Přihlásit
header 1000 kapital

Novela energetického zákona: pozitivní přijetí doprovázené obavami

Podle průzkumu Bohemia Energy, největšího alternativního dodavatele energií, zaznamenala téměř polovina Čechů schválení novely energetického zákona. Více než jedna třetina z dotázaných souhlasí se změnou systému platby na podporu obnovitelných energií, současně se ale 43 % respondentů obává, že tato změna přinese jejich domácnostem zdražení elektřiny. Velmi pozitivně je vnímáno zjednodušení podmínek pro pořízení malých solárních elektráren.

„Snížení nákladů na elektřinu pro velké firmy, které přináší novela v podobě změny systému platby na podporu obnovitelných zdrojů, nebude mít podstatný vliv na koncovou cenu elektřiny pro domácnosti. Vítáme také snahu zjednodušit podmínky pro pořízení malých solárních elektráren a ochotu domácností zvažovat investice do jejich pořízení, tedy potažmo do energeticky úsporných řešení," říká jednatel Bohemia Energy Jiří Písařík.

Z průzkumu, který na konci dubna uskutečnila společnost Bohemia Energy mezi svými zákazníky, vyplývá, že schvalování novely energetického zákona bylo v centru pozornosti českých domácností. Téměř polovina (48 %) respondentů totiž zaznamenala, že 10. dubna byla novela Sněmovnou schválena.

Jednou z nejzásadnějších změn, kterou přináší a jež se dotkne především domácností, je změna systému platby na podporu obnovitelných energií. Více než třetina (38 %) dotázaných souhlasí se stanovením poplatku za elektřinu z OZE podle velikosti instalovaného jističe. Čtvrtina (25 %) se změnou nesouhlasí a byla by raději, kdyby se výše poplatku i nadále vypočítávala z množství spotřebované elektřiny. Zbylých 37 % respondentů odpovědělo, že neví.

Ačkoli se nový systém podpory obnovitelných energií setkal s více méně pozitivním přijetím, 43 % respondentů se obává, že přinese pro domácnosti zdražení elektřiny. Třetina dotázaných zatím neumí posoudit dopad této změny na rodinný rozpočet, zatímco zbylých 27 % respondentů se domnívá, že žádné zdražení elektřiny nehrozí.

Průzkum se zaměřil také na téma zjednodušení podmínek výstavby malých solárních elektráren o výkonu do 10 kW na střechách rodinných domů, u nichž už nově nebude povinnost získat licenci od regulačního úřadu. Tuto novinku vítá 76 % respondentů. Při pořizovacích nákladech do 100 000 Kč by 59 % dotázaných vážně zvažovalo koupi domácí solární elektrárny, při investici do 200 000 Kč pak 13 %. Hranici 300 000 Kč vyhodnotilo jako přijatelnou 6 % respondentů, zatímco 2 % dotázaných by byla ochotna investovat 500 000 korun a více. Dvacet procent respondentů pak na otázku neodpovědělo.

Průzkum proběhl ve dnech 20. – 24. 4. 2015 na vzorku 1160 respondentů.

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha