Přihlásit
header 1000 kapital

I na home office je třeba si zachovat pracovní návyky, říká ředitel Algotechu František Zeman

Ještě před dvěma lety se většina zaměstnavatelů obávala nabízet home office jako běžný způsob práce pro své zaměstnance. Práci z domova vnímali spíše jako benefit pro úzkou skupinu lidí a ani ti jej nemohli využívat příliš často. „Myslím, že pandemie mnoha firmám otevřela oči a ukázala, že home office může být zcela běžnou součástí našich pracovních životů,“ říká František Zeman, generální ředitel společnosti Algotech.

 

Technický pokrok umožňuje plynulou práci z domova už roky. Proč se k němu zaměstnavatelé dlouho stavěli odmítavě?

Řekl bych, že velká část zaměstnavatelů se bála ztráty kontroly nad svými zaměstnanci. Ten klasický styl, kdy sedí lidé v kanceláři od pondělí do pátku a mají pevnou pracovní dobu, je historicky zakořeněný a v určitých ohledech i jednodušší, protože jsou všichni pohromadě. Když potřebuji něco vyřešit s kolegou, udělám pár kroků a můžeme se osobně nad tématem pobavit, což je fajn. Na druhou stranu ale většinu agendy kancelářských pozic skutečně lze dělat na dálku odkudkoliv, nástrojů je na to opravdu dost.

V březnu roku 2020 se situace bez varování změnila a firmy na home office musely přejít, ať chtěly, nebo ne. Obával jste se tak razantní změny?

Když se na to teď koukám zpětně, tak musím říci, že prvních čtrnáct dnů jsem vůbec nevěděl, do jaké peřeje jsme vpluli a hlavně jak ta peřej skončí. Ale velmi rychle se ukázalo, že home office pro celou firmu není žádný problém. Chvíli nám trvalo, než jsme si zvykli na to, jakým způsobem máme fungovat, bylo také třeba některé kolegy vybavit potřebnou technikou, trochu ohladit využití technologií. Ale jinak šel celý přechod opravdu hladce. Adoptovali jsme jej a po pár měsících už vůbec nevnímali, že pracujeme v režimu z domova. Pomohlo nám i to, že nejsem nedůvěřivý a věděl jsem, že naši zaměstnanci přechod zvládnou a že se nebudou před prací doma schovávat.

Co je podle vás při přechodu na home office nejdůležitější?

Jednoznačně zodpovědnost pracovníků, důvěra zaměstnavatele a nastavené technologické a hodnotové prostředí dané společnosti. Znamená to, že zaměstnanci musí být pravidelně v kontaktu se všemi, se kterými při běžné pracovní činnosti přicházejí do kontaktu v kanceláři. Důležité také je, aby měla firma vybudovanou kulturu, kde je možné například připojovat se na společné porady na dálku prostřednictvím videokonferencí, přistupovat zabezpečeně do interních systémů a kontrolovat využívání firemních prostředků. Je potřeba nastavit jasná pravidla a principy, jinak nebude systém práce na dálku fungovat a nebude možné pracovníky řídit, kontrolovat a zároveň od nich získávat zpětnou vazbu.

Pro zaměstnance byla náhlá změna mnohdy zatěžkávací zkouškou, byty a domy se najednou musely změnit v kanceláře. Co by člověk při práci z domova neměl opomenout?

Myslím si, že jednou z těch nejdůležitějších věcí je funkční technika. Bez ní prostě home office nelze dělat. Zaměstnanci nesmí mít problémy s kamerou, mikrofonem, internetem a podobně. Zároveň by měli mít kameru na takovém místě, aby se lidem, s nimiž mají videokonferenci, dívali do očí. Další podstatnou věcí je to, aby se člověk ve své domácí kanceláři cítil dobře a pokud to jen trochu jde, aby ho nikdo nerušil. Vím, že mnoho lidí doma bojuje s prostorem, takže si nemohou udělat svou pracovnu, ale alespoň pracovní kout by mít měli. Je důležité se o svůj pracovní prostor starat, aby tam nebyl nepořádek. A opravdu klíčovou věcí je udržování pracovních návyků. To znamená, že i když třeba online schůzky začínají až po deváté hodině, je dobré vstát ve stejný čas, jako kdyby jel člověk do kanceláře. Ačkoli se to zdá nepodstatné, člověk by se měl také převléknout a nepracovat takzvaně v pyžamu. To je důležité právě pro to, abychom přesvědčili hlavu, že „jdeme do práce“ a nemáme dovolenou. Zkrátka a dobře, je třeba dodržovat veškeré návyky, které člověk má, když normálně chodí do práce mimo domov. Člověk musí mít na home office stále stejný rytmus a musí dokázat udržet řád, i když je to těžké a všichni s tím občas bojujeme. A poslední věcí je pak již zmiňovaná intenzivnější komunikace, protože zaměstnanci prací doma ztrácejí osobní kontakt třeba u kávy či oběda. I proto je dobré si s kolegy pravidelně volat.

Jaké nástroje by měl zaměstnanec mít k dispozici, aby mohl z domova pracovat opravdu efektivně?

Úplným základem je dostupnost všech dat a aplikací, které potřebuje ke své práci. I proto je vhodné mít všechno v cloudu, do nějž se člověk může připojit opravdu odkudkoliv. Řekl bych, že to byla právě cloudizace poskytování informatiky, která výrazně pomohla k překonání pandemie ve firmách, protože když podniky provozovaly svoje systémy izolovaně takzvaně u sebe, měly často velký problém s nedostupností dat. Aby byla data v takovém případě dostupná, firmy by musely investovat do správy zabezpečení, což zejména na začátku pandemie nebylo možné. Podle mě je tedy alfou a omegou spolehlivé sdílení dat a aplikací, ať už se jedná o dokumenty, na kterých spolupracuji s kolegy, nebo přístupy do jakéhokoliv informačního systému, speciálních grafických programů a podobně. Nesmírně důležitým bodem je pak i funkční komunikační software, těch osvědčených platforem je několik a je z čeho vybírat.

Má vedoucí týmu či jiný nadřízený nějaké nástroje, jejichž pomocí by mohl kontrolovat práci svých podřízených dle hesla „důvěřuj, ale prověřuj“? 

Určitě ano, možností má několik. Prvním krokem je vytvoření vhodných technologických podmínek, například lze využívat cloudových služeb. Dále je nutné si definovat standardy pro práci na dálku, nastavit jasná pravidla a kontrolní mechanismy pro možnost řízení, což znamená třeba pravidelné ranní porady k organizaci dne a k úkolům. Řízení režimu a způsobu vyhodnocení efektivity práce na dálku je spíše závislé na dodržování těchto jasně definovaných pravidel. Pokud bude mít například vedoucí každé ráno krátkou poradu k organizaci dne, je jasné, že se daný pracovník musí přihlásit a začít pracovat, stejně tak funguje i účast na jiných týmových a projektových poradách. Aktivitu pracovníků při vzdáleném připojení lze sice do určité míry sledovat pro účely ověření evidence pracovního výkonu, nejde ale o kvalitativní hodnocení, spíše pouze konstatování stavu.

 

Foto: Algotech

Více informací na www.algotech.cz

 

Algotech

Česká společnost Algotech se už 25 let řadí mezi průkopníky nových technologií. Svými výsledky patří v Česku mezi přední firmy oboru ICT. Nabídka služeb Algotechu je postavena na několika základních pilířích. Tím prvním jsou cloudové služby. Ve svém vlastním datovém centru nedaleko Prahy spravuje Algotech petabyty zákaznických dat a tisíce serverů. Díky tomu společnost garantuje uložení i pohyb dat výlučně na území Česka. Dalším pilířem Algotechu jsou řešení pro call centra. Krom toho se Algotech zabývá systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a podnikovými informačními systémy (ERP). Algotech nabízí svým klientům také vývoj softwarů na zakázku. Celou nabídku služeb a produktů podporuje unikátní pracoviště ServiceDesku, které je dostupné v českém i anglickém jazyce 24/7. V rámci oboru IT i mimo něj odbornost společnosti pokrývá témata kyberbezpečnosti, digitalizace a ochrany osobních údajů včetně GDPR. Mezi klienty Algotechu patří například Komerční banka, Škoda Auto, Český rozhlas, Toyoda Gosei, Moneta Money Bank, Raiffeisen Bank a další. Služby jsou však vhodné i pro menší a středně velké firmy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na trhu práce převládá optimismus, ale výroba začíná nábory brzdit

Společnost ManpowerGroup Česká republika  zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro první čtvrtletí roku 2022.

 

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí 2022 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 505 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2022 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

 

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2022 opatrně optimistické náborové plány. 36 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 23 % předpovídá jejich snížení a 35 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2022 hodnotu +13 %.

 

„I přes další vlnu pandemie a její nejasný konec optimismus na trhu práce nadále převládá. Více firem plánuje své zaměstnance nabírat než propouštět. Zvyšují se ale extrémy jak v porovnání mezi sektory, tak i mezi jednotlivými firmami stejného oboru. Předchozí desetiletí relativního klidu a stability napříč všemi trhy vystřídalo období velkých turbulencí.  Pandemie zásadně proměnila jak tržní prostředí, tak i způsob práce, nábory a řízení zaměstnanců. Nejvíce se chystají nabírat zaměstnavatelé v sektoru bankovnictví, finance, pojišťovnictví a nemovitosti. Dále v sektoru IT, telekomunikace a média, společně se sektorem velkoobchodu a maloobchodu. Nicméně nejvýznamnější sektor z hlediska zaměstnanosti zpracovatelský průmysl svá očekávání prudce přehodnotil na mírný pesimismus,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

 

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v osmi z 11 odvětví očekávají pro příští čtvrtletí nárůst počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány hlásí odvětví Bankovnictví, finance, pojištění a nemovitosti s Indexem +50 % (64 % nabírá a 14 %propouští). Zaměstnavatelé v odvětví IT, technologie, komunikace a média a Velkoobchod a maloobchod hlásí povzbudivé náborové plány s Indexem +25 % (43 % nabírá,18 % propouští), následovány odvětvím Ostatní služby s +19 % (35 % nabírá, 16 % propouští). Nejslabší hodnotu Indexu vykazuje odvětví Neziskový sektor, a to -25 % (17 % nabírá, 42 % propouští), negativní hodnoty má i Zpracovatelský průmysl s indexem -2 % (32 % nabírá, 34 % propouští).

 

Porovnání organizací podle velikosti

Zaměstnavatelé ve všech čtyřech kategoriích očekávají v příštím čtvrtletí zvyšování počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány hlásí střední organizace s 50–250 zaměstnanci s Indexem +19 %. Velké organizace vykazují optimistický Index +14 %. Mikro organizace vykazují Index +13 % a malé organizace Index +7 %.

 

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech jsou optimističtí, nejvíce pak v Praze s Indexem +23 % (40 % nabírá a 17 % propouští), Index na Moravě a ve Slezsku dosahuje hodnoty +13 % a v Čechách 3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index v Praze a na Moravě a ve Slezsku posílil o 6 procentních bodů, a v Čechách oslabil o 4 procentní body. V regionech mimo Prahu je sice vysoké procento firem, které plánuje zvyšovat počty zaměstnanců, ale zároveň je zde i velké množství firem s opačnými záměry a výsledný Index je tak poměrně nízký.

 

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro první čtvrtletí 2022 ukazují, že na základě sezonně očištěných dat očekávají v nadcházejícím čtvrtletí zaměstnavatelé ve všech 40 sledovaných zemích a oblastech nárůst počtu zaměstnanců. Nejsilnější náborové plány na příští tři měsíce jsou hlášeny v Brazílii, Peru, Indii, Irsku a Nizozemsku. Oproti tomu nejslabší náborové plány vykazuje Japonsko, Singapur, Tchaj-wan a Česká republika. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány posilují ve 36 ze 40 zemí a oblastí, zatímco oslabují ve čtyřech, včetně USA, Japonska, Tchaj-wanu a Francie. V meziročním srovnání Index posiluje ve 38 zemích a oblastech, ale oslabuje ve dvou (Singapur a Tchaj-wan).

 

 

Vliv pandemie covidu-19 na zaměstnavatele, způsob práce a vyžadovaná interní opatření

 

Jaká opatření zvažují zaměstnavatelé přijmout pro přítomnost zaměstnanců na pracovišti

Celých 26 % zaměstnavatelů plánuje, že bude v interní komunikaci zdůrazňovat výhody očkování, ale nebude zavádět jeho povinnost. Zároveň 24 % zaměstnavatelů uvádí, že bude vyžadovat u některých profesí doklad o plném očkování. To však u všech pozic zavede jako podmínku 20 % zaměstnavatelů. Doklad o přeočkování plánuje kontrolovat 15 % zaměstnavatelů. Stejný počet zaměstnavatelů nebude zavádět žádná opatření a ponechá rozhodnutí na jednotlivcích. Jedenáct procent plánuje pozitivně motivovat své zaměstnance k očkování například formou benefitů nebo bonusů.

 

Do jaké míry umožní firmy lidem pracovat z domova

15 % zaměstnavatelů umožní zaměstnancům plný homeoffice, 24 % 3 a více dní v týdnu, 24 % maximálně 2 dny a 30 % zaměstnavatelů bude trvat na plné přítomnosti na pracovišti.

 

Nejvyšší míru vzdálené práce umožňují zaměstnavatelé u IT pozic. 23 % zaměstnavatelů těmto zaměstnancům umožní plný homeoffice, ale například u IT pozic v sektoru IT je to 34 % firem a u IT pozic v bankovnictví 33 %. Naopak plnou přítomnost na pracovišti firmy přirozeně vyžadují nejvíce u výrobních pozic a u profesí s přímým kontaktem se zákazníky.

 

 

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 8. března 2022.

O průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“

 

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování plánů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 40 zemí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce pro 1. kvartál roku 2022 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 505 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v prvním čtvrtletí 2022 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

 

Průzkum probíhá již 60 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup Index trhu práce je založen na dotazování téměř 40 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 40 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

 

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce nyní probíhá v těchto 40 zemích a oblastech světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Francie, Finsko, Guatemala, Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Velká Británie a Spojené státy americké.

 

Více informací o průzkumu a detailní výsledky všech zemí najdete na stránkách manpowergroup.com/workforce-insights/ nebo na manpowergroup.cz/pruzkumy/

 

O společnosti ManpowerGroup

Společnost ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) je téměř 70 let světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina společností ManpowerGroup, fungující pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management®, pomáhá klientům ve více než 75 zemích a oblastech zlepšit výkonnost jejich pracovníků, a to již více než 70 let. ManpowerGroup byla v roce 2021 již podvanácté jmenována jednou ze světových nejetičtějších společností, a posílila tím svoji pozici jako nejdůvěryhodnější společnost ve svém oboru.

ManpowerGroup v České republice

V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2020, díky své síti 35 poboček, ManpowerGroup našel pro 1200 klientů 24 000 nových zaměstnanců.

Představenstvo J&T BANKY posílil Jan Kotek

Jan Kotek, ředitel úvěrových obchodů J&T Banky, se od počátku letošního roku stal členem jejího představenstva. V nové roli bude zodpovídat za rozvoj a růst korporátního bankovnictví, tak aby i nadále byla banka schopná nabízet atraktivní úvěrové produkty s důrazem na flexibilitu, individuální přístup ke klientovi a splňovala zároveň veškeré podmínky dynamického tržního a regulatorního prostředí.

Úkolem Kotka v nové pozici bude také nalézat na poli korporátního bankovnictví synergie s dalšími společnostmi ve skupině J&T FINANCE GROUP SE, zejména s činností společnosti J&T Mezzanine, která poskytuje mezaninové financování jako doplněk k bankovním úvěrům. 

Jan Kotek pracuje v J&T Bance od roku 2010, kdy přišel z poradenské společnosti PwC a nastoupil na pozici ředitele kreditních rizik. V rámci bankovního holdingu zastával v letech 2012–2014 také pozici člena představenstva slovenské 365.banky zodpovědného za řízení rizik, později se věnoval risku a financím v samotné skupině J&T FINANCE GROUP SE.

J&T BANKA, privátní banka úspěšných:

Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch úspěšných, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Na majetek se díváme komplexně. Nabízíme služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby našich klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a delší časový horizont. Ochraňují majetek nejen před ekonomickými vlivy, ale i proti legislativním změnám a životnímu běhu. Zahrnují multigenerační správu majetku a nástupnictví, investiční poradenství, obchodování s cennými papíry, správu a strukturování majetku či služby life-style managementu. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO, J&T Banka d.d. v Chorvatsku a slovenská Poštová banka. Více informací na: www.jtbank.cz

S Anytime na hory. Na otočku na Monínec a Ještěd, na celý víkend do Krkonoš, Krušných hor či na Šumavu

Zatím to vypadá, že letošní zima je bohatá na sněhovou nadílku, což zajisté ocenění všichni milovníci zimních radovánek. A o to více, když byly loni uzavřeny lyžařské vleky a areály, takže mnoho lyžařů a snowboardistů je letošní sezónu o to více natěšeno. Anytime, služba sdílených automobilů s 500 vozy, přináší možnost, jak pohodlně vyrazit do hor na víkend i pokud nemáte vlastní vůz.

 

Anytime je populární zejména díky tomu, že si lze auto pronajmout jenom například na 10-20 minut. Pro milovníky hor ale přináší nyní speciální tarify Na lyže na Monínec za 1499 Kč, Den na Ještědu za 1899 Kč, Víkend v Jizerkách za 2699 Kč, Krkonošský víkend 2999 Kč, Víkendové Krušné hory za 2999 Kč či Víkend na Šumavě za 3499 Kč. Balíček zahrnuje zapůjčení auta a pohonné hmoty zdarma. Těšit se může na jízdu vozem Toyota z nabídky dle vlastní volby, vždy s hybridním pohonem a parkovací kamerou. V nabídce jsou i kombíky. Více na www.anytimecar.cz .

 

Tip na závěr: do hor lze vyrazit společně s partnerem i víkend před pondělním svátkem sv. Valentýna. Tento výlet lze své drahé polovičce věnovat i jako dárek. Více na darky.anytimecar.cz

Michelin přebírá společnost ČEMAT a posiluje své servisní služby ve střední Evropě

Michelin dokončil převzetí společnosti ČEMAT trading, spol. s r. o., v České republice a uzavřel smlouvu o převzetí společnosti ČEMAT s.r.o. ve Slovenské republice. Společnost je významným poskytovatelem mobilních servisních služeb pro speciální průmyslové a stavební pneumatiky a jedním z největších dodavatelů hodnotných produktů pro manipulační, stavební a zemědělskou techniku na českém a slovenském trhu. Díky tomuto převzetí Michelin posílí své postavení a servisní činnost ve střední Evropě. 

 

 „Jedná se o významnou akvizici, která podpoří naši činnost v oblasti manipulační, stavební a zemědělské techniky, upevní naši distribuci speciálních pneumatik ve střední Evropě a posílí nabídku souvisejících servisních služeb,“ vysvětluje Bill Schafer, viceprezident OE a RT prodeje v Michelin Beyond Road. 

 

ČEMAT je již déle než 20 let významným dodavatelem průmyslových pneumatik v České a Slovenské republice a poskytovatelem souvisejících servisních služeb. Společnost má ústředí v obou zemích a zboží distribuuje z pěti skladů. 

 

Společnost dodává pneumatiky pro manipulační, stavební a zemědělskou techniku, speciální kola a kladky, nosné vidlice a přídavná zařízení. Nabízí také stavební a zemědělské pásy a pásové systémy.

 

Servisní model společnosti ČEMAT zahrnuje záruční a pozáruční servis, montáže, technické prohlídky, plnění pneumatik polyuretanovou hmotou a opravy defektů pneumatik. Servisní vozidla jsou vybavena mobilními a stacionárními lisy.  

 

Tímto převzetím Michelin posílí své postavení a servisní činnost v České a Slovenské republice a ČEMAT se připojí k významnému hráči z hlediska mobility a posílí tak svou pozici na trhu. 

 

O společnosti Michelin  

Cílem Michelinu je udržitelně zlepšovat mobilitu svých zákazníků. Michelin vyvíjí, vyrábí a prodává pneumatiky, které nejlépe odpovídají jejich potřebám a podmínkám užití a poskytuje služby a řešení, které zvyšují efektivitu dopravy. Michelin také nabízí produkty, které zákazníkům umožňují užít si na jejich cestách jedinečné chvíle. Zároveň vyvíjí špičková technologická vybavení pro různá odvětví. Michelin sídlí v Clermont-Ferrand, působí ve 170 zemích, zaměstnává 123 600 lidí a provozuje 71 továren na pneumatiky, které v roce 2020 vyrobily společně přibližně 170 milionů pneumatik. (www.michelin.com)

Generální ředitel UNIQA Martin Žáček pošesté Pojišťovákem roku

V Praze  byly vyhlášeny výsledky tradiční soutěže „Banka roku“.  Bankou roku se stala Česká spořitelna a.s. V osobní kategorii „Pojišťovák roku“ zvítězil opět generální ředitel finanční skupiny UNIQA Martin Žáček. Podařilo se mu to už pošesté. Ocenili ho ve svém hlasování kolegové-ředitelé pojišťoven působících na českém trhu.

 

Banka roku je jedno z nejprestižnějších českých ocenění retailových finančních produktů s dvacetiletou tradicí. Cílem je ocenit služby a produkty pojišťoven, které působí v České republice. Jeho součástí je i kategorie Pojišťovák roku, kde ředitelé pojišťoven působících na zdejším trhu volí mezi sebou toho, jehož působení považují v uplynulém roce za nejvýznamnější.

 

Za rok 2021 byl vyhlášen jako Pojišťovák roku Martin Žáček, generální ředitel skupiny UNIQA. „Ocenění si nesmírně vážím. Moc děkuji všem kolegům za jejich hlas. České pojišťovnictví prošlo v letošním roce řadou velkých výzev, ať už se jednalo o covidovou situaci, tornádo na jižní Moravě či nečekané legislativní změny, se kterými se ale velmi dobře vypořádalo, a já jsem velmi rád, že jsem mohl být při tom. Myslím, že celý pojistný sektor vychází z roku 2021 silnější.
I UNIQA má za sebou náročný rok a já mám za sebou bezesporu nejsložitějších 18 měsíců své profesní kariéry. Spojení se společnostmi AXA, díky kterému vznikla třetí největší pojišťovna regulovaná ČNB, probíhalo kvůli covidu z velké části na dálku. Moji kolegové odvedli skvělou práci a dovolte mi, abych toto letošní ocenění věnoval právě jim,“
komentoval své vítězství Martin Žáček.

 

„Díky Martinovu jedinečnému nasazení a jeho silným stránkám jsme vstoupili do nové éry nejen pro naši společnost, ale i pro celé pojišťovnictví v České republice. Martin vede UNIQA tak, aby byl zákazník skutečně v centru všeho dění, a to s cílem nastavit naše hodnoty k vytváření udržitelné hodnoty pro všechny zainteresované strany jak dnes, tak i do budoucna. Jsme velmi hrdí na to, že UNIQA má ve svých řadách lídry, jako je Martin, kteří ji směřují k úspěchu, a rádi bychom mu poblahopřáli k tomuto uznání,“ doplnil Robert Gauci, prezident dozorčí rady UNIQA v ČR a SR.

 

Letošním ročníkem soutěže se Martin Žáček stal Pojišťovákem roku celkově pošesté (má tituly i z let 2012, 2015, 2016 a 2017 a 2020). Titulem Poisťovák roka byl oceněn i na Slovensku v roce 2019.

 

Martin Žáček (56) zahájil svoji profesní dráhu jako vědecký pracovník. Do pojišťovnictví vstoupil v roce 1994, nejprve jako šéf oddělení controllingu, protože čísla byla a jsou jeho svět. Strávil celou svoji kariéru v tomto odvětví v jednom dresu: nejprve Česko-rakouské pojišťovny (1994-2001) a po jejím přejmenování UNIQA (od 2001). Martin Žáček zastával v průběhu let různé top manažerské pozice v představenstvu pojišťovny, mimo jiné jako CITO a CFO. Generálním ředitelem (CEO) se stal v české UNIQA v roce 2008. V roce 2014 byl jmenován do stejné funkce i pro sesterskou UNIQA na Slovensku. Od letošního ledna působí ve funkci generálního ředitele finanční skupiny UNIQA v ČR a SR, která vznikla fúzí se společnostmi bývalé AXA. UNIQA touto akvizicí obohatila své finanční služby o penze a investice. Martin Žáček je činný i v prezídiu České i Slovenské asociace pojišťoven a ve správní radě České a Slovenské kanceláře pojistitelů.

Martin Žáček je ženatý a má dvě dcery. Rovněž je hrdým dědečkem tří vnuček. Ve volném čase je vášnivým běžcem a triatlonistou. Mluví čtyřmi jazyky a zajímá se o historii a geografii.

 

 

 

 

O společnosti UNIQA

UNIQA pojišťovna vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již 28 let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. V portfoliu měla koncem loňského roku více než milion pojistných smluv. Podle objemu pojistného figuruje aktuálně mezi šesti nejsilnějšími pojišťovnami v ČR.

Letos dokončila fúzi se společnostmi AXA ohlášenou loni v únoru. Značka AXA opustila český trh a všechny entity zastřešuje brand UNIQA. Z pojišťovny se stala finanční skupina pokrývající komplexní finanční služby v oblasti pojištění, penzí, investic, stavebního spoření i půjček. Za partnera si ji zvolilo už bezmála 3,5 milionu zákazníků.

 

Česko-slovenská finanční skupina UNIQA je součástí mezinárodního koncernu UNIQA Insurance Group, který je aktivní na 18 evropských trzích, zaměstnává na 22 000 pracovníků a obsluhuje aktuálně více než 15,5 milionu klientů. Klíčovým regionem pro jeho aktivity jsou rakouský trh a střední Evropa.

 

www.uniqa.cz

 

Novou HR ředitelkou Slavia pojišťovny se stala Kristýna Pospíšilová

Kompletní personální agendu ve Slavia pojišťovně převzala nová HR ředitelka Kristýna Pospíšilová. Na novou pozici přichází s více než desetiletou praxí z oblasti HR. Jejím předchozím působištěm byla pojišťovna Kooperativa, zkušenosti získala i v oblasti státní správy či v automobilovém sektoru.

Vedle plné péče o zaměstnance a jejich odborný a profesní rozvoj se chce Kristýna Pospíšilová zaměřit i na employer branding, tedy získání a rozvoj nových talentů, a na společenskou odpovědnost firmy (CSR), které se věnovala i v Kooperativě. Dříve pracovala také pro předního dodavatele v automobilovém sektoru EMERGE a pro Úřad práce, kde se zaměřovala na veřejné zakázky financované Evropskou unií.

Vzhledem k širokému okruhu svých zájmů vystudovala více škol, a to ekonomii a fakultu životního prostředí a lesnictví, státnice má z krajinného inženýrství a likvidace nebezpečných odpadů.

Vystudovala jsem celkem dost různých oborů, ale vše má společného jmenovatele. Lidi. Mám lidi ráda, ráda se jimi obklopuji, ráda s nimi pracuji a ráda jim pomáhám. Těší mě, když vidím, že někomu pomohu například v novém nasměrování, ke změně, kterou potřebuje, ale bojí se ji udělat,“ říká Kristýna Pospíšilová a dodává: „Líbí se mi velikost společnosti, respektive to, že Slavia pojišťovna je soukromá společnost s rysy rodinné firmy. K vrcholovému vedení je zde velmi blízko a mnoho věcí dokážeme vyřešit vskutku rychle a operativně.“

Společnost VMware jmenovala Kita Colberta ředitelem pro technologie

Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), přední inovátor v oblasti podnikových řešení softwaru, oznámila jmenování Kita Colberta technologickým ředitelem společnosti VMware (CTO).

Colbert nastoupil do společnosti VMware v roce 2003 jako technický vedoucí pracovník, který stál za vytvořením, vývojem a dodáním funkcí vMotion a Storage vMotion ve VMware vSphere. Během svého působení ve společnosti VMware zastával řadu funkcí, například funkci technického ředitele pro cloudové služby, generálního manažera pro cloudově nativní řešení, technického ředitele divize End-User Computing a hlavního architekta VMware vRealize Operations Suite.

V rámci své nové pozice bude Colbert utvářet technickou vizi společnosti a transformaci na výzkum a vývoj zaměřený na cloud a předplatné. Jeho úkolem bude rozvoj úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a dohled nad týmy VMware Engineering Services a Design/UX a nad závazky společnosti v oblasti ESG.

„S velkým potěšením vítáme Kita na pozici technologického ředitele společnosti VMware. Kitovo nadšení, prokázané technologické znalosti a vynikající vůdčí schopnosti budou hnacím motorem našich inovací a budou mít zásadní význam v oblasti výzkumu a vývoje,“ řekl Raghu Raghuram, generální ředitel společnosti VMware.

O společnosti VMware

Software společnosti VMware je základem komplexní globální digitální infrastruktury. Její nabídka zahrnuje řešení pro cloud, modernizaci aplikací, sítě, bezpečnost a digitální pracovní prostředí, která pomáhají zákazníkům poskytovat libovolné aplikace v libovolném cloudu pro libovolná zařízení. Společnost VMware sídlí v Palo Alto v Kalifornii a jejím dlouhodobým cílem je přinášet přelomové technologické inovace a pozitivně ovlivňovat svět. Další informace naleznete na stránkách https://www.vmware.com/company.html.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha