Přihlásit
header 1000 fit

Nemocné s CHOPN může ohrozit i obyčejná chřipka

Chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) se označuje skupina onemocnění plic a dýchacích cest, která se projevují zejména dušností, kašlem a obtížným vydechováním.1 Je příčinou vysoké nemocnosti a ve statistikách úmrtnosti se řadí na 6. místo. V České republice touto nemocí trpí až 800 000 osob, 2 - 3x častěji se vyskytuje u mužů.Na CHOPN u nás každý rok umírá 2 500 lidí. Významnou roli zde hraje prevence. Velmi důležité je proto nekouřit, omezit pohyb ve znečištěném prostředí a vyvarovat se infekcí.

CHOPN je zánětlivé onemocnění průdušek vyvolané drážděním vdechovanými škodlivými látkami, přičemž až v 80 – 85 % se jedná o poškození toxickými produkty z cigaretového kouře. V plicích jejich následkem dochází k nevratným změnám, které se projevují narůstajícím zužováním průdušek (tzv. obstrukcí), nadměrnou tvorbou hlenů, otokem stěny průdušek a narušením struktury plicních sklípků (tzv. emfyzémem neboli rozedmou plic). Nemocní s CHOPN pak musí vynaložit zvýšené úsilí při výdechu a trpí chronickým kašlem s vykašláváním hlenu. Rovněž se často zadýchávají, protože se jim zmenšuje kapacita plic, kde probíhá vlastní výměna kyslíku.

Cílem léčby CHOPN je zmírnit příznaky, zabránit progresi nemoci, zvýšit toleranci tělesné zátěže, zlepšit celkový zdravotní stav, zamezit komplikacím a vzplanutí nemoci (tzv. exacerbacím) a snížit úmrtnost. Léčba s sebou nese omezení či úplné vyloučení rizikových faktorů – především to znamená konec s kouřením (i pasivním), ale také omezení kontaktu s prachem a chemikáliemi a pohybu ve znečištěném domácím i venkovním prostředí.Mezi další rizika, kterým je potřeba se vyhnout, patří infekce, protože jsou častou příčinou exacerbací CHOPN. To se týká zejména virových infekcí,u bakteriálních nastávají méně.

„V průběhu chřipkové sezony hrozí pacientům s CHOPN větší obtíže. Jsou pak více náchylní k nachlazení, chřipce a zápalu plic. Jakákoli infekce dýchacích cest nemocným s CHOPN ztěžuje dýchání a způsobuje další poškození plicní tkáně. Pacient pak často končí v nemocnici a v krajním případě může být i v ohrožení života,“ říká MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP, předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem ČOPN.

Obecně u plicních onemocnění se odhaduje až 120x větší nárůst úmrtnosti způsobené právě chřipkou.7 Pacientům s CHOPN se proto doporučuje každoroční očkování proti chřipce, které má na onemocnění příznivý vliv.Je prokázáno, že se díky němu sníží počet exacerbací CHOPN až o 75 %. Lidé trpící onemocněním dýchacích cest se řadí mezi rizikové skupiny a mají každoročně nárok na očkování proti chřipce zdarma.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha