Přihlásit
header 1000 fit

Je životní pojištění opravdu potřeba?

Na českém trhu pojišťovny nabízí několik druhů životního pojištění. Známe pojištění důchodové, kapitálové, investiční a rizikové, které lze v dnešní době navíc sjednat online. Jaká jsou specifika jednotlivých druhů pojištění a je jeho zřízení opravdu potřeba?

Důchodové životní pojištění

Důchodové životní pojištění je poměrně specifickým produktem, se kterým se v současnosti již tolik nesetkáme. Postupně ho totiž nahradilo penzijní připojištění. Důchodové pojištění je navíc výjimečné i z toho důvodu, že ve většině případů nekryje riziko smrti. „Přestože většina pojišťoven nemá riziko smrti automaticky zahrnuto do důchodového pojištění, lze si tento produkt připojistit. V opačném případě jsou pak peníze vypláceny vždy samotnému pojištěnému, a to ve věku, který si pojištěná osoba určí,“ vysvětluje Aleš Rothbarth, expert z internetového srovnávače pojištění Klik.cz.

Kapitálové životní pojištění

Dalším, ne tolik obvyklým druhem životního pojištění je pojištění kapitálové. To kombinuje pojištění pro případ smrti a dožití a má taktéž spořící složku. „Výhodnost kapitálového životního pojištění je sporná a zhodnocení spořící složky je minimální a často pod úrovní inflace. Po uplynutí smlouvy je ale vyplácena předem sjednaná finanční částka, a to buď samotnému pojištěnému nebo osobě uvedené ve smlouvě,“ říká Rothbarth.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění kombinuje krytí nejrůznějších rizik a investice a přestože ho mnoho odborníků doporučuje díky možnosti si svobodně zvolit a následně měnit investiční strategii, nejedná se o nejvýhodnější produkt na trhu. Je totiž, stejně jako kapitálové pojištění, zatíženo nemalými poplatky.

Rizikové životní pojištění

Naopak často využívaným druhem životního pojištění je pojištění rizikové. To v základu kryje sice jen smrt pojištěného, lze si však připlatit nejrůznější připojištění jako například invaliditu, úraz, hospitalizaci, závažné onemocnění nebo dlouhodobou pracovní neschopnost. Využívá se nejčastěji v případech, kdy je na pojištěném finančně závislá rodina nebo na zajištění hypotéky či jiného dlouhodobého úvěru. Odborníci jej navíc doporučují sjednat co nejdříve, jeho cenu totiž určuje i věk a zdravotní stav. „Cena rizikového životního pojištění pak závisí i na jednotlivých připojištěních a na pojistné částce. To je částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě pojistné události. Bude-li tak pojistná částka sjednaná do výše jednoho milion, právě tolik bude vyplaceno v případě, že by se s pojištěnou osobu něco stalo. Podmínky a kritéria jednotlivých pojišťoven je však nutné pečlivě pročíst a porovnat. To je možné například na našich webových stránkách, kde lze životní pojištění nejen rychle porovnat ale rovnou i sjednat,“ dodává Aleš Rothbarth.

Rizikové životní pojištění je totiž druhem pojištění, které je možné uzavřít online. Smlouva se zároveň ani nemusí podepisovat a pojištění automaticky vzniká zaplacením prvního pojistného. Sjednaná rizika jsou pak kryta od prvního dne následujícího měsíce po připsání první platby na účet pojišťovny.

Fit pro život

Kapitál

Cestujeme za golfem

Praha