Přihlásit
header 1000 kapital

Komerční banka zpřístupnila svým klientům zdarma speciální software IBM na ochranu klientů internetového bankovnictví

Komerční banka zpřístupnila svým klientům zdarma speciální software IBM, který znásobí ochranu jejich počítače a minimalizuje riziko zneužití přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví. Klienti si řešení IBM na ochranu svého počítače instalují z bezpečného prostředí internetového bankovnictví MojeBanka. Bezpečnostní software si dosud stáhlo více než 25 tisíc klientů Komerční banky.

 

Komerční banka se rozhodla pomoci klientům zvýšit bezpečnost počítačů, ze kterých obsluhují internetové bankovnictví. Již dlouhou dobu jsou to totiž právě počítače klientů, které internetoví útočníci ke zneužití internetového bankovnictví využívají. Komerční banka chce ojedinělým krokem omezit pokračující a stále sofistikovanější útoky na přihlašovací kódy a hesla do internetového bankovnictví prostřednictvím škodlivých finančních programů, tzv. finančního malwaru.

Komerční banka zároveň vyzývá klienty, aby se při práci s počítačem, ze kterého se přihlašují do prostředí internetového bankovnictví, chovali maximálně obezřetně. Zejména doporučuje používat výhradně legální software, pravidelně aktualizovat operační systém i další programy (např. internetový prohlížeč, čtečku PDF dokumentů) a používat antivirové programy. Na místě je zejména obezřetnost při otevírání e-mailů i SMS, které se tváří, že jsou odeslány z banky klienta či jiného, na první pohled, důvěryhodného zdroje.

„S klienty budujeme dlouhodobá partnerství, proto jsme se, z pohledu českého bankovnictví, rozhodli k tomuto bezprecedentnímu kroku. Nechceme pasivně vyčkávat, až na naše klienty někdo zaútočí a bude se je pokoušet připravit o jejich peníze. Pokud klienti dodrží jednoduché, ale velmi důležité zásady bezpečného chování a dále si nainstalují doporučený nástroj, sníží významně riziko napadení svého počítače a tím i ohrožení svých financí," uvedl Albert Le Dirac'h, předseda představenstva a generální ředitel KB.

Bezpečnostní řešení IBM na ochranu počítače klienta funguje na operačních systémech Windows a Mac OS. Klienti Komerční banky si jej mohou instalovat zcela zdarma a bez jakýchkoli podmínek ze zabezpečeného prostředí internetového bankovnictví MojeBanka. Stačí, aby se standardním způsobem přihlásili a program si bezpečně stáhli.

„V rámci dlouhodobé spolupráce společnost IBM implementuje v Komerční bance jedno z nejmodernějších bezpečnostních řešení na trhu, které významně napomůže ochraně klientů před internetovými podvody. Jedná se o technologii, která je schopna reagovat i na nejnovější formy útoků. Tímto krokem Komerční banka potvrzuje svou vedoucí roli také na poli ochrany před narůstajícími pokusy o získání citlivých klientských dat," uvedl Branislav Šebo, generální ředitel IBM Česká republika.

„Bezpečná obsluha internetového či mobilního bankovnictví je jen jednou částí z řady pravidel, kterými bychom se měli na internetu řídit. Obezřetnost je na místě také pří nákupech na internetu nebo při komunikaci s osobami, které neznáme a při osobním setkání na ulici bychom jim nedůvěřovali. Řada konkrétních případů jasně dokazuje, že při nedodržení pravidel bezpečného chování můžete rychle přijít o celoživotní úspory," varuje Tomáš Strýček, výkonný ředitel společnosti AEC, která se specializuje již více než 20 let na zabezpečení dat.

V případě dotazů nebo jakýchkoli pochybností by měl klient navštívit sekci věnovanou bezpečnosti klientů na webu Komerční banky – www.kb.cz/bezpecnost, volat zákaznickou linku 955 551 552 nebo se obrátit na svého osobního bankéře.

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha