Přihlásit
header 1000 fit

Unikátní platforma pro zapálené investorky

Česká spořitelna byla první bankou v České republice, která přišla s myšlenkou založit platformu sloužící pro setkávání zájemkyň o investování. Dámský investiční klub České spořitelny slaví letos 15. února své šesté narozeniny a aktuálně má  zhruba 2 700 registrovaných členek, přičemž velká část z nich jsou zároveň klientkami České spořitelny (76 %). Členkami klubu jsou také manažerky, podnikatelky či novinářky z celé České republiky, nejpočetněji je zastoupena věková kategorie 30 až 40 let. 
 
„Členství v Dámském investičním klubu České spořitelny si od začátku vážím, protože mi nabízí přesně takovou rozmanitost, jaká je mi blízká. Nejen, že se setkávám s mnoha inspirativními lidmi, ale vždy se dozvím něco nového a užitečného ze světa financí a užiju si přitom i zábavu. Navíc si prostřednictvím tohoto klubu neustále rozšiřuji svou síť obchodních kontaktů,“ řekla budoucí ředitelka úseku Lidské zdroje (HR) České spořitelny Jitka Schmiedová, která stála zároveň u zrodu Dámského investičního klubu ČS. „Právě díky jeho edukativní části se ze mě stala řádná investorka s diverzifikovaným portfoliem, které se skládá nejen z fondů, ale i z nemovitostí a nově také z všestranné ochrany mé existence nyní i v budoucnosti. Investice do šperku, který by se mnou prožil můj další život, je má příští meta,” doplnila Jitka Schmiedová. 
 
Měsíčně se do Dámského investičního klubu ČS zaregistruje v průměru 15 nových členek, což je sice nepatrně méně než v loňském roce, členky však nyní více investují: pravidelně jich investuje téměř 46 %, což je dvojnásobně více než v roce předchozím. Preferují stále především konzervativní investiční strategii: nejčastěji investují do dluhopisů a dluhopisových fondů (63 % z celkového objemu investic), dále do akcií (21 %) a fondů peněžního trhu (13 %). Zhruba 3 % pak připadají na alternativní investice, např. nemovitostní trh.
 
„Za šest let existence Dámského investičního klubu ČS si mohly jeho členky a příznivkyně vyslechnout již téměř 30 specializovaných přednášek a také přečíst řadu odborných článků v časopise Lady In či na webových stránkách klubu. Těší mě, že se o dění v klubu stále intenzivně zajímají a chtějí se také aktivně podílet na utváření klubové náplně,“ řekla Romana Vlková, manažerka Dámského investičního klubu České spořitelny. „Společně se nám daří vytvářet exkluzivní nezávislé zázemí pro výměnu znalostí a zkušeností v oblasti investování. Vnímáme, že se chování členek klubu neustále mění a vyvíjí: například od kdysi převládajících jednorázových investic směrem k těm pravidelným,“ doplnila Romana Vlková.
 
Za dobu svého fungování připravil Dámský investiční klub ČS čtrnáct odborně-společenských setkání pro své členky a pravidelně vydává také časopis Lady In. Vzdělávací záměr klubu naplňují rovněž webové stránky www.investicniklub.cz, které mají nový vizuál a jsou propojeny s Investičním centrem České spořitelny. 

 

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha