Přihlásit
header 1000 kapital

Klimatická změna vyžaduje hledání úspor energií

Podle statistiky razantně stupá spotřeba elektrické energie v létě. Příčinou je životní styl a klimatická změna s extrémními vedry v létě. Současný požadavek na přípravu teplé vody, vytápění a chlazení představuje 50 procent roční spotřeby energie v EU. Například náklady na teplou vodu jsou nyní stejně vysoké, jako náklady na teplo, přitom v roce 1990 byl poměr 10 : 90 ve prospěch tepla. Odhaduje se, že v roce 2025 bude poměr nákladů 80 : 20 ve prospěch teplé vody. Kromě doma vyrobené elektřiny spotřebují tyto požadavky současně 59 % spotřeby zemního plynu. Toto množství musí být z 68 % dovezeno! Extrémní spotřeba energií navíc způsobuje vysoké zatížení emisemi a vyvolává potřebu skutečně efektivních tepelných zdrojů za současného hledání energetických úspor. Řada firem přichází s řešeními, jak se efektivně, bez druhotných vlivů, přizpůsobit změně klimatu. Mezi přední společnosti v České republice, které se tomuto cíli věnují od počátku, patří VESKOM GROUP.

„Provoz, výroba a instalace každého technologického zařízení působí na naše životní prostředí. Právě eliminace negativních vlivů v oblasti vytápění, chlazení a průmyslové výroby a úspor energie je jednou z hlavních dlouhodobých hodnot, kterými se řídí celá skupina VESKOM,“ říká Ing. Petr Bureš, generální ředitel VESKOM GROUP.

Veskom se ve svých činnostech již 25 let specializuje na návrhy, dodávky, montáže a následné servisy v oblastech průmyslového chlazení, kompresorových stanic a vytápění se specializací na alternativní zdroje - tepelná čerpadla a systémy s jejich využíváním.
Příkladem mohou být různé instalace chlazení výrobní technologie tepelnými čerpadly, které získané teplo využívají pro vytápění, ohřev vody či předehřívání jiného výrobního cyklu.

„Za dobu své činnosti jsme uvedli do provozu 2 500 instalací tepelných čerpadel. Jejich celkový roční výkon je srovnatelný s výkonem, který vyrobí jeden blok jaderné elektrárny Temelín za 70 dní. Ovšem s rozdílem, že všechna tepelná čerpadla spotřebují elektřinu z jeho 28 denní produkce. Znamená to, že jsou dva a půl krát efektivnější,“ představil Petr Bureš výhody tepelných čerpadel.

Veskom také začal instalovat technologickou novinku. Speciální tepelná čerpadla Q – ton vyvinutá pro přípravu teplé vody pro bytové domy, hotely a provozy s její větší potřebou. Zařízení jsou schopna ohřívat vodu až na teplotu 90 °C za velice nízkých provozních nákladů.

Veskom prostřednictvím dceřiné společnosti Tepelná čerpadla IVT, s.r.o. vytápí a ohřívá vodu tepelnými čerpadly ve více než 11 000 domech. Tepelné čerpadlo této značky bylo v roce 1991 u nás první, které bylo instalováno Veskomem pro komerční účely.

V rámci své aktivity ve výzkumné oblasti spolupracují odborníci Veskom na vědeckých úkolech s vysokými školami (ČVUT, ČZU, VŠB, apod.). Samostatně vyvinuli a patentově ochránili zařízení, které umožňuje vyrábět současně chlad i teplo, a to pouze při použití jednoho zařízení tepelného čerpadla. Tento systém, chladicí moduly VESKOM CM pro tepelná čerpadla, přispívá ke značným energetickým úsporám a jeho aplikace nacházejí využití pro mnoho nejen výrobních, ale i komerčních a bytových objektů.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha