Přihlásit
header 1000 kapital

AWT otevírá PKP CARGO cestu k Jadranu

AWT otevírá PKP CARGO cestu k Jadranu

Společnost PKP CARGO představila strategii své expanze ve střední Evropě. Převzetí 80% podílu v české společnosti AWT je první etapou expanze, na jejímž konci PKP CARGO hodlá obsluhovat trojúhelník BALT – JADRAN – SEVERNÍ MOŘE. PKP CARGO dále plánuje ze současného přepravního terminálu AWT v Ostravě – Paskově vybudovat mezinárodní logistický hub.

Vedení PKP CARGO v čele s předsedou představenstva Adamem Purwinem na tiskové konferenci v Praze představilo své plány na českém dopravním trhu po převzetí majoritního vlastnického podílu ve společnosti AWT a širší strategii expanze společnosti v teritoriu střední Evropy.

Převzetím AWT rozšiřuje PKP CARGO své obchodní aktivity směrem na jih. „Převzetí podílu pana Bakaly v AWT bereme jako otevření si budoucí cesty k přístavům Jadranu a na Balkáně.“ vysvětluje motivaci akvizice předseda představenstva PKP CARGO Adam Purwin. „Role AWT v této expanzi je důležitá kromě výhodné polohy a blízkosti Slezska především možností rozvoje terminálu Paskov, nacházejícího se 60 km od polské a 25 km od slovenské hranice.“ dodává. Spojení PKP CARGO a AWT výrazně zlepší potenciál obsluhy železničního severo-jižního koridoru.

Společnost PKP CARGO ve své strategii pro AWT plánuje vybudovat ze současného přepravního a skladového terminálu Ostrava - Paskov mezinárodní logistický hub, který by se měl stát důležitou přepravní a logistickou křižovatkou nákladní železniční dopravy s nadregionálním významem.

Spojení AWT s druhým největším evropským nákladním dopravcem na železnici umožní AWT prodloužení tras a rozšíření služeb zákazníků. Vedení PKP CARGO jako nového většinového vlastníka AWT představilo konkrétní synergické efekty, které přispějí k rozvoji a růstu AWT. PKP CARGO je mimo jiné schopno nahradit dosud pronajímané vozy AWT svým vlastním zmodernizovaným vozovým parkem. Vícesystémové lokomotivy PKP CARGO umožní AWT prodloužit trasy z Česka.

Základní informace o skupině PKP CARGO

PKP CARGO Group je lídrem v oblasti železniční nákladní dopravy v Polsku a druhým největším operátorem v Evropské unii. Společnost byla založena v roce 2001. V oblasti logistických služeb provozuje pozemní dopravu (železniční a silniční) a námořní operace (trajekty). Firma vlastní největší flotilu nákladních kolejových vozidel v Polsku. Denně vypravuje okolo tisíce vlaků, poskytující služby 10 000 zákazníkům. Provozuje též
nákladní služby na Slovensku, v České republice, Německu, Rakousku, Belgii, Nizozemsku, Maďarsku a na Litvě.

PKP CARGO Group zahrnuje takové dceřiné společnosti, jako CARGOsped (služby intermodálních operací), PS Trade Trans (národní a mezinárodní spedice nákladní železniční dopravy) a PKP CARGOTABOR (jedna z největších světových železničních servisních společností).

V roce 2014 PKP CARGO Group vytvořila tržby ve výši 4, 26 miliard PLN a čistý zisk ve výši 276 milionů PLN.

Dne 30. října 2013 byla společnost PKP CARGO uvedena na Varšavské burze cenných papírů a stala se tak prvním železničním nákladním operátorem, obchodovaným na akciovém trhu v Evropské unii. Během veřejné aukce PKP a.s. se prodalo téměř 50% akcií společnosti PKP CARGO v celkové hodnotě 1,42 miliard PLN. Akcie společnosti jsou v současné době součástí inxedu mWIG40, přičemž PKP a.s. zůstává hlavním akcionářem společnosti.

Celá skupina PKP CARGO je společností, která vnímá svoji společenskou odpovědnost. Ctí proto standardy zodpovědné politiky zaměstnanosti a provádí celou řadu aktivit v oblasti životního prostředí. Je také například patronem sbírky železniční historie, která je shromážděna v jediném muzeu svého druhu v Evropě v objektu Parowozowni Wolsztyn.

Základní informace o skupině AWT

Skupina AWT je nejvýznamnějším privátním poskytovatelem služeb nákladní
železniční dopravy v Evropě. Poskytuje komplexní řešení především velkým
průmyslovým podnikům ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit – uhlí, oceli nebo dílů pro automobilový průmysl. AWT disponuje rozsáhlým vozovým parkem více než 160 lokomotiv a 5100 vozů. V České republice vlastní rychle rostoucí terminál kombinované dopravy Ostrava-Paskov, provozuje více než 60 železničních vleček a vlastní přes 400 km vlastních tratí. Zaměstnává přes 2000 pracovníků a její tržby se blíží 8 miliardám korun.

Pod pojmem skupina AWT se rozumí soubor nezávislých samostatných společností (např. Advanced World Transport a.s., AWT Čechofracht a.s., AWT ROSCO a.s.), které využívají společné logo a korporátní identitu licencované od své mateřské společnosti Advanced World Transport B.V.

Vedle dopravy má skupina AWT prostřednictvím své společnosti AWT Rekultivace a.s. rozsáhlé zkušenosti také s rekultivačními, pozemními a stavebními pracemi, nebo s nakládáním s odpady.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha