Přihlásit
header 1000 kapital

Konference ČGF Nová kontrolní komise,příprava Bav se golfem

Konference ČGF Nová kontrolní komise,příprava Bav se golfem

Petr Halaburda. Konference České golfové federace v pražském hotelu STEP zvolila novou tříčlennou kontrolní komisi, schválila rozpočet na letošní rok, představila delegátům novou platformu Bav se golfem, ze svých řad vyloučila Nová Amerika Country Club.

V úvodu konference prezident ČGF Zdeněk Kodejš zhodnotil první rok svého druhého funkčního období. „Podařilo se nám profesionalizovat aparát obsazením generálního sekretáře Aleše Libecajta, dobře se zapracovala nová mediální komise,“ připomněl v rámci své zprávy Kodejš, který vyzdvihnul i největší sportovní úspěchy minulého roku včetně angažování švédského kouče Staffana Johanssona. „První reakce s jeho prací od hráčů i jejich trenérů jsou zatím velmi pozitivní,“ prozradil prezident federace.

Připomněl i potíže, které má obecně celý český sport s financováním ze státního rozpočtu. „Byl to zmatek a chaos, uvidíme co přinese vznik vládní agentury pro sport. Musíme však počítat s tím, že ještě nějaký čas problémy budou přetrvávat. O to více mě těší, jak máme naše financování nastaveno, i letos plánujeme o něco vyšší příjmy,“prohlásil Kodejš a připomněl, že ČGF je pátým největším sportovním svazem v zemi, navíc s přesně prokazatelným počtem členů.

Připomněl také největší úkoly letošního roku, který hodlá ČGF věnovat golfové osvětě a rozjezdu platformy Bav se golfem. „Vyzkoušeli jsme v minulosti několik projektů, nyní se snažíme vyhnout tomu co se nepovedlo i využít pozitivních zkušeností, a společně začít pozitivně působit na negolfové prostředí,“ uvedl první muž českého golfu.

Kontrolní komise před rokem nebyla zvolena kvůli nedostatečnému počtu kandidátů, dnes už ale uspěla. V příštích třech letech bude komise pracovat ve složení Petr Uhlík (předseda), Vlastimil Štefl, Jiří Holec.
Generální sekretář Aleš Libecajt v nepřítomnosti sportovního ředitele Luboše Klikara, který s reprezentačními výběry odletěl na soustředění do Turecka, shrnul všechny podstatné události v oblasti Tréninkového systému ČGF v minulém roce, a připomněl krátkodobé i dlouhodobé cíle jak v týmových tak individuálních soutěžích. Letos by si český golf přál dvě umístění na evropských šampionátech družstev do osmého místa.
Zprávu o hospodaření i plán financování činnosti federace přednesla a okomentovala hospodářka Maria Stilerová, navrhovaný rozpočet na letošní rok byl konferencí schválen. Předseda komise pro rozvoj Dominik Maršík přiblížil realizaci projektů nových golfových hřišť na území České republiky, viceprezident Juraj Werner seznámil s činností Komise pro média a marketing.
Projektový manažer ČGF Tomáš Přikrylzhodnotil stále úspěšnější projekt Se školou na golf, který je založen na spolupráci golfových klubů se základními školami. Letos už v některých školách dokonce rozdávali vysvědčení s hodnocením za golf. Následně delegátům přiblížil také jakým způsobem bude fungovat Bav se golfem, které odstartuje 26. března. „Aby byla úspěšná a mohla v dalších letech pomáhat přivést další hráče, potřebuje nutně spolupráci nás všech,“ obrátil se na účastníky konference.

Na návrh Jiřího Novosada (Loreta GC Pyšely) byl zařazen na program konference bod týkající se budoucnosti technického serveru ČGF. Delegáti po diskuzi odsouhlasili úkol pro výbor, aby "ve spolupráci s externími IT odborníky vypracoval analýzu provozních nákladů serveru a navrhnul podmínky pro jednání se stávajícími a případnými novými dodavateli."

Delegáti rozhodli o vyloučení jednoho ze svých dosavadních členů. Nová Amerika Country Club neplnila svoje závazky vůči federaci, a tak východočeský klub už není členem ČGF, která má nyní 128 klubů s hlasovacími právy.

Zástupci klubů dnes obdrželi základní informace od předsedy právní komise Karla Čelikovskéhoo přípravě na chystané změny v rámci opatření „Obecného nařízení o ochraně osobních údajů“ (GDPR), což je legislativní norma EU, která vstoupí v platnost 25. května. ČGF je na opatření připravena, nyní očekává, aby mohla reagovat na konkrétní legislativní úpravy.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha