Přihlásit
header 1000 fit

Slovníček základních pojmů z oblasti hypoték (řazeno abecedně)

Čerpání úvěru nebo také „uvolnění“ peněz bankou
Čerpání úvěru znamená, že banky již převedla peníze na vybraný účet (buď Váš - například pokud stavíte -, nebo na účet prodávajícího). Jinými slovy jakmile začnete úvěr čerpat, musíte za své nové bydlení začít bance platit. Čerpat můžete buď najednou (jednorázově), nebo postupně. Jednorázové čerpání probíhá například při koupi bytu či domu nebo při kompletním splacení jiného hypotečního úvěru. Pokud stavíte nebo rekonstruujete, úvěr se čerpá většinou postupně – tak, jak chodí faktury od stavebních firem. Celková doba čerpání bývá omezena, obvykle na 24 měsíců od data schválení úvěru.

 

Doba splácení nebo také splatnost úvěru
Doba, po kterou splácíte hypoteční úvěr; pohybuje se v řádu 5 až 40 let.

Fixace úrokové sazby
Doba, po kterou máte jistotu, že se váš úrok a tím ani vaše měsíční splátka nezmění. Sazbu si můžete fixovat nejčastěji na 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 nebo až 30 let, tedy v některých případech na celou dobu splácení úvěru. Pokud si však zvolíte fixaci kratší, než je délka vašeho úvěru, vždy na konci fixace s vámi banka sjedná úrok na další období, jehož délku si opět můžete určit. Nová fixace i úrok se sjednávají většinou písemně – od banky vám přijde nabídka a vy máte zhruba 2 - 6 týdnů na vyjádření se k návrhu. V době, kdy vám fixace končí a vy tedy jednáte o její změně, či o změně úroku, můžete úvěr plně nebo částečně splatit bez dodatečných poplatků.
Na trhu se objevuje i variabilní sazba. Ta se jednoduše řečeno může kdykoliv změnit (většinou po změně nějakého finančního ukazatele, na kterém je výše takové sazby závislá). S touto sazbou tak nemáte jistotu pevné měsíční splátky po vámi předem vybrané období.

Hypoteční úvěr do 100 %
Když vám banka poskytne hypotéku do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti, znamená to, že vám půjčí maximálně takovou částku, která odpovídá celé odhadní ceně vašeho bytu či domu. Jinými slovy vám umožní kopit si nové bydlení, aniž byste na něj museli použít svoje peníze.

Jistina
Částka, kterou si od banky na bydlení půjčujete. Většinou poměrná část odhadní (či zástavní) ceny nemovitosti. Jistinu pak postupně splácíte spolu s úrokem. Úrok se odvozuje i počítá z jistiny. Postupem času se výše jistiny snižuje a vy tak v měsíční splátce platíte stále méně peněz na úrocích.

LTV
Výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti většinou udávaná v procentech (70% LTV, 85% LTV). 70% LTV tedy znamená, že na 70 % hodnoty vaší nové nemovitosti jste si u banky půjčili a zbytek použijete z vlastních zdrojů.

Měsíční splátka
Částka, kterou každý měsíc splácíte bance. Obsahuje v sobě splátku jistiny i úroku. Její výše je daná po dobu vaší fixace.

Nabývací titul k nemovitosti
Jedná se o listinu, která vás opravňuje s nemovitostí nakládat a díky níž se z vás stává vlastník dané nemovitosti. Většinou se jedná o kupní smlouvu, někdy o smlouvu budoucí o smlouvě kupní.

Odhad ceny nemovitosti
Povinný údaj, který banka bude potřebovat pro to, aby vám hypoteční úvěr poskytla. Odhad ceny nemovitosti vám některé banky umí udělat na počkání (u Hypoteční banky to platí například pro byty ve městech s více než 10 000 obyvateli), nebo vám nabídnou své interní odhadce, kteří si vaši novou nemovitost prohlédnou a udělají odborný odhad o její ceně. Tento odhad (cenový údaj) je pak dále považován za zástavní hodnotu nemovitosti.

Potvrzení o příjmu
Dokument, jehož formulář najdete většinou na stránkách každé banky mezi formuláři potřebnými k podání žádosti o úvěr. Jedná se o dokument, který potvrzuje váš zaměstnavatel a ve kterém je sumarizován váš čistý měsíční příjem.

Refinancování úvěru
Při refinancování splatíte hypoteční úvěr, který vám poskytla původní banka, novou hypotékou u jiného finančního ústavu. Děje se tak většinou při změně fixace úrokové sazby, kdy není nutné hradit dodatečné poplatky. Banky často lákají klienty k tomuto kroku nižšími úrokovými sazbami, které však nejsou jediným parametrem pro spokojenost s úvěrem. Podobný krok je vhodné si důkladně rozmyslet a kromě výše úrokové sazby zvážit i další poplatky, čas a peníze, které do změny banky vstupují jako další důležité faktory.

Úroková sazba
Většinou je vyjádřena v procentech. Jedná se v podstatě o číslo, od kterého se odvíjí výše měsíční splátky. Úrokové sazby hypotečních úvěrů vycházejí z ceny peněz na trhu, tedy sazeb, za které si banka musí sama půjčit (buď od svých vkladatelů, případně na mezibankovním trhu nebo vydáním hypotečních zástavních listů), aby mohla dále poskytovat úvěry svým klientům.

Výpis z katastru nemovitosti a snímek z katastrální mapy
Doklady nezbytné pro žádost o hypoteční úvěr. Jedná se o potvrzení z katastrálního úřadu, kdo je vlastníkem nemovitosti a kde se daná nemovitost nachází. Většinou pro ně musíte na příslušný katastrální úřad a za oba dokumenty zaplatit poplatek. Hypoteční banka vám však oba dokumentu umí vystavit rovnou při žádosti o úvěr a ušetří vám tak čas i peníze spojené se získáním těchto dokumentů.

Výše úvěru
Jednoduše: částka, kterou si od banky půjčujete.

Zástavní hodnota nemovitosti
Cena nemovitosti, kterou určí oficiální odhadce banky. Je pro vás důležitá, protože od ní se odvíjí maximální možná výše vašeho úvěrů. Platí totiž, že si můžete půjčit jen tolik peněz, kolik odpovídá ceně zástavy, kterou bance jako protihodnotu úvěru a jistou záruku za něj dáváte.

Zástavní právo
Když si berete hypoteční úvěr, dáváte bance do zástavy určitou nemovitost. Může jít o byt, dům či pozemek, který si na úvěr pořizujete, ale také o jinou nemovitost, pokud s tím souhlasí její majitel. Bance k této nemovitosti podpisem zástavní smlouvy vzniká zástavní právo. To znamená, že má banka svůj úvěr vaší nemovitostí zajištěn. Pokud přestanete úvěr splácet, může v krajním případě, kdy byste tuto situaci nijak neřešili, banka nemovitost prodat a zbývající dluh uhradit ze získané částky. To však banky opravdu činí až jako poslední možné opatření – nejdříve se vždy snaží klientům pomoci a společně vymyslet způsob úpravy dluhu, respektive vašeho úvěru tak, abyste jej mohli dále splácet.

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha