Přihlásit
header 1000 fit

Diabetes a sport - Otázky a odpovědi

Diabetes a sport - Otázky a odpovědi

Jaký je hlavní rozdíl mezi diabetem 1. a 2. typu? U většiny osob s diabetem 1. typu je sekrece inzulínu minimální nebo žádná, proto jsou odkázáni na přesnou substituci inzulínu. Podmínkou léčby je znalost okamžité glykémie (častá sebekontrola nebo kontinuální monitorace glykémie), znalost dávky přijatých sacharidů a schopnost odhadu účinku dané fyzické aktivity na glykémii. Při chybě v kalkulaci jsou lidi s diabetem 1. typu ohrožení hypoglykémií.

Pacienti s diabetem 2. typu mají vlastní inzulínovou produkci, často vyšší než zdraví jedinci. Jejich problémem je inzulínová rezistence. V ČR bývá jejich diabetes často provázen obezitou a často se jedná o různá onemocnění s různou prognózou a různým způsobem léčby. Lidi s diabetem 2. typu jsou méně ohroženi hypoglykémií.

Jaké benefity přináší sport a fyzická aktivita pro pacienty s diabetem 1. a 2. typu?
Rekreační pravidelný sport přináší obrovské benefity pro každého člověka. Snižuje významně aterosklerózu (riziko kardiovaskulárních komplikací), zlepšuje náladu a pravděpodobně snižuje rychlost vzniku demence v pozdním věku. U lidí s diabetem 1. typu z krátkodobého hlediska nevede ke zlepšení kontroly diabetu, ale z dlouhodobého hlediska snižuje rozvoj aterosklerózy (stárnutí cév) a významně pomáhá chránit svalovou hmotu. Pacienti s diabetem 1. typu jsou ohroženi hypoglykémií, především při změně druhu sportu, se kterým nemají zkušenosti.
Pro pacienty s diabetem 2. typu je fyzický pohyb zásadní ochranný faktor před vznikem kardiovaskulárních komplikací. Je doporučován pravidelný pohyb nízké intenzity např. chůze 30 – 60 min ob den rychlostí 4 km/hod. Fyzická aktivita většinou vede ke zlepšení kompenzace diabetu.

Jaká jsou hlavní rizika při sportování pro pacienty s diabetem 1. typu?
Hlavním rizikem při sportování je hypoglykémie a to nejen akutní, ale i pozdní ve spánku. Komplikaci je možné předcházet dobrou edukací nebo používáním moderních technologií

Je možné s diabetem 1. typu sportovat i na vrcholové úrovni? Jaká jsou specifika?
Lidi s diabetem 1. typu jsou schopni veškerých aktivit jako lidi, kteří diabetes nemají včetně pilotování letadla nebo vysokohorské turistiky, ale za určitých podmínek a za určitou cenu. Každá fyzická aktivita má specifická doporučení nutriční a inzulínové taktiky. Opakováním stejného sportu se diabetik naučí optimální postup, který vyhovuje jeho tělu i jeho diabetu. Jiná otázka je, zda je obecně zdravé sportovat na vrcholové úrovni, protože se i u fyzické aktivity objevuje jistá křivka prospěšnosti pro organismus. Je špatná žádná, ale i extrémní fyzická aktivita z hlediska mortality.

Co se děje s hladinami cukru v krvi při sportování u pacientů s diabetem 1. typu? Proč hladiny cukru v krvi u těchto pacientů často kolísají?
Sportování je velice obecné označení. Hladina krevní glukózy závisí na koncentraci inzulínu v organizmu, který označujeme zbytkový inzulín. Zbytkový inzulín závisí na druhu inzulínu a na zahájení aktivity před nebo po aplikaci krátce působícího inzulínu. Z tohoto hlediska je ideální provozovat fyzickou aktivitu mimo účinek krátce působícího inzulínu (např. ráno nalačno před aplikací krátce působícího inzulínu). Dále ovlivňuje glykémii doba zátěže a její intenzita. Bojové soutěživé sporty (karate, fotbal, hokej) vedou k aktivaci sympatiku. Vysoká hladina adrenalinu sníží účinek inzulínu a glykémie pacienta při sportu stoupá a začne klesat prudce až po ukončení aktivity. Zásobní cukr glykogen se doplňuje několik hodin po ukončení sportovní činnosti a stav může vést k pozdní hypoglykémii. Jinak působí sporty aerobní (klidný běh, vyhlídková jízda na kole, chůze po horách s nákladem) Při těchto sportech je nutné přijímat ústy sacharidy ihned od začátku v dávce 30-50 g a přibližně v hodinových intervalech příjem sacharidů opakovat. Důležitá je častá monitorace glykémie.

Co byste doporučil pacientům s diabetem 1. typu, kteří by chtěli sportovat a případně se věnovat náročnějším disciplínám, jako je cyklistika nebo vytrvalostní běh?
Doporučení je velice individuální. Pacienti s diabetem 1. typu se většinou nějakému sportu a proto je nutné se zaměřit na jejich individuální sport. Časté měření glykémie je velmi důležité při úpravě příjmu sacharidů a při manipulaci s inzulínem. Není vhodné najednou dělat několik sportů s odlišnou mírou vstřebávání glukózy. Vhodné je sporty postupně přidávat a učit se reagovat na daný sport.

Team Novo Nordisk poprvé na prestižní Czech Cycling Tour 2016

Profesionální cyklistický tým Team Novo Nordisk, tvořený pouze jezdci s diabetem z celého světa, se v letošním roce poprvé zúčastnil mezinárodního etapového závodu v cyklistice Czech Cycling Tour 2016 – o pohár hejtmana Olomouckého kraje.

Team Novo Nordisk tvoří sportovci s diabetem z celého světa (cyklisté, triatlonisté a běžci) a v jeho čele působí právě první profesionální cyklistický tým Team Novo Nordisk, jehož členové se všichni léčí s diabetem 1. typu. Posláním týmu je inspirovat, vzdělávat a motivovat lidi, kteří jsou zasaženi tímto onemocněním. „Team Novo Nordisk nám pomáhá ukázat lidem s diabetem, že i s tímto onemocněním lze žít plnohodnotný život,“ řekla paní Daniela White, ředitelka české pobočky společnosti Novo Nordisk.

Mnoho lidí se domnívá, že diagnózou diabetu jim končí možnost žít život podle jejich představ. Sportovci z týmu Team Novo Nordisk ale ukazují, že i tak je možné sportovat na vrcholové úrovni a plnit si své osobní sny.

Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., FN Plzeň

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha