Přihlásit
header 1000 kapital

Roste počet nedobrovolných dražeb nemovitostí, drtivá většina probíhá elektronicky

Po drobnějším poklesu počtu realizovaných nedobrovolných dražeb v roce 2014 sledujeme letos opět výrazný nárůst počtu dražeb i počtu zájemců. Většina prodávaných nemovitostí jsou byty a rodinné domy, počet komerčních nemovitostí či pozemků je v řádu procent.

  I. pololetí 2014 II. pololetí 2014 I. pololetí 2015
Celkem vyhlášeno dražeb 322 439 496
Počet účastníků na dražbách 951 1500 2288

„Pokles byl ale jen zdánlivý a růst je permanentní. K realizaci řady dražeb z roku 2014 totiž dochází s odkladem v roce 2015, což bylo způsobeno i různými pokusy vlastníků o zmaření nedobrovolných dražeb formou návrhů na insolvenci. Řada lidí se bohužel nechala zlákat na zdánlivě jednoduché řešení v podobě osobního bankrotu, ale ve výsledku to znamenalo jen drobné oddálení dražby a navíc ještě větší zadlužení o desítky tisíc korun. V horším případě hrozí i uvalení konkurzu na dlužníka,“ říká Radim Hasman, předseda představenstva společnosti Eurodražby.cz, prvního dražebníka elektronických dražeb v České republice a lídra v oblasti nedobrovolných dražeb.

Revoluci v dražbách nemovitostí znamenalo zavedení elektronických dražeb před 3 lety. V současné době se už téměř všechny dražby provádí elektronicky. Kromě úspory času, jelikož není potřeba za dražbou cestovat, účastníci také oceňují minimální náklady, pohodlnost nákupu a transparentní, férový přístup. Organizátoři zase bezpečné, zákonem přesně ošetřené prostředí.

Oblíbenost dražeb ukazuje i nárůst počtu účastníků. Nemovitost je totiž prodána za maximální možnou cenu, takže věřitel získá podstatně větší částku než třeba v případě exekuce, ale zároveň je cena atraktivní i pro kupujícího, protože je nižší, než kolik je často přemrštěná představa při prodeji přes realitní kanceláře. Navíc celý proces je velmi rychlý, jednoduchý a s pomyslným klepnutím dražebního kladívka se nemovitost očistí od naprosté většiny břemen a závazků, takže kupující se nemusí bát následných dluhů na nemovitosti a podobně.

„Většina dražených nemovitostí je spíše levnější, ale v průběhu let sledujeme jednoznačný trend, dražby jsou využívány i pro kvalitnější a hodnotnější nemovitosti,“ dodává Radim Hasman, předseda představenstva společnosti Eurodražby.cz, která na českém trhu působí již 18 let. „Nemovitosti v tom nejhorším stavu už z trhu pomalu mizí, takže postupně roste i průměrná cena.“

Veřejné dražby mohou být dobrovolné a nedobrovolné. Nedobrovolné iniciuje věřitel, aby uspokojil své pohledávky. Většinou se jedná o případy, kdy nejsou dlužníci schopni splácet hypotéční a spotřebitelské úvěry. Dobrovolné dražby iniciuje vlastník nemovitosti, popřípadě insolvenční správce, který jedná za vlastníka.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha