Přihlásit
header 1000 kapital

85 procent firem má problémy najít absolventy s výučním listem

Průzkum ČNOPK k nedostatku kvalifikovaných pracovníků

Česku chybí kvalifikovaní pracovníci, situace je kritická a žádá si reformu odborného vzdělávání. Podle průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) z letošního podzimu má dnes téměř devět z deseti firem obrovské problémy obsadit volná místa absolventy středního vzdělání s výučním listem. 82 procent firem si myslí, že tuto situaci by pomohlo vyřešit vzdělávání orientované na praxi, které by z velké části probíhalo přímo ve firmách. „Je nutné, aby žáci měli praktické zkušenosti s novými technologiemi. Ty mohou získat pouze přímo ve firmách,“ říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Z odpovědí více než 210 firem vyplývá, že systém odborného vzdělávání je potřeba modernizovat. Nová koncepce by měla zohlednit aktuální i budoucí technologický a hospodářský vývoj. Téměř 70 procent firem se domnívá, že stát by měl přizpůsobit kapacity oborů otevíraných na středních školách potřebám trhu práce. Přes 60 procent se vyslovilo pro uzákonění určité formy duálního vzdělávání. Firmy v průzkumu několikrát kritizovaly, že stát dělá příliš málo pro zvýšení prestiže řemeslných povolání ve společnosti.

Moderní koncepce odborného vzdělávání by měla zahrnovat jak střední, tak vysoké školy. I zde by firmy uvítaly větší orientaci na praktické znalosti a dovednosti. Více než polovina dotázaných uvedla, že se jim nedaří najít dostatek vhodných uchazečů s vysokoškolským diplomem. U absolventů středního vzdělání s maturitou to byly tři čtvrtiny firem.

Většina firem je připravena se na vzdělávání mladých lidí aktivně podílet. Velká část z nich, přibližně 40 procent, ovšem není připravena převzít odpovědnost za vytvoření kompletní interní infrastruktury včetně instruktorů praktické výuky. Řada firem už začala řešit současnou kritickou situaci sama. Více než polovina navázala spolupráci se středními a přes 40 procent s vysokými školami. Jedná se o mnohostranná opatření, která sahají od stipendií až po nabídku dalšího vzdělávání pro učitele. Většina firem se ale v rámci takovéto spolupráce soustředí na to, co je aktuálně pálí nejvíce, a bere praktické vzdělávání žáků do vlastních rukou.

O průzkumu:

Provádění průzkumu: září 2016
Účastníci: firmy působící v ČR, 58 % z Prahy, Plzeňského, Karlovarského a Středočeského kraje, zbylých 42 % připadá na ostatních deset krajů; 40 % firem má 1 – 49 zaměstnanců, 36 % mezi 50 a 249, 24 % zaměstnává 250 a více lidí
Počet účastníků: 216
Obor činnosti: 63 % výroba, 25 % služby, 13 % obchod

O ČNOPK: Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) je s 650 členy největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České republice. Podporuje vytváření obchodních vztahů mezi českými a německými firmami a zároveň se zasazuje v politice a u správních orgánů o podnikatelsky příznivé rámcové podmínky v České republice. ČNOPK patří do sítě německých zahraničních hospodářských komor (AHK) a německých obchodních a průmyslových komor (IHK); zastřešující organizací je Německý sněm obchodních a průmyslových komor (DIHK) v Berlíně

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha