Přihlásit
header 1000 kapital

Senioři jako výzva pro inovátory

Délka lidského života se zvyšuje, takže podle vědců není daleko doba, kdy průměrný věk překročí hranici sto let. Na jedné straně je to pozitivní konstatování, na straně druhé se jedná o apel, který vyžaduje řešení. „Musíme si uvědomit, že každý z nás se dříve či později stane seniorem, takže rčení ,jak si dnes usteleme, tak si zítra lehneme‘ je neodkladnou výzvou,“ říká Michaela Žáčková, ředitelka Sociálních služeb Praha 9, z.ú. „V souvislosti s tím je stále aktuálnější problematika vytvořit seniorům co nejlepší podmínky pro plnohodnotný život. Tedy takové, kdy se nebudou cítit, že jsou na ,okraji společnosti‘, ale její součástí se vším všudy. Je proto nutné, aby neustále přicházely na trh novinky, které budou splňovat tento cíl,“ dodává.

Investicí do budoucnosti je výzva Silver Star Challenge v rámci projektu I-CARE-SMART Evropského fondu pro regionální rozvoj, zaměřeného na tvorbu inovativních přístupů při řešení potřeb seniorů v době robotizace, digitalizace a umělé inteligence. Projekt I-CARE-SMART si proto klade za cíl propojit seniory, orgány místní samosprávy, poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, reprezentanty výzkumu a vývoje a představitele businessu s cílem navázání dlouhodobé spolupráce při tvorbě podmínek, jež budou reagovat na potřeby generace, která je na zaslouženém odpočinku. Výzva je určena startupům, malým až středním podnikům, univerzitám, výzkumným týmům a dalším inovačním subjektům (právnickým i fyzickým osobám), které se věnují technologiím v oblasti řešení potřeb seniorů, podpory při péči o seniory a v oblasti zdravotní a sociální péče a s tím spojených volnočasových aktivit. „Dlouhodobá vzájemná spolupráce všech aktérů by měla zajistit, že potřeby seniorů budou zohledněny ve všech fázích procesu vývoje chytrých řešení. Díky průběžné validaci koncovými uživateli se stanou tato řešení snáze tržně zhodnotitelná,“ vysvětluje Veronika Schwarzová, manažer projektu I-CARE-SMART za Sociální služby Praha 9, z.ú., cíl projektu.

Obyvatelstvo stárne, zvyšuje se počet osob v postproduktivním věku, čímž vzniká celé spektrum problémů, kterými je nutné se intenzivně zabývat a hledat řešení.  „Z vlastní praxe vím, že je třeba věnovat specifickou pozornost všem věkovým skupinám seniorů. U těch mladších se jedná zejména o prevenci a jejich motivaci žít dále, lidově řečeno, život plnými doušky. Konkrétně se to například týká případů, kdy dojde ke ztrátě partnera a člověk má pocit, že další život pro něj ztratil smysl,“ zdůrazňuje Michaela Žáčková, ředitelka Sociálních služeb Praha 9. „Druhým takovým momentem je, když senior zjistí, že jeho děti, popřípadě vnuci o něj ztratili zájem a on se cítí opuštěný,“ doplňuje Michaela Žáčková.

Příkladem inovativního řešení může být spolupráce domova seniorů Sociálních služeb Praha 9, z.ú. s HIGH TECH PARK, kteří zde vyzkoušeli robota Robina. „Jedná se o společníka pro osamělého seniora. Konkrétně klientka paní M., kterou jsme s Robinem seznámili, jej miluje, touží po jeho přítomnosti, a tak se snažíme, aby ho měla k dispozici. Říká, že jí dělá radost, nahrazuje jí blízké osoby. Robin zpívá, vypráví vtipy, může číst knihy, a hlavně je roztomilý,“ vysvětluje Michaela Žáčková. Pozitivní přínos této technologické pomůcky se ukazuje i v době pandemie, neboť může donést seniorovi oběd či léky, čímž ušetří pracovníka, který se nemusí převlékat do ochranných oděvů.

      

Navrhovaná řešení by měla reagovat zejména na následující potřeby seniorů: podpora soběstačnosti, zachování co možná nejvyšší míry autonomie a nezávislosti, možnost zůstat co nejdéle v domácím prostředí, bezpečí a jistota při provádění běžných každodenních činností (hygiena, jídlo, péče o tělo), při provádění pomocných každodenních aktivit (nakupování, cestování po městě, příprava léků) či využití volného času (zprostředkování podnětů, zážitků a aktivit). „V kontaktu se svými rodiči nebo prarodiči a dalšími seniory každý inovátor snadno zjistí, jak lze přispět k jejich lepšímu a bezpečnému životu. Týká se to i situací, kdy zapomenou vypnout zdroj tepla při ohřevu jídla, zastavit tekoucí vodu, ztratí orientaci v terénu, propadnou depresi a cítí potřebu komunikace a tak dále,“ vysvětluje Veronika Schwarzová. Dále zdůrazňuje, že zkušenosti z rozvinutých zemí ukazují, jak velký vliv mají smysluplné aktivity spojené s chytrými řešeními a moderními technologiemi na duševní a fyzické zdraví seniorů. Náklady vynaložené touto cestou se několikanásobně vrací ve snížení prostředků na zdravotní péči a doprovodné služby. 

Vybrat si lze buď výzvu mezinárodní (uzávěrka přihlášek je do 12. května 2021), nebo regionální výzvu pro Českou republiku (uzávěra přihlášek 31. května 2021).

Formulář k přihlášení do výzvy naleznete na mezinárodní platformě Silver Star: http://silverstar-platform.eu/index.php/en/the-silverstar-challenge-en

Více informací o projektu I-CARE-SMART na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CARE-SMART.html

 

Laskavá péče

Pracovníci Sociálních služeb Praha 9 pečují o téměř 400 seniorů v jejich domácnostech, 87 seniorů v Domově seniorů a podporují dalších téměř 1000 osob vyššího věku. Osvěžením jejich práce je 50 dětí v Dětských skupinách. Prostřednictvím projektů a služeb spojují podporu od narození po závěrečné chvilky života. V práci jim pomáhají nejnovější poznatky a technologie, které jejich klienti mohou využívat nebo péči o seniory usnadňují.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha