 049. Trend tak se zpožděním navazuje na již dva roky trvající problémy výrobců nových vozů, které po covidových problémech významně zasáhly problémy s dodávkami dílů z válkou zmítané Ukrajiny a uzavření výrobních závodů v Ruské federaci. Vyplývá to z analýzy trhu Barometr ojetých vozů, kterou pravidelně provádí společnost AURES Holdings, provozovatel sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna.

 

Obecně sice nabídka ojetých vozů na tuzemském trhu meziročně i meziměsíčně mírně rostla, ale to se týká zejména starších vozů, kterých se ze západních zemí v současné době dováží nejvíce od roku 2008 . U zánovních aut, kterými zákazníci dosud nahrazovali výpadky v dodávkách těch nových, se s určitým odstupem začíná projevovat nedostatek stejně, jako na primárním trhu. Tím, že nejsou nová auta, tak pochopitelně nemohou v dostatečné míře vznikat ani ta zánovní. To je jeden z důvodů, proč medián ceny u mladých ojetin jen za poslední rok vzrostl víc jak o čtvrtinu,“ říká Luboš Vorlík, výkonný ředitel autocenter AAA AUTO a Mototechna v České republice. Ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím vzrostla mediánová cena zánovních aut v tuzemsku o 136 000 korun (26,2 %) na letošních 655 000 korun, v Polsku o 27 306 PLN (32,4 %) na letošních 111 506 PLN (585 680 CZK) a na Slovensku o 4 010 EUR (18,7%) na současných 25 500 EUR (622 733).

 

Nejčastěji nabízenou značkou zánovních aut na českém trhu byla v prvním kvartálu Škoda se 7 094 vozy různých modelů, stejně tak na Slovensku (1 166 aut). V Polsku u zánovních aut vedla Toyota s 2 363 vozy. V Česku následoval Volkswagen s 1 544 auty, třetí místo obsadil Mercedes-Benz s 1 179 nabízenými ojetinami. Tachometr nabízených aut nejčastěji ukazoval hodnotu 17 552 km. Meziročně přibylo v nabídce 300 vozů (41 %) s hybridním pohonem a 203 vozů (86,4 %) s čistě elektrickým pohonem. Mezi zánovními auty bylo nejvíce těch s karoserií SUV, následovaly hatchbacky a kombíky. Mezi SUV se na prvních třech místech pohybovaly škodovácké modely Kodiaq, Karoq a Kamiq.

 

I na home office je třeba si zachovat pracovní návyky, říká ředitel Algotechu František Zeman

Ještě před dvěma lety se většina zaměstnavatelů obávala nabízet home office jako běžný způsob práce pro své zaměstnance. Práci z domova vnímali spíše jako benefit pro úzkou skupinu lidí a ani ti jej nemohli využívat příliš často. „Myslím, že pandemie mnoha firmám otevřela oči a ukázala, že home office může být zcela běžnou součástí našich pracovních životů,“ říká František Zeman, generální ředitel společnosti Algotech.

 

Technický pokrok umožňuje plynulou práci z domova už roky. Proč se k němu zaměstnavatelé dlouho stavěli odmítavě?

Řekl bych, že velká část zaměstnavatelů se bála ztráty kontroly nad svými zaměstnanci. Ten klasický styl, kdy sedí lidé v kanceláři od pondělí do pátku a mají pevnou pracovní dobu, je historicky zakořeněný a v určitých ohledech i jednodušší, protože jsou všichni pohromadě. Když potřebuji něco vyřešit s kolegou, udělám pár kroků a můžeme se osobně nad tématem pobavit, což je fajn. Na druhou stranu ale většinu agendy kancelářských pozic skutečně lze dělat na dálku odkudkoliv, nástrojů je na to opravdu dost.

V březnu roku 2020 se situace bez varování změnila a firmy na home office musely přejít, ať chtěly, nebo ne. Obával jste se tak razantní změny?

Když se na to teď koukám zpětně, tak musím říci, že prvních čtrnáct dnů jsem vůbec nevěděl, do jaké peřeje jsme vpluli a hlavně jak ta peřej skončí. Ale velmi rychle se ukázalo, že home office pro celou firmu není žádný problém. Chvíli nám trvalo, než jsme si zvykli na to, jakým způsobem máme fungovat, bylo také třeba některé kolegy vybavit potřebnou technikou, trochu ohladit využití technologií. Ale jinak šel celý přechod opravdu hladce. Adoptovali jsme jej a po pár měsících už vůbec nevnímali, že pracujeme v režimu z domova. Pomohlo nám i to, že nejsem nedůvěřivý a věděl jsem, že naši zaměstnanci přechod zvládnou a že se nebudou před prací doma schovávat.

Co je podle vás při přechodu na home office nejdůležitější?

Jednoznačně zodpovědnost pracovníků, důvěra zaměstnavatele a nastavené technologické a hodnotové prostředí dané společnosti. Znamená to, že zaměstnanci musí být pravidelně v kontaktu se všemi, se kterými při běžné pracovní činnosti přicházejí do kontaktu v kanceláři. Důležité také je, aby měla firma vybudovanou kulturu, kde je možné například připojovat se na společné porady na dálku prostřednictvím videokonferencí, přistupovat zabezpečeně do interních systémů a kontrolovat využívání firemních prostředků. Je potřeba nastavit jasná pravidla a principy, jinak nebude systém práce na dálku fungovat a nebude možné pracovníky řídit, kontrolovat a zároveň od nich získávat zpětnou vazbu.

Pro zaměstnance byla náhlá změna mnohdy zatěžkávací zkouškou, byty a domy se najednou musely změnit v kanceláře. Co by člověk při práci z domova neměl opomenout?

Myslím si, že jednou z těch nejdůležitějších věcí je funkční technika. Bez ní prostě home office nelze dělat. Zaměstnanci nesmí mít problémy s kamerou, mikrofonem, internetem a podobně. Zároveň by měli mít kameru na takovém místě, aby se lidem, s nimiž mají videokonferenci, dívali do očí. Další podstatnou věcí je to, aby se člověk ve své domácí kanceláři cítil dobře a pokud to jen trochu jde, aby ho nikdo nerušil. Vím, že mnoho lidí doma bojuje s prostorem, takže si nemohou udělat svou pracovnu, ale alespoň pracovní kout by mít měli. Je důležité se o svůj pracovní prostor starat, aby tam nebyl nepořádek. A opravdu klíčovou věcí je udržování pracovních návyků. To znamená, že i když třeba online schůzky začínají až po deváté hodině, je dobré vstát ve stejný čas, jako kdyby jel člověk do kanceláře. Ačkoli se to zdá nepodstatné, člověk by se měl také převléknout a nepracovat takzvaně v pyžamu. To je důležité právě pro to, abychom přesvědčili hlavu, že „jdeme do práce“ a nemáme dovolenou. Zkrátka a dobře, je třeba dodržovat veškeré návyky, které člověk má, když normálně chodí do práce mimo domov. Člověk musí mít na home office stále stejný rytmus a musí dokázat udržet řád, i když je to těžké a všichni s tím občas bojujeme. A poslední věcí je pak již zmiňovaná intenzivnější komunikace, protože zaměstnanci prací doma ztrácejí osobní kontakt třeba u kávy či oběda. I proto je dobré si s kolegy pravidelně volat.

Jaké nástroje by měl zaměstnanec mít k dispozici, aby mohl z domova pracovat opravdu efektivně?

Úplným základem je dostupnost všech dat a aplikací, které potřebuje ke své práci. I proto je vhodné mít všechno v cloudu, do nějž se člověk může připojit opravdu odkudkoliv. Řekl bych, že to byla právě cloudizace poskytování informatiky, která výrazně pomohla k překonání pandemie ve firmách, protože když podniky provozovaly svoje systémy izolovaně takzvaně u sebe, měly často velký problém s nedostupností dat. Aby byla data v takovém případě dostupná, firmy by musely investovat do správy zabezpečení, což zejména na začátku pandemie nebylo možné. Podle mě je tedy alfou a omegou spolehlivé sdílení dat a aplikací, ať už se jedná o dokumenty, na kterých spolupracuji s kolegy, nebo přístupy do jakéhokoliv informačního systému, speciálních grafických programů a podobně. Nesmírně důležitým bodem je pak i funkční komunikační software, těch osvědčených platforem je několik a je z čeho vybírat.

Má vedoucí týmu či jiný nadřízený nějaké nástroje, jejichž pomocí by mohl kontrolovat práci svých podřízených dle hesla „důvěřuj, ale prověřuj“? 

Určitě ano, možností má několik. Prvním krokem je vytvoření vhodných technologických podmínek, například lze využívat cloudových služeb. Dále je nutné si definovat standardy pro práci na dálku, nastavit jasná pravidla a kontrolní mechanismy pro možnost řízení, což znamená třeba pravidelné ranní porady k organizaci dne a k úkolům. Řízení režimu a způsobu vyhodnocení efektivity práce na dálku je spíše závislé na dodržování těchto jasně definovaných pravidel. Pokud bude mít například vedoucí každé ráno krátkou poradu k organizaci dne, je jasné, že se daný pracovník musí přihlásit a začít pracovat, stejně tak funguje i účast na jiných týmových a projektových poradách. Aktivitu pracovníků při vzdáleném připojení lze sice do určité míry sledovat pro účely ověření evidence pracovního výkonu, nejde ale o kvalitativní hodnocení, spíše pouze konstatování stavu.

 

Foto: Algotech

Více informací na www.algotech.cz

 

Algotech

Česká společnost Algotech se už 25 let řadí mezi průkopníky nových technologií. Svými výsledky patří v Česku mezi přední firmy oboru ICT. Nabídka služeb Algotechu je postavena na několika základních pilířích. Tím prvním jsou cloudové služby. Ve svém vlastním datovém centru nedaleko Prahy spravuje Algotech petabyty zákaznických dat a tisíce serverů. Díky tomu společnost garantuje uložení i pohyb dat výlučně na území Česka. Dalším pilířem Algotechu jsou řešení pro call centra. Krom toho se Algotech zabývá systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a podnikovými informačními systémy (ERP). Algotech nabízí svým klientům také vývoj softwarů na zakázku. Celou nabídku služeb a produktů podporuje unikátní pracoviště ServiceDesku, které je dostupné v českém i anglickém jazyce 24/7. V rámci oboru IT i mimo něj odbornost společnosti pokrývá témata kyberbezpečnosti, digitalizace a ochrany osobních údajů včetně GDPR. Mezi klienty Algotechu patří například Komerční banka, Škoda Auto, Český rozhlas, Toyoda Gosei, Moneta Money Bank, Raiffeisen Bank a další. Služby jsou však vhodné i pro menší a středně velké firmy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha