Přihlásit
header 1000 fit

TERAPIE BIOPTRON A HOJENÍ RAN

Chronické defekty měkkých tkání jsou často veřejností podceňovány, ale jejich počet se rapidně zvyšuje, protože se plynule zvětšuje množství starší populace. Právě starší lidé jsou častěji ohroženi chronickými potížemi, jež z chronických ran plynou. Rychlejší hojení může rovněž snížit riziko infekce, omezit počet nutných ošetření a umožnit pacientovi rychlý návrat ke stylu života, který vedl před onemocněním nebo před úrazem. 
Terapie BIOPTRON  nabízí  nový  pohled  na  léčbu bércových  vředů,  ulcerace  nohou  u  diabetiků,  popálenin  a pooperačních i poúrazových ran. Pacienti mohou být ošetřeni zcela novou metodou léčení ran a poranění. Lze ji využít jako výborný doplněk obvyklého léčebného postupu.
 
Popáleniny prvního a druhého stupně
Klinické studie ukázaly, že používání terapie BIOPTRON může významně zkrátit dobu nutnou pro celkovou epitelizaci poškozené kůže a snížit riziko vytvoření funkčně a esteticky nepřijatelných jizev. 
 
Pooperační rány
Terapie BIOPTRON je snadným a účinným doplňkem ošetřování pooperačních ran a jizev.
Účinná je i na zůstatkové defekty po transplantaci a rekonstrukce rozdrcené dolní končetiny.
 
Bércové vředy
Je všeobecně známo, že světelná terapie dokáže urychlit hojení defektů měkkých tkání a vředů na povrchu kůže. Příznivý účinek terapie BIOPTRON na hojení žilní ulcerace nohou lze vysvětlit stimulací růstu epitelu a tkáňové regenerace - granulace.
 
Ulcerace dolních končetin u diabetických pacientů
Terapie BIOPTRON se využívá i při léčbě ulcerace dolních končetin u diabetiků a klinické výsledky prokázaly její pozitivní vliv na postižené ozařované místo. Vředy se během terapie vyčistily a došlo ke granulaci a epitelizaci. Doba hojení byla podstatně zkrácena a bolest spojená se vředy byla v porovnání s léčbou bez ozařování přístorojem BIOPTRON mnohem menší.
 
 
Terapii Bioptron aktivně mimo jiné využívají také v  Poradně pro léčbu rány, KARIM 1. LF UK, Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Nejčastěji léčeným onemocněním zde jsou bércové vředy. Terapie Bioptron zde nachází uplatnění i v léčbě různých povrchových lézí, což je souborné označení pro modřiny a povrchové rány a také jako prevence dekubitů. „Obecně lze říci, že lampu by měli mít jak všichni nemocní, tak zdraví lidé. Lze ji využít nejen k řešení široké škály zdravotních problémů, a to doslova od hlavy až k patě, ale i jako skvělou prevenci. Důležité je najít si jen dostatek času a klid na aplikaci,“uvádí Mgr. Markéta Koutná z Poradny pro léčbu rány. 
 
Tišení bolesti
 
Bolest  je  nepříjemný  smyslový  vjem  vyvolaný  momentálním  či  potenciálním  zraněním  tkáně.   Světlo BIOPTRON má schopnost pronikat do živé tkáně, a proto  je  vhodné  pro  léčbu  různých  potíží  v  REVMATOLOGII, SPORTOVNÍM LÉKAŘSTVÍ i FYZIOTERAPII. Bylo zaznamenáno, že v případech chronické bolesti (revmatická artritida,  bolesti  ramenního  kloubu,  bolesti  krční  páteře)  lze dosáhnout výrazného snížení bolestivosti.  Ve všech těchto situacích dokáže terapie BIOPTRON přinést úlevu od bolesti a zvýšit funkčnost postižené oblasti těla.  Velmi  dobrých  výsledků  bylo  dosaženo  rovněž  v  kombinaci  s  klasickými  léčebnými  metodami.  Blahodárné  účinky terapie BIOPTRON zlepšují pacientův celkový stav a tiší bolesti.
 
(ZEPTER)

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha